ROK AKADEMICKI 2020/2021

   
SEMESTR ZIMOWY  
Zajęcia dydaktyczne 1.10.2020 – 27.01.2021
Sesja zimowa egzaminacyjna 28.01 – 7.02.2021
Sesja poprawkowa egzaminacyjna 15.02 – 21.02.2021
Ferie zimowe 23.12.2020 – 03.01.2021
Przerwa semestralna 8.02 – 14.02.2021
Dni wolne od pracy
(święta kościelne i państwowe)
1.11.2020, 11.11.2020, 6.01.2021
   
SEMESTR LETNI  
Zajęcia dydaktyczne 15.02 – 30.05.2021
Sesja letnia egzaminacyjna 31.05 – 15.06.2021
Sesja dyplomowa do 5.07.2021
Sesja poprawkowa egzaminacyjna
Sesja dyplomowa
13.09 – 19.09.2021
Ferie wiosenne 1.04 – 6.04.2021
Dni wolne od pracy
(święta kościelne i państwowe)
1.05.2021, 3.05.2021, 3.06.2021
   
EGZAMINY WSTĘPNE  
Studia stacjonarne I i II stopnia 16.06 – 2.07.2021
Studia niestacjonarne 26.06.2021
Studia podyplomowe
Studia niestacjonarne
Szkoła doktorska
17.09 – 19.09.2021