WYMOGI EGZAMINACYJNE

 

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej

 

Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego

 

Wydział Sztuk Scenicznych

Specjalność WOKALNO-AKTORSKA | studia I stopnia

Wydział Sztuk Scenicznych
Kierunek SZTUKI SCENICZNE
Specjalność WOKALNO-AKTORSKA

Studia pierwszego stopnia

 
WYMOGI EGZAMINACYJNE

ROK I
 • Semestr I
  Bez egzaminu, zaliczenie ze stopniem od pedagoga prowadzącego.
 • Semestr II
  Egzamin końcowy komisyjny. Trzy utwory z sześciu przygotowanych, jeden do wyboru przez studenta.
ROK II
 • Semestr III
  Egzamin komisyjny. Trzy utwory z sześciu przygotowanych, jeden do wyboru przez studenta.
 • Semestr IV
  Egzamin końcowy komisyjny. Trzy utwory z sześciu przygotowanych, jeden do wyboru przez studenta.
ROK III
 • Semestr V
  Egzamin komisyjny. Trzy utwory z sześciu przygotowanych, jeden do wyboru przez studenta.
 • Semestr VI
  Egzamin komisyjny. Cztery utwory z siedmiu przygotowanych, jeden do wyboru przez studenta.
ROK IV
 • Semestr VII
  Bez egzaminu, zaliczenie ze stopniem od pedagoga prowadzącego.
 • Semestr VIII
  Egzamin dyplomowy licencjacki. Siedem utworów.

Specjalność MUSICAL | studia I stopnia

Wydział Sztuk Scenicznych
Kierunek SZTUKI SCENICZNE
Specjalność MUSICAL

Studia pierwszego stopnia

 
WYMOGI EGZAMINACYJNE

ROK I
 • Semestr I
  Bez egzaminu, zaliczenie ze stopniem od pedagoga prowadzącego.
 • Semestr II
  Egzamin końcowy komisyjny. Trzy utwory z sześciu przygotowanych, jeden do wyboru przez studenta.
ROK II
 • Semestr III
  Egzamin techniczny, komisyjny. Do wykonania dwa utwory z listy utworów obowiązkowych.
 • Semestr IV
  Egzamin końcowy komisyjny. Cztery utwory z siedmiu przygotowanych, jeden do wyboru przez studenta.
ROK III
 • Semestr V
  Egzamin techniczny, komisyjny. Do wykonania dwa utwory z listy utworów obowiązkowych.
 • Semestr VI
  Recital dyplomowy licencjacki. Forma do wyboru przez studenta.
  • Wersja 1
   Swobodna wypowiedź artystyczna obejmująca śpiew, taniec i monologi aktorskie, łączące recital w całość. Monologi nie dłuższe niż minuta i nie więcej niż trzy podczas występu. Dozwolona choreograficzna oprawa recitalu /własna wypowiedź taneczna/. Recital 20–25 minut /7–10 utworów/. W utworach tego wymagających /zgodnie z zapisem nutowym/ dozwolone chórki. Dozwolony jeden duet.
  • Wersja 2
   Recital 20–25 minut /7–10 utworów/. W utworach tego wymagających /zgodnie z zapisem nutowym/ dozwolone chórki. Dozwolony jeden duet.
  • Obie wersje z towarzyszeniem fortepianu.

Specjalność WOKALNO-AKTORSKA | studia II stopnia

Wydział Sztuk Scenicznych
Kierunek SZTUKI SCENICZNE
Specjalność WOKALNO-AKTORSKA

Studia drugiego stopnia

 
WYMOGI EGZAMINACYJNE

ROK I
 • Semestr I
  Bez egzaminu, zaliczenie ze stopniem od pedagoga prowadzącego.
 • Semestr II
  Półrecital dyplomowy /6-9 utworów/, czas trwania 20-25’
ROK II
 • Semestr III
  Cykl pieśni /lub trzy dowolne utwory, jeśli cykl został zaliczony wcześniej/ czas trwania maksymalnie 25’
 • Semestr IV
  Recital dyplomowy magisterski. Czas trwania 40-50’ lub minimalnie 12 utworów.

Specjalność MUSICAL | studia II stopnia

Wydział Sztuk Scenicznych
Kierunek SZTUKI SCENICZNE
Specjalność MUSICAL

Studia drugiego stopnia

 
WYMOGI EGZAMINACYJNE

ROK I
 • Semestr I
  Bez egzaminu, zaliczenie ze stopniem od pedagoga prowadzącego.
 • Semestr II
  Egzamin końcowy komisyjny. Siedem utworów z dziesięciu przygotowanych, jeden do wyboru przez studenta.
ROK II
 • Semestr III
  Egzamin techniczny, komisyjny. Do wykonania dwa utwory z listy utworów obowiązkowych.
 • Semestr IV
  Recital dyplomowy magisterski. Forma do wyboru przez studenta.
  • Wersja 1
   Swobodna wypowiedź artystyczna obejmująca śpiew, taniec i monologi aktorskie, łączące recital w całość. Monologi nie dłuższe niż minuta i nie więcej niż trzy podczas części. Dozwolona choreograficzna oprawa recitalu /własna wypowiedź taneczna/. Recital 45–50 minut, z przerwą /12–15 utworów/. W utworach tego wymagających /zgodnie z zapisem nutowym/ dozwolone chórki. Dozwolony jeden duet.
  • Wersja 2
   Recital 45–50 minut, z przerwą, /12–15 utworów/. W utworach tego wymagających /zgodnie z zapisem nutowym/ dozwolone chórki. Dozwolony jeden duet.
  • Obie wersje możliwe do wykonania z fortepianem lub małym zespołem muzycznym /do 5 osób/ – do wyboru studenta. Instytut gwarantuje tylko występ pianisty. Organizacja ewentualnego występu zespołu spoczywa na dyplomancie.

 

Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej