Szanowni Studenci,
wnioski o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego można składać do 14 września 2018 roku u p. Rafał Maciejewskiego

 

Szanowni Studenci

Ze względu na obowiązek sprawdzania pisemnych prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich w systemie antyplagiatowym, bardzo proszę o składanie tekstów w Dziale Nauczania na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony.

Prorektor ds. dydaktyki
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM