Konkurs na wykonanie partii solisty w koncercie z Orkiestrą Akademii Muzycznej w Łodzi

Szczegółowy plan prób i przesłuchań konkursowych

Plan prób w dniu 17 stycznia 2020 (piątek) – Sala Kameralna

 • 10.00 – Maria Belica
 • 10.45 – Magdalena Cieślak
 • 11.30 – Iga Drąg
 • 12.15 – Anna Durniat
 • 13.00 – Gabriela Graboń
 • 13.45 – Chang Han
 • 14.30 – Miłosz Mirowski
 • 15.15 – Agata Niewiadoma
 • 16.00 – Maksymilian Piasecki
 • 16.45 – Przemysław Szczygielski
 • 17.30 – Emilia Ziółek

Harmonogram przesłuchań w dniu 18 stycznia 2020 (sobota) – Sala Kameralna

 • 10.30 – Maria Belica | K. Szymanowski – II Koncert skrzypcowy
  akomp. dr Sylwia Michalik-Bednarczyk
 • 10.55 – Iga Drąg | H. Tomasi Koncert na saksofon i orkiestrę
  akomp. dr Bogna Dulińska
 • 11.20 – Agata Niewiadoma | K. Szymanowski II Koncert skrzypcowy
  akomp. dr Sylwia Michalik-Bednarczyk
 • 11.45 – Anna Durniat | W. Lutosławski Tryptyk śląski
  akomp. mgr Małgorzata Zajączkowska-Warsza
 • 12.00 – Gabriela Graboń | A. Głazunow Koncert skrzypcowy a-moll op.82
  akomp. dr hab. Adam Manijak, prof. AM
 • 12.30 – Magdalena Cieślak | R. Wagner Wasendonck – Lieder WWV 91
  akomp. dr hab. Adam Manijak, prof. AM
 • 13.00-14.00 - przerwa
 • 14.00 – Miłosz Mirowski | R. Schumann Koncert wiolonczelowy a-moll
  akomp. dr Michał Rot
 • 14.25 – Przemysław Szczygielski | C. Nielsen Koncert na flet i orkiestrę
  akomp. mgr Paulina Urbankowska
 • 15.00 – Chang Han | S. Prokofiew III Koncert fortepianowy C-dur
  akomp. dr hab. Michał Drewnowski
 • 15.30 – Emilia Ziółek | P. Czajkowski Koncert fortepianowy b-moll
  akomp. dr Julia Kociuban
 • 16.10 – Maksymilian Piasecki | S. Prokofiew III Koncert fortepianowy C-dur
  akomp. dr hab. Michał Drewnowski
 • 18.00 – ogłoszenie wyników przesłuchań
 
Regulamin konkursu
 1. Udział w konkursie może wziąć student Akademii Muzycznej w Łodzi studiów I, II i III stopnia, studiujący na Wydziale Wykonawstwa Instrumentalnego lub Wydziale Sztuk Scenicznych w specjalności wokalistyka
 2. Zgłoszenia są przyjmowane w Dziale Nauczania do dnia 13 grudnia 2019 r. na formularzu konkursowym.
 3. Pod pojęciem koncert należy rozumieć kompozycję skomponowaną z udziałem orkiestry.
 4. Pod pojęciem cyklu pieśni należy rozumieć zamkniętą formę wokalno-instrumentalną z towarzyszeniem orkiestry.
 5. Komitet organizacyjny konkursu decyduje o dopuszczeniu do udziału w konkursie do dnia 10 stycznia 2020 r. Do konkursu może być dopuszczonych nie więcej niż 12 kandydatów. W razie dużej ilości zgłoszeń, kryterium selekcji kandydatów oparte będzie na ocenach uzyskanych podczas egzaminów z przedmiotu głównego w swojej specjalności w semestrze letnim 2018/2019.
 6. W skład komitetu organizacyjnego wchodzą:
  – Dziekan Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego
  – Dziekan Wydziału Sztuk Scenicznych
  – Dyrygent – Szef Orkiestry.
 7. Przesłuchania konkursowe odbędą się 18 stycznia 2020 r. w Sali koncertowej AM w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2a
 8. Każdy uczestnik konkursu dokonuje prezentacji koncertu z udziałem własnego akompaniatora. Program należy wykonać z pamięci.
 9. W skład Jury wchodzić będą Kierownicy Katedr: Fortepianu, Instrumentów Smyczkowych, Instrumentów Dętych, Akordeonu, Gitary i Harfy oraz Wokalistyki, Dyrygent – Szef orkiestry oraz Dziekan Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego i Dziekan Wydziału Sztuk Scenicznych. Pracom Jury przewodniczy Dziekan Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego.
 10. Jury na pierwszym posiedzeniu określa regulamin pracy.
 11. Decyzje Jury są ostatecznie i nie podlegają zaskarżeniu.
 12. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
 13. 12. Nagrodą główną w Konkursie jest wykonanie koncertu podczas organizowanego przez AM w Łodzi AŻ Festiwalu w listopadzie 2020 r. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest przyjąć termin wykonania koncertu zgłoszony przez Jury. W razie niemożliwości wykonania koncertu w podanym terminie Jury wybierze wykonawcę, który zajął kolejne miejsce w konkursie.
 14. 13. Koncert stanowiący nagrodę w Konkursie będzie rejestrowany na nośniku elektronicznym. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany wyrazić zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nagrań oraz przekazać majątkowe prawa do wykonania Akademii Muzycznej w Łodzi.
 15. Wszelkie wątpliwości nieujęte w Regulaminie będą rozstrzygane w oparciu o Kodeks Postępowania Cywilnego.

