Zaliczenia przedmiotu „Orkiestra” będą udzielane w środę 05 czerwca 2019 r. w godz. 9.00-12.00 w sali 3.4 w budynku przy al. 1 Maja 4.

dr hab. Marcin Wolniewski
Dziekan Wydziału
Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

 

Informuję, że nuty do projektu z muzyką Mozarta będę do odbioru w Czytelni od dnia 24 kwietnia 2019 r.

Dziekan
Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
dr. hab Marcin Wolniewski

 

Prezentujemy ofertę Zarządu Lokali Miejskich dotyczącą wynajmu lokalu mieszkalnego kierowaną do absolwentów i studentów ostatniego roku łódzkich wyższych uczelni, rekomendowanych przez rektorów uczelni lub osoby przez rektorów upoważnione. Wnioski będą przyjmowane w dniach 10 kwietnia - 6 maja 2019, szczegóły w załączniku.

 

Informuję, że nuty do Uwertury Grażyny Bacewicz są przygotowane do odbioru w Czytelni AM.

Dziekan
Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
dr. hab Marcin Wolniewski

 

Informuję, iż zostały utworzone następując grupy na zajęcia z emisji głosu:

 • wtorek - godz.16.15. sala 2.28
 • środa godz. 9.00 sala 64
 • środa godz. 17.00. sala 1.12

dr hab. Stanisław Kierner

 

Informuję, że nuty do symfonii Brahmsa i koncertu Chopina są przygotowane do odbioru w Czytelni AM. Nuty uwertury Bacewicz będą do odbioru w II połowie marca.

Dziekan
Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
dr. hab Marcin Wolniewski

 

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dn. 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r poz. 1669), Senat Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi ustalił Uchwałą nr 2/2019 zasady powołania pierwszej Rady Uczelni. Poniżej wyciąg z treści uchwały zawierający sposób zgłaszania kandydatów.

   
  § 1
 1. W skład pierwszej rady uczelni wchodzi 6 osób powołanych przez Senat, oraz przewodniczący samorządu studenckiego w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 2. Senat powołuje do rady uczelni 3 osoby ze wspólnoty Akademii oraz 3 osoby spoza tej wspólnoty.
   
  § 2
 1. Kadencja pierwszej rady uczelni trwa do 31 grudnia 2020 r.
   
  § 3
 1. Członkiem rady uczelni może być osoba, która:
  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nie była karana karą dyscyplinarną,
  5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 Ustawy z dn. 18 października 2006r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017r poz. 2186 z poźn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami,
  6. posiada wykształcenie wyższe; wymóg ten nie obowiązuje wchodzącego w skład rady uczelni przewodniczącego samorządu studenckiego,
  7. nie ukończyła 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
 2. Członkostwa w pierwszej radzie uczelni nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu w Akademii lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni, ani zatrudnieniem w administracji publicznej.
   
  § 4
 1. Kandydatów do pierwszej rady uczelni mogą zgłaszać:
  1. każdy z członków Senatu Akademii,
  2. grupa co najmniej 50 członków wspólnoty Akademii.
 2. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się pisemnie do Rektora.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. przedstawienie sylwetki kandydata,
  2. pisemną zgodę kandydata na kandydowanie do rady uczelni i na pełnienie funkcji w razie wyboru,
  3. w przypadku kandydatów spoza wspólnoty Akademii także zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Rady Uczelni i na pełnienie tej funkcji w razie wyboru.
 4. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 31 marca 2019 r.

 

 • 20-21   |   27-28   lutego 2019
 • 20-21   |   27-28   marca 2019
 • 03-04   |   10-11   kwietnia 2019
 • 08-09   |   15-16   |   22-23   maja 2019
 • 05-06   czerwca 2019

 

Szanowni Studenci,
w drugim semestrze pierwsze zajęcia z przedmiotów fakultatywnych Laboratorium formy plastycznej, Forms of visual art oraz Struktury wizualne prowadzonych przez dr hab. Alicję Habisiak-Matczak odbędą się 8 marca 2019 roku, w sali 1.12 w budynku przy ul. Żubardzkiej 2a.

 

Szanowni Studenci,

ze względu na obowiązek sprawdzania pisemnych prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA), bardzo proszę o przedkładanie kompletnych tekstów prac promotorom w terminie 21 dni przed planowanym terminem obrony, w celu poddania pracy badaniu antyplagiatowemu.
Zgodnie z zasadami JSA osobą uprawnioną do przeprowadzenia badania jest promotor.

 
Prorektor ds. dydaktyki
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

 • Szczegóły dotyczące Jednolitego Systemu Antyplagiatowego zobacz

 

Konkurs na wykonanie partii solisty w koncercie z Orkiestrą Akademii Muzycznej w Łodzi

W dniu 19 stycznia 2019 roku odbyły się przesłuchania konkursowe w ramach konkursu na wykonanie koncertu lub cyklu pieśni z orkiestrą Akademii Muzycznej w Łodzi.

 
JURY w składzie
 • dr hab. Tomasz Król – przewodniczący
 • dr hab. Marcin Wolniewski
 • prof. dr hab. Irena Wisełka-Cieślar
 • prof. dr hab. Urszula Kryger
 • dr hab. Mariusz Drzewicki
 • dr hab. Ewelina Zawiślak

Jury postanowiło, że solistą koncertu Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pod dyrekcją dr hab. Marcina Wolniewskiego zaplanowanego na dzień 8 i 9 kwietnia 2019 r. w sali koncertowej Akademii przy ul. Żubardzkiej 2a w Łodzi będzie Pan Cezary Karwowski, który wykona Koncert f-moll op. 21 Fryderyka Chopina.

