Wpisy z Orkiestry będą udzielane w środę 23 stycznia 2019 w godz. 9.00-14.00 w Dziekanacie.

dr hab. Marcin Wolniewski
Dziekan Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej

 

Konkurs na wykonanie partii solisty w koncercie z Orkiestrą Akademii Muzycznej w Łodzi

19 stycznia 2019, sobota, godz. 10.00

Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a
 
JURY
 • dr hab. Tomasz Król – przewodniczący
 • dr hab. Maciej Staszewski – sekretarz
 • dr hab. Marcin Wolniewski
 • prof. dr hab. Irena Wisełka-Cieślar
 • prof. dr hab. Urszula Kryger
 • dr hab. Mariusz Drzewicki
 • dr hab. Ewelina Zawiślak
 • dr hab. Łukasz Błaszczyk
 
PROGRAM
 • godz. 10.00
  Cezary Karwowski – fortepian
  rok I studia I stopnia
  klasa prof. dr hab. Roberta Marata
  Fryderyk Chopin – Koncert fortepianowy f-moll op. 21 (30 min)
  przy fortepianie prof. dr hab. Robert Marat
 • godz. 10.30
  Aleksandra Czarnocka – wiolonczela
  rok II studia II stopnia
  klasa dr Tomasza Darocha
  Józef Haydn – Koncert wiolonczelowy D-dur op. 101, Hob. VIIb:2 (25 min)
  przy fortepianie dr hab. Łukasz Kwiatkowski
 • godz. 11.00
  Gabriela Graboń – skrzypce
  rok I studia I stopnia
  klasa dr hab. Łukasza Błaszczyka
  Christian Sinding – Suita a-moll op. 10 (12 min)
  przy fortepianie dr hab. Adam Manijak
 • godz. 11.20
  Przemysław Szczygielski – flet
  rok I studia III stopnia
  klasa dr hab. Eweliny Zawiślak
  Carl Philipp Emanuel Bach – Koncert fletowy d-moll H. 484.1 (25 min)
  przy fortepianie mgr Pualina Urbankowska
 • godz. 11.50
  Tomasz Piątek i Bartosz Jawor – klarnet
  rok I studia II stopnia
  klasa dr hab. Roberta Stefańskiego
  Feliks Mendelssohn – Koncert Piece nr 2 d-moll op. 114 (10 min)
  przy fortepianie dr Radosław Stefański
 • godz. 12.00
  Kamil Szulc – fagot
  rok III studia III stopnia
  klasa prof. dr hab. Krzysztofa Kamińskiego
  Michał Spisak – Koncert na fagot i orkiestrę (1973) (11 min)
  przy fortepianie dr Bogna Dulińska

 

Mała Symfonia

Dziekan Wydziału Instrumentalnego oraz Dziekan Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej ogłaszają konkurs kompozytorski na utwór orkiestrowy.

REGULAMIN 2018/2019
I. KONKURS
 1. Udział w konkursie mogą wziąć studenci kompozycji Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi lub jej absolwenci, którzy ukończyli studia I lub II stopnia w zakresie kompozycji w roku akademickim 2017/2018.
 2. Kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.
II. TEMAT
 1. Przedmiotem konkursu jest utwór na orkiestrę symfoniczną.
 2. Preferowany skład orkiestry przedstawia się następująco:
  - kwintet smyczkowy (8-10 vni I, 6-8 vni II, 6-8 vle, 4-6 vc., 2-4 cb.),
  - instrumenty dęte drewniane (1 picc., 2 fl., 2 ob., 2 cl., 2 fg.),
  - instrumenty dęte blaszane (2-4 cor., 2 tr., 3 tbn., tb.),
  - instrumenty perkusyjne (do 3 wykonawców).
 3. Czas trwania kompozycji max. 12 minut. [należy określić w partyturze].
III. NAGRODY
 1. Jury wybierze jeden utwór do wykonania podczas koncertu Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, który odbędzie się w roku akademickim 2019/ 2020.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do połowy czerwca 2019 roku.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
IV. JURY
  Pracom Jury przewodniczy Kierownik Katedry Kompozycji prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski.
V. ZGŁOSZENIA
 1. Partytura winna być podpisana imieniem i nazwiskiem. Na odrębnej kartce należy podać:
  – rok studiów lub datę ich ukończenia,
  – telefon, adres e-mailowy.
 2. Partytury należy składać do Dziekana Wydziału Instrumentalnego najpóźniej do dnia 20 maja 2019 r.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Kompozytor wybranego utworu zobowiązany jest do sporządzenia materiałów nutowych i przekazania ich w wymaganym przez Dziekana Wydziału Instrumentalnego terminie.

