Dokumenty akademii
 

 • UWAGA! ABY POBRAĆ Z TEJ PODSTRONY PLIKI PDF
  PO KLIKNIĘCIU W LINK DO PLIKU NALEŻY PODAĆ LOGIN I HASŁO
 • Statut
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin organizacyjny
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin porządkowy
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin pracy
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin studiów 2019/2020
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin studiów 2018/2019
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin studiów podyplomowych 2019/2020
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin studiów podyplomowych
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin Studium Pedagogicznego 2019/2020
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin Studium Pedagogicznego
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin Samorządu Studenckiego
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin Samorządu Doktorantów
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin Senackiej Komisji Wydawniczej
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów pobierz
 • Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
  oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
  wyników badań naukowych i prac rozwojowych

  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin Cyfrowego Archiwum Muzycznego
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin korzystania ze stanowisk studenckich
  w Pracowni Kształcenia Słuchu

  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenia JM Rektora
  w sprawie zachowania wymogu finansowania wydarzeń artystycznych
  z pozyskanych na ten cel środków
  pobierz
 • Zarządzenie JM Rektora
  w sprawie należności przysługujących z tytułu podróży służbowych
  pobierz
 •  
 • Zarządzenie JM Rektora
  w sprawie Regulaminu wykonywania nagłośnień i nagrań
  pobierz
 • Regulamin wykonywania nagłośnień i nagrań
  przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

  załącznik do zarządzenia Nr 3/2017 JM Rektora AM pobierz
 •  
 • Zarządzenie JM Rektora
  w sprawie obiegu informacji na terenie Akademii
  i rozpowszechniania informacji o Uczelni
  pobierz
 • Zarządzenie nr 21/2019 JM Rektora
  w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej

  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Zarządzenie nr 22/2019 JM Rektora
  w sprawie powołania jednostek organizacyjnych naukowo-dydaktycznych

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Zarządzenie nr 23/2019 JM Rektora
  w sprawie powołania Rad Instytutów

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz