W związku z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wszystkie uczelnie w Polsce zobowiązane są do korzystania z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) oraz Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD). Weryfikacji antyplagiatowej w Systemie podlegają wszystkie prace dyplomowe, licencjackie i magisterskie, których obronę zaplanowano po 1 stycznia 2019 r.
Badanie oryginalności pisemnych prac dyplomowych służyć ma podniesieniu jakości kształcenia oraz dbałości o przestrzeganie przepisów o prawach autorskich i własności intelektualnej.

W wyniku działania Systemu powstaje Raport z badania antyplagiatowego zawierający m.in.:

 • analizę tekstu pod kątem liczby znaków specjalnych lub spoza języka pracy, nierozpoznanych wyrazów oraz fragmentów innego stylu,
 • wykres rozkładu długości wyrazów i liczby znaków w wyrazie,
 • procentowy rozmiar podobieństwa (PRP).

Zgodnie z zasadami określonymi w systemie, osobą upoważnioną do sprawdzenia tekstu pracy pod kątem nieuprawnionych zapożyczeń i manipulacji w tekście, jest promotor.
Program sam w sobie nie dokonuje oceny, do jej sformułowania konieczne jest zinterpretowanie Raportu przez promotora.
Prace, w których zostaną wykryte znamiona plagiatu, nie zostaną dopuszczone do obrony.

Szczegóły w Regulaminie antyplagiatowym
obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
Wszystkie prace dyplomowe, licencjackie i magisterskie należy złożyć promotorom w celu poddania ich badaniu antyplagiatowemu na 21 dni przed planowanym terminem obrony.

 

 • Zarządzenie JM Rektora nr 3/2019 w sprawie regulaminu antyplagiatowego
  oraz
  Regulamin antyplagiatowy pobierz