LEGIA AKADEMICKA to program skierowany do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, dziennych i zaocznych, to miejsce zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, dla osób odważnych, chcących przeżyć przygodę swojego życia, zdobyć niepowtarzalne doświadczenia i unikalne umiejętności, ukształtować swój charakter i hart ducha. Wszystko to przyda Ci się w codziennym życiu i w pracy, doda Ci pewności siebie, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Zostań jednym z nas.

 

W związku z tygodniem projektowym dla Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego zawieszam odbywające się zajęcia kierunkowe (instrument główny i kameralistyka) w terminie od 9 do 14 grudnia 2019 roku oraz zobowiązuję studentów i pedagogów do uczestnictwa w odbywających się w tym czasie działaniach projektowych (konkurs skrzypcowy, audycje i koncerty).

Z zajęć i ćwiczeń zostaną wyłączone na potrzeby organizatorów II Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. G. Bacewicz następujące sale: Pałac: 5, 6, 34, 35, 36, 37, 39 oraz 51, 52, 53; budynek przy ul. 1 Maja : 3.15, 3.7 oraz 0.31, 0.33.

JM Rektor
prof. dr hab. Cezary Sanecki

Dziekan Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego
dr hab. Anna Liszewszka, prof. AM

 

ERASMUS 2020/2021

 

Szanowni Państwo,
pomimo wcześniejszego nieumieszczenia w planie zajęć przedmiotu Ćwiczenia ruchowe przy muzyce w ramach Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, zapraszam wszystkich chętnych studentów do wzięcia udziału.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 9:45–11:15 w sali Ż 1.19 lub czwartki w godz. 10:00–11:30.

 

Konkurs na wykonanie partii solisty w koncercie z Orkiestrą Akademii Muzycznej w Łodzi

 
Regulamin konkursu
 1. Udział w konkursie może wziąć student Akademii Muzycznej w Łodzi studiów I, II i III stopnia, studiujący na Wydziale Wykonawstwa Instrumentalnego lub Wydziale Sztuk Scenicznych w specjalności wokalistyka
 2. Zgłoszenia są przyjmowane w Dziale Nauczania do dnia 13 grudnia 2019 r. na formularzu konkursowym.
 3. Pod pojęciem koncert należy rozumieć kompozycję skomponowaną z udziałem orkiestry.
 4. Pod pojęciem cyklu pieśni należy rozumieć zamkniętą formę wokalno-instrumentalną z towarzyszeniem orkiestry.
 5. Komitet organizacyjny konkursu decyduje o dopuszczeniu do udziału w konkursie do dnia 10 stycznia 2020 r. Do konkursu może być dopuszczonych nie więcej niż 12 kandydatów. W razie dużej ilości zgłoszeń, kryterium selekcji kandydatów oparte będzie na ocenach uzyskanych podczas egzaminów z przedmiotu głównego w swojej specjalności w semestrze letnim 2018/2019.
 6. W skład komitetu organizacyjnego wchodzą:
  – Dziekan Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego
  – Dziekan Wydziału Sztuk Scenicznych
  – Dyrygent – Szef Orkiestry.
 7. Przesłuchania konkursowe odbędą się 18 stycznia 2020 r. w Sali koncertowej AM w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2a
 8. Każdy uczestnik konkursu dokonuje prezentacji koncertu z udziałem własnego akompaniatora. Program należy wykonać z pamięci.
 9. W skład Jury wchodzić będą Kierownicy Katedr: Fortepianu, Instrumentów Smyczkowych, Instrumentów Dętych, Akordeonu, Gitary i Harfy oraz Wokalistyki, Dyrygent – Szef orkiestry oraz Dziekan Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego i Dziekan Wydziału Sztuk Scenicznych. Pracom Jury przewodniczy Dziekan Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego.
 10. Jury na pierwszym posiedzeniu określa regulamin pracy.
 11. Decyzje Jury są ostatecznie i nie podlegają zaskarżeniu.
 12. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
 13. 12. Nagrodą główną w Konkursie jest wykonanie koncertu podczas organizowanego przez AM w Łodzi AŻ Festiwalu w listopadzie 2020 r. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest przyjąć termin wykonania koncertu zgłoszony przez Jury. W razie niemożliwości wykonania koncertu w podanym terminie Jury wybierze wykonawcę, który zajął kolejne miejsce w konkursie.
 14. 13. Koncert stanowiący nagrodę w Konkursie będzie rejestrowany na nośniku elektronicznym. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany wyrazić zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nagrań oraz przekazać majątkowe prawa do wykonania Akademii Muzycznej w Łodzi.
 15. Wszelkie wątpliwości nieujęte w Regulaminie będą rozstrzygane w oparciu o Kodeks Postępowania Cywilnego.