 

Szanowni Studenci,
zachęcamy do wypełnienia ankiety o jakości e-usług uczelni wyższych w Polsce. Czas wypełnienia ankiety to maksymalnie 3 minuty. Dla wygody szablon przystosowano do wyświetlania na smartfonach.

 

Mała Symfonia

Dziekan Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego oraz Dziekan Wydziału Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej ogłaszają konkurs kompozytorski na utwór orkiestrowy.

REGULAMIN 2019/2020
I. KONKURS
 1. Udział w konkursie mogą wziąć studenci kompozycji Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi lub jej absolwenci, którzy ukończyli studia I lub II stopnia w zakresie kompozycji w roku akademickim 2018/2019.
 2. Kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.
II. TEMAT
 1. Przedmiotem konkursu jest utwór na orkiestrę symfoniczną.
 2. Preferowany skład orkiestry przedstawia się następująco:
  – kwintet smyczkowy (8-10 vni I, 6-8 vni II, 6-8 vle, 4-6 vc., 2-4 cb.),
  – instrumenty dęte drewniane (1 picc., 2 fl., 2 ob., 2 cl., 2 fg.),
  – instrumenty dęte blaszane (2-4 cor., 2 tr., 3 tbn., tb.),
  – instrumenty perkusyjne (do 3 wykonawców).
 3. Czas trwania kompozycji max. 12 minut. [należy określić w partyturze].
III. NAGRODY
 1. Jury wybierze jeden utwór do wykonania podczas koncertu Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, który odbędzie się w roku akademickim 2020/ 2021.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do połowy czerwca 2020 roku.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
IV. JURY
  Pracom Jury przewodniczy Kierownik Katedry Kompozycji prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski.
V. ZGŁOSZENIA
 1. Partytura winna być podpisana imieniem i nazwiskiem. Na odrębnej kartce należy podać:
  – rok studiów lub datę ich ukończenia,
  – telefon, adres e-mailowy.
 2. Partytury należy składać do Dziekana Wydziału Instrumentalnego najpóźniej do dnia 18 maja 2020 r.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Kompozytor wybranego utworu zobowiązany jest do sporządzenia materiałów nutowych i przekazania ich w wymaganym przez Dziekana Wydziału Instrumentalnego terminie.

 

ERASMUS 2020/2021

 

LEGIA AKADEMICKA to program skierowany do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, dziennych i zaocznych, to miejsce zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, dla osób odważnych, chcących przeżyć przygodę swojego życia, zdobyć niepowtarzalne doświadczenia i unikalne umiejętności, ukształtować swój charakter i hart ducha. Wszystko to przyda Ci się w codziennym życiu i w pracy, doda Ci pewności siebie, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Zostań jednym z nas.

 

Szanowni Państwo,
pomimo wcześniejszego nieumieszczenia w planie zajęć przedmiotu Ćwiczenia ruchowe przy muzyce w ramach Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, zapraszam wszystkich chętnych studentów do wzięcia udziału.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 9:45–11:15 w sali Ż 1.19 lub czwartki w godz. 10:00–11:30.

 

Na czym polega konsultacja psychologiczna?

Konsultacja psychologiczna polega na omówieniu doświadczanego problemu oraz oczekiwań osoby zgłaszającej się po wsparcie. Celem takiego spotkania jest identyfikacja trudności, udzielenie informacji oraz zaproponowanie optymalnej formy pomocy. Konsultacja może być jednorazową poradą lub może zakończyć się dobraniem najodpowiedniejszej formy pomocy, np terapii indywidualnej, grupowej, skierowaniem na konsultację lekarską.

Konsultacje będą odbywać się w czwartki.
Na spotkanie należy się umówić dzwoniąc pod numer telefonu +48 504 177 082

Zakres udzielanej pomocy obejmuje:
 • udzielanie pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych,
 • rozwijanie umiejętności regulacji emocji, radzenia sobie ze stresem,
 • budowaniu adekwatnej samooceny, motywacji do działania,
 • rozmowy wspierające i motywujące, ukierunkowane na rozwój,
 • pomoc psychologiczna w przygotowaniu do wystąpień publicznych (konkursy muzyczne, egzaminy etc.),
 • udzielanie pomocy psychologicznej osobom doświadczającym zaburzeń psychicznych, m.in. zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości,
 • konsultacje w celu skierowania do odpowiedniego specjalisty.
 
mgr Marta Kozińska-Lipińska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych oraz młodzieży. Ukończyłam czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Psychologię Kliniczną w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, Kurs Doskonalący Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Pracuję na stanowisku psychologa oraz psychoterapeuty w Pracowni Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Spektrum oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych. Na Akademii Muzycznej w Łodzi prowadzę konsultacje psychologiczne dla studentów oraz pedagogów Uczelni.

 

Szanowni Państwo,
w związku z planowanym wystawieniem spektaklu „Flis” Moniuszki w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, ze smutkiem muszę Państwa poinformować, że pokaz ten niestety nie dojdzie do skutku.
Po długich negocjacjach i oczekiwaniu na przesunięcie środków z Ministerstwa, nie doczekawszy jakiejkolwiek decyzji, dyrekcja Opery odwołała planowany na listopad festiwal moniuszkowskich oper realizowanych przez studentów.
Jednocześnie z radością spieszę Państwu donieść, że 1 listopada nagranie naszego spektaklu zostanie umieszczone na platformie VOD TWON i będzie można go oglądać przez pół roku. Platforma dostępna jest na całym świecie. Mam nadzieję, że nasz spektakl będzie miał dużą ilość wyświetleń.

Dziekan Wydziału Sztuk Scenicznych
prof. dr hab. Urszula Kryger

 

Szanowni Państwo,
w związku z kolejną dewastacją fortepianów uprzejmie proszę o nieprzestawianie instrumentów i szczególną dbałość o ich stan. W przypadku kolejnych incydentów sale z nowymi fortepianami zostaną wyłączone z możliwości ćwiczenia poza zajęciami dydaktycznymi.

Dziekan Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego
dr hab. Anna Liszewska, prof. AM

 

Studentów uczęszczających na zajęcia Propedeutyki muzyki współczesnej z dr. hab. Arturem Zagajewskim prosimy o zapoznanie się z przydziałem do grup oraz terminami realizacji zajęć. Informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej dokumencie.

 

Wszystkich studentów realizujących przedmioty w ramach Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prosimy o zapoznanie się z regulaminem studium. Poniżej można także pobrać plan zajęć sportowych w roku akademickim 2019/2020 oraz wzór zaświadczenia o realizacji zajęć SWFiS w ramach aktywności w zewnętrznym kluebie sportowym.

 

 • Ramowy plan pracy
  Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Łodzi
  w roku akademickim 2019/2020 pobierz plik .pdf

 

Szanowni Studenci,

ze względu na obowiązek sprawdzania pisemnych prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA), bardzo proszę o przedkładanie kompletnych tekstów prac promotorom w terminie 21 dni przed planowanym terminem obrony, w celu poddania pracy badaniu antyplagiatowemu.
Zgodnie z zasadami JSA osobą uprawnioną do przeprowadzenia badania jest promotor.

 
Prorektor ds. dydaktyki
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

 • Szczegóły dotyczące Jednolitego Systemu Antyplagiatowego zobacz