 

Konkurs na wykonanie partii solisty w koncercie z Orkiestrą Akademii Muzycznej w Łodzi

 1. Udział w konkursie może wziąć student Akademii Muzycznej w Łodzi studiów I, II i III stopnia, studiujący na Wydziale Instrumentalnym, Wydziale Wokalno-Aktorskim oraz w specjalności fortepian.
 2. Zgłoszenia są przyjmowane w Dziale Nauczania do dnia 14 grudnia 2018 r. na formularzu konkursowym.
 3. Pod pojęciem koncert należy rozumieć kompozycję skomponowaną z udziałem orkiestry.
 4. Pod pojęciem cyklu pieśni należy rozumieć zamkniętą formę wokalno-instrumentalną z towarzyszeniem orkiestry.
 5. Komitet organizacyjny konkursu decyduje o dopuszczeniu do udziału w konkursie do dnia 10 stycznia 2019 r. Do konkursu może być dopuszczonych nie więcej niż 12 kandydatów. W razie dużej ilości zgłoszeń, kryterium selekcji kandydatów oparte będzie na ocenach uzyskanych podczas egzaminów z przedmiotu głównego w swojej specjalności w semestrze letnim 2017/2018.
 6. W skład komitetu organizacyjnego wchodzą:
  – Dziekan Wydziału Instrumentalnego
  – Dziekan Wydziału Fortepianu, Organów, Klawesynu, Jazzu i Instrumentów Dawnych
  – Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego
  – Dyrygent – Szef Orkiestry.
 7. Przesłuchania konkursowe odbędą się 19 stycznia 2019 r.
 8. Każdy uczestnik konkursu dokonuje prezentacji koncertu z udziałem własnego akompaniatora. Program należy wykonać z pamięci.
 9. W skład Jury wchodzić będą Kierownicy Katedr Wydziału Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego, Kierownik Katedry Fortepianu, Dyrygent – Szef orkiestry, Dziekani wydziałów wykonawczych. Pracom Jury przewodniczy Dziekan Wydziału Instrumentalnego.
 10. Jury na pierwszym posiedzeniu określa regulamin pracy.
 11. Decyzje Jury są ostatecznie i nie podlegają zaskarżeniu.
 12. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
 13. Nagrodą główną w Konkursie jest wykonanie koncertu podczas uroczystego występu orkiestry w dniach 8 i 9 kwietnia 2019 r. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest przyjąć termin wykonania koncertu zgłoszony przez Jury. W razie niemożliwości wykonania koncertu w podanym terminie Jury wybierze wykonawcę, który zajął kolejne miejsce w konkursie.
 14. Koncerty w dniach 8 i 9 kwietnia 2019 r. będą rejestrowane na nośniku elektronicznym. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany wyrazić zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nagrań oraz przekazać majątkowe prawa do wykonania Akademii Muzycznej w Łodzi.
 15. Wszelkie wątpliwości nieujęte w Regulaminie będą rozstrzygane w oparciu o Kodeks Postępowania Cywilnego.

 

Grupa z choreografii i technik tańca – rok II studiów niestacjonarnych I stopnia – nie będzie realizować w tym roku akademickim fakultetu „Język filmu”.

 

 
ad. dr hab. Artur Zagajewski

 

SEMESTR ZIMOWY

 • październik: 11-12, 18-19
 • listopad: 8-9, 22-23
 • grudzień: 6-7, 13-14
 • styczeń: 10-11, 24-25

 

ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 ŁÓDŹ
tel.(42) 66-554-59; fax (42) 66-554-64
www.ltn.lodz.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Harmonogram wykładów ŁTN dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019
z cyklu: „Współczesny świat i jego poznanie – rezultaty badań łódzkich naukowców”
nt. „Prawda i postprawda w nauce, sztuce i w społeczeństwie”

(czwartek, godz. 16.00-19.00)

   
 • 5 października 2018
  Inauguracja X edycji wykładów dla doktorantów nt. Prawda i postprawda w nauce, sztuce i społeczeństwie
  – prof. Antoni Różalski, Prezes ŁTN
  – Determinanty praw człowieka – prof. Aldona Domańska
 • 15 listopada 2018
  Narodziny II Rzeczypospolitej – prof. Wiesław Puś
 • 6 grudnia 2018
  Kilka popularnych mitów dotyczących osoby i twórczości Williama Szekspira – prof. Andrzej Wicher
 • 17 stycznia 2019
  Uniwersytet – świątynią nauki czy fabryką wiedzy? – prof. Wojciech Wolf
 • 21 lutego 2019
  Terapia uporczywa (daremna), czyli kiedy powiedzieć… nie – prof. Waldemar Machała
 • 7 marca 2019
  Ekotoksyczność: Paracelsus zapomniany, czyli postprawda objawiona – prof. Jarosław Lewkowski
 • 21 marca 2019
  Przemiany władzy sądowniczej w Polsce po 2015 r. – prof. Krzysztof Skotnicki
 • 25 kwietnia 2019
  Autonomia uczelni w dobie staropolskiej – prof. Maria Wichowa
 • 16 maja 2019
  Zbrodnia katyńska – droga do prawdy – prof. Albin Głowacki
 • 13 czerwca 2019
  Z warsztatu pianisty i pedagoga – prof. Cezary Sanecki
  Zakończenie X. edycji wykładów dla doktorantów

Program wykładów przygotowuje Rada Programowa składzie:
prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. Małgorzata Czyż, prof. Ewa Marynowicz-Hetka (sekretarz), prof. Antoni Różalski (przewodniczący), prof. Elżbieta Szkurłat, prof. Wojciech Wolf

 

Szanowni Studenci

Ze względu na obowiązek sprawdzania pisemnych prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich w systemie antyplagiatowym, bardzo proszę o składanie tekstów w Dziale Nauczania na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony.

Prorektor ds. dydaktyki
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM