Od 1 listopada 2019 roku nagranie DVD spektaklu "Flis" dostępne będzie na platformie cyfrowej Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie.

 

Szanowni Państwo,
ze względu na fakt odwołania festiwalu w Warszawie, podczas którego mieliśmy prezentować naszą produkcję, warszawski pokaz nie odbędzie się z przyczyn od nas niezależnych.

 

Szanowni Państwo,
poniżej znajduje się plan prób po korekcie do wznowienia opery "FLIS".

   
 • Plan prób do wznowienia opery FLIS pobierz

 
Nuty są dostępne do obioru w czytelni.

 

Szanowni Państwo,
w związku z kolejną dewastacją fortepianów uprzejmie proszę o nieprzestawianie instrumentów i szczególną dbałość o ich stan. W przypadku kolejnych incydentów sale z nowymi fortepianami zostaną wyłączone z możliwości ćwiczenia poza zajęciami dydaktycznymi.

Dziekan Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego
dr hab. Anna Liszewska, prof. AM

 

Szanowni Studenci specjalności: Kompozycja, Kompozycja muzyki filmowej, Teoria muzyki i Rytmika

W związku z zaplanowaną w dniach 21-22.10. b.r. wizytacją kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki przez zespół ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej proszę Państwa o udział w spotkaniu przedstawiciela PKA ze Studentami, które odbędzie się w poniedziałek 21 października 2019 r. o godz. 11.00 w s. 31 (Pałac) i potrwa około 1 godziny.
Na czas spotkania zawieszam zajęcia na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM
Dziekan Wydziału Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej

 

Studentów uczęszczających na zajęcia Propedeutyki muzyki współczesnej z dr. hab. Arturem Zagajewskim prosimy o zapoznanie się z przydziałem do grup oraz terminami realizacji zajęć. Informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej dokumencie.

 

Studentów fortepianu II roku studiów I stopnia, którzy realizują przedmiot improwizacja zapraszam na zapisy w dniu 16 października 2019 roku w godzinach 9.00-13.00.
Zajęcia będą się odbywać w dwuosobowych grupach – proszę o ustalenie grup.

mgr Michał Chojnacki

 

Informujemy, że z powodu wyjazdu służbowego Pan mgr Kamil Dyjankiewicz odwołuje swoje piątkowe zajęcia z języka rosyjskiego w dniach 11 października 2019 roku i 18 października 2019 roku.

 

Studenci klas skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu zainteresowani fakultetem "Orkiestra kameralna" proszeni są o wpisanie się na listę w dziale nauczania u Pani Magdaleny Moraczewskiej. Realizacja fakultetu będzie możliwa tylko w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby osób. Termin zgłoszeń mija 11 października 2019 roku.

Kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych
Łukasz Błaszczyk

 

Zapraszam studentów na fakultet międzywydziałowy Teatr Tańca, który realizowany będzie w Szkole tańca Dance Spot66, ul. Struga 66. Zapisy na fakultet oraz pierwsze zajęcia odbędą się 16 października 2019 roku o godzinie 17.15.

mgr Aleksandra Łaba

 

Informujemy, że w ramach fakultetów ogólnych i zajęć w SWFiS uruchomiona została druga grupa z Tańców narodowych. Zajęcia będą odbywać się we wtoreki w godz. 14.00-15.30 w sali 1.19 Ż. Zapraszamy wszystkich studentów na Tańce narodowe również w środy w godz. 12.45-14.15 do sali 1.19 Ż.
W obu terminach można realizować zajęcia w ramach WF.

 

 • 1 października 2019 r., godz. 14.00, al. 1 Maja (sala 3.30) – Próba | Studenci II i III roku
 • 2 października 2019 r., godz. 9.45 / 11.00 – Inauguracja ASP
 • 7 października 2019 r., godz. 14.30, ul. Żubardzka 2a (sala -1.20) – Przesłuchania | Studenci I roku
 • 9 października 2019 r., godz. 9.45 / 11.00, ul. Żubardzka 2a (Sala Koncertowa) – Inauguracja AM
 • 14/16/21 października 2019 r., godz. 14.30, ul. Żubardzka 2a (sala -1.20) – Próby Chóru TUTTI
 • 23 października 2019 r., godz. … – Koncert w ASP

 

Wszystkich studentów realizujących przedmioty w ramach Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prosimy o zapoznanie się z regulaminem studium. Poniżej można także pobrać plan zajęć sportowych w roku akademickim 2019/2020 oraz wzór zaświadczenia o realizacji zajęć SWFiS w ramach aktywności w zewnętrznym kluebie sportowym.

 

 • Ramowy plan pracy
  Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Łodzi
  w roku akademickim 2019/2020 pobierz plik .pdf

 

Szanowni Studenci,

ze względu na obowiązek sprawdzania pisemnych prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA), bardzo proszę o przedkładanie kompletnych tekstów prac promotorom w terminie 21 dni przed planowanym terminem obrony, w celu poddania pracy badaniu antyplagiatowemu.
Zgodnie z zasadami JSA osobą uprawnioną do przeprowadzenia badania jest promotor.

 
Prorektor ds. dydaktyki
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

 • Szczegóły dotyczące Jednolitego Systemu Antyplagiatowego zobacz