Jury podjęło także decyzję o tym, że Pan Bartosz Skibiński został wyznaczony jako druga osoba do wykonania partii solowej w przypadku rezygnacji osoby zajmującej pierwsze miejsce w konkursie.

 

Konkurs na wykonanie partii solisty w koncercie z Orkiestrą Akademii Muzycznej w Łodzi

19 stycznia 2019, sobota, godz. 10.00

Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a
 
JURY
 • dr hab. Tomasz Król – przewodniczący
 • dr hab. Maciej Staszewski – sekretarz
 • dr hab. Marcin Wolniewski
 • prof. dr hab. Irena Wisełka-Cieślar
 • prof. dr hab. Urszula Kryger
 • dr hab. Mariusz Drzewicki
 • dr hab. Ewelina Zawiślak
 • dr hab. Łukasz Błaszczyk
 
PROGRAM
 • godz. 10.00
  Cezary Karwowski – fortepian
  rok I studia I stopnia
  klasa prof. dr hab. Roberta Marata
  Fryderyk Chopin – Koncert fortepianowy f-moll op. 21 (30 min)
  przy fortepianie prof. dr hab. Robert Marat
 • godz. 10.30
  Aleksandra Czarnocka – wiolonczela
  rok II studia II stopnia
  klasa dr Tomasza Darocha
  Józef Haydn – Koncert wiolonczelowy D-dur op. 101, Hob. VIIb:2 (25 min)
  przy fortepianie dr hab. Łukasz Kwiatkowski
 • godz. 11.00
  Gabriela Graboń – skrzypce
  rok I studia I stopnia
  klasa dr hab. Łukasza Błaszczyka
  Christian Sinding – Suita a-moll op. 10 (12 min)
  przy fortepianie dr hab. Adam Manijak
 • godz. 11.20
  Przemysław Szczygielski – flet
  rok I studia III stopnia
  klasa dr hab. Eweliny Zawiślak
  Carl Philipp Emanuel Bach – Koncert fletowy d-moll H. 484.1 (25 min)
  przy fortepianie mgr Pualina Urbankowska
 • godz. 11.50
  Tomasz Piątek i Bartosz Jawor – klarnet
  rok I studia II stopnia
  klasa dr hab. Roberta Stefańskiego
  Feliks Mendelssohn – Koncert Piece nr 2 d-moll op. 114 (10 min)
  przy fortepianie dr Radosław Stefański
 • godz. 12.00
  Kamil Szulc – fagot
  rok III studia III stopnia
  klasa prof. dr hab. Krzysztofa Kamińskiego
  Michał Spisak – Koncert na fagot i orkiestrę (1973) (11 min)
  przy fortepianie dr Bogna Dulińska

 

Grupa z choreografii i technik tańca – rok II studiów niestacjonarnych I stopnia – nie będzie realizować w tym roku akademickim fakultetu „Język filmu”.

 

 
ad. dr hab. Artur Zagajewski

 

ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 ŁÓDŹ
tel.(42) 66-554-59; fax (42) 66-554-64
www.ltn.lodz.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Harmonogram wykładów ŁTN dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019
z cyklu: „Współczesny świat i jego poznanie – rezultaty badań łódzkich naukowców”
nt. „Prawda i postprawda w nauce, sztuce i w społeczeństwie”

(czwartek, godz. 16.00-19.00)

   
 • 5 października 2018
  Inauguracja X edycji wykładów dla doktorantów nt. Prawda i postprawda w nauce, sztuce i społeczeństwie
  – prof. Antoni Różalski, Prezes ŁTN
  – Determinanty praw człowieka – prof. Aldona Domańska
 • 15 listopada 2018
  Narodziny II Rzeczypospolitej – prof. Wiesław Puś
 • 6 grudnia 2018
  Kilka popularnych mitów dotyczących osoby i twórczości Williama Szekspira – prof. Andrzej Wicher
 • 17 stycznia 2019
  Uniwersytet – świątynią nauki czy fabryką wiedzy? – prof. Wojciech Wolf
 • 21 lutego 2019
  Terapia uporczywa (daremna), czyli kiedy powiedzieć… nie – prof. Waldemar Machała
 • 7 marca 2019
  Ekotoksyczność: Paracelsus zapomniany, czyli postprawda objawiona – prof. Jarosław Lewkowski
 • 21 marca 2019
  Przemiany władzy sądowniczej w Polsce po 2015 r. – prof. Krzysztof Skotnicki
 • 25 kwietnia 2019
  Autonomia uczelni w dobie staropolskiej – prof. Maria Wichowa
 • 16 maja 2019
  Zbrodnia katyńska – droga do prawdy – prof. Albin Głowacki
 • 13 czerwca 2019
  Z warsztatu pianisty i pedagoga – prof. Cezary Sanecki
  Zakończenie X. edycji wykładów dla doktorantów

Program wykładów przygotowuje Rada Programowa składzie:
prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. Małgorzata Czyż, prof. Ewa Marynowicz-Hetka (sekretarz), prof. Antoni Różalski (przewodniczący), prof. Elżbieta Szkurłat, prof. Wojciech Wolf