Taniec współczesny

Kod przedmiotu

Kierunek
Kompozycja i Teoria Muzyki

Specjalność
rytmika

Typ przedmiotu
fakultatywny

Rok I II
Semestr 1
2
3
4
Punkty ECTS 2
2
-
-
Ilość godzin w tygodniu 2
2
-
-
Rodzaj zaliczenia Zs
Zs
-
-
Legenda Z - zaliczenie; Zs - zaliczenie ze stopniem; E - egzamin; ED - egzamin dyplomowy

Metody nauczania
ćwiczenia

Język wykładowy
polski

Imię i nazwisko wykładowcy
Jacek Owczarek 

Wymagania wstępne
brak 

Cele przedmiotu
Zdobycie umiejętności posługiwania się podstawowymi elementami techniki tańca współczesnego.

Treści merytoryczne przedmiotu

  • Świadomość zewnętrznej i wewnętrznej przestrzeni tancerza,
  • Kierunkowanie ruchu w poziomie niskim, średnim i wysokim,
  • Ćwiczenia koordynacyjne,
  • Ćwiczenia rozciągające i rozluźniające,
  • Inicjowanie ruchu z różnych punktów w ciele,
  • Kontakt Improwizacja jako technika wspomagająca dla tańca współczesnego,
  • Rozwój tańca współczesnego w Polsce i na świecie.

Kryteria oceny

  • poziom techniczny i estetyczny wykonywanych elementów tanecznych,
  • postęp w procesie twórczym.

Bibliografia
Juliusz Grzybowski- Narodziny tańca