 

Na czym polega konsultacja psychologiczna?

Konsultacja psychologiczna polega na omówieniu doświadczanego problemu oraz oczekiwań osoby zgłaszającej się po wsparcie. Celem takiego spotkania jest identyfikacja trudności, udzielenie informacji oraz zaproponowanie optymalnej formy pomocy. Konsultacja może być jednorazową poradą lub może zakończyć się dobraniem najodpowiedniejszej formy pomocy, np terapii indywidualnej, grupowej, skierowaniem na konsultację lekarską.

Konsultacje będą odbywać się w czwartki.
Na spotkanie należy się umówić dzwoniąc pod numer telefonu +48 504 177 082

Zakres udzielanej pomocy obejmuje:
 • udzielanie pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych,
 • rozwijanie umiejętności regulacji emocji, radzenia sobie ze stresem,
 • budowaniu adekwatnej samooceny, motywacji do działania,
 • rozmowy wspierające i motywujące, ukierunkowane na rozwój,
 • pomoc psychologiczna w przygotowaniu do wystąpień publicznych (konkursy muzyczne, egzaminy etc.),
 • udzielanie pomocy psychologicznej osobom doświadczającym zaburzeń psychicznych, m.in. zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości,
 • konsultacje w celu skierowania do odpowiedniego specjalisty.
 
mgr Marta Kozińska-Lipińska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych oraz młodzieży. Ukończyłam czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Psychologię Kliniczną w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, Kurs Doskonalący Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Pracuję na stanowisku psychologa oraz psychoterapeuty w Pracowni Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Spektrum oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych. Na Akademii Muzycznej w Łodzi prowadzę konsultacje psychologiczne dla studentów oraz pedagogów Uczelni.

 

Szanowni Państwo,
w związku z planowanym wystawieniem spektaklu „Flis” Moniuszki w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, ze smutkiem muszę Państwa poinformować, że pokaz ten niestety nie dojdzie do skutku.
Po długich negocjacjach i oczekiwaniu na przesunięcie środków z Ministerstwa, nie doczekawszy jakiejkolwiek decyzji, dyrekcja Opery odwołała planowany na listopad festiwal moniuszkowskich oper realizowanych przez studentów.
Jednocześnie z radością spieszę Państwu donieść, że 1 listopada nagranie naszego spektaklu zostanie umieszczone na platformie VOD TWON i będzie można go oglądać przez pół roku. Platforma dostępna jest na całym świecie. Mam nadzieję, że nasz spektakl będzie miał dużą ilość wyświetleń.

Dziekan Wydziału Sztuk Scenicznych
prof. dr hab. Urszula Kryger

 

Szanowni Państwo,
w związku z kolejną dewastacją fortepianów uprzejmie proszę o nieprzestawianie instrumentów i szczególną dbałość o ich stan. W przypadku kolejnych incydentów sale z nowymi fortepianami zostaną wyłączone z możliwości ćwiczenia poza zajęciami dydaktycznymi.

Dziekan Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego
dr hab. Anna Liszewska, prof. AM

 

Studentów uczęszczających na zajęcia Propedeutyki muzyki współczesnej z dr. hab. Arturem Zagajewskim prosimy o zapoznanie się z przydziałem do grup oraz terminami realizacji zajęć. Informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej dokumencie.

 

Wszystkich studentów realizujących przedmioty w ramach Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prosimy o zapoznanie się z regulaminem studium. Poniżej można także pobrać plan zajęć sportowych w roku akademickim 2019/2020 oraz wzór zaświadczenia o realizacji zajęć SWFiS w ramach aktywności w zewnętrznym kluebie sportowym.

 

 • Ramowy plan pracy
  Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Łodzi
  w roku akademickim 2019/2020 pobierz plik .pdf

 

Szanowni Studenci,

ze względu na obowiązek sprawdzania pisemnych prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA), bardzo proszę o przedkładanie kompletnych tekstów prac promotorom w terminie 21 dni przed planowanym terminem obrony, w celu poddania pracy badaniu antyplagiatowemu.
Zgodnie z zasadami JSA osobą uprawnioną do przeprowadzenia badania jest promotor.

 
Prorektor ds. dydaktyki
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

 • Szczegóły dotyczące Jednolitego Systemu Antyplagiatowego zobacz