SEKRETARIAT DZIEKANÓW

mgr Rafał Maciejewski

 

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej

Dziekan
dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM

  –   środa, godz. 10.30 – 12.00

Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego

 
Dziekan
dr hab. Wojciech Kubica

Wydział Sztuk Scenicznych

 
Dziekan
prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos

Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

Dziekan
dr hab. Adam Manijak, prof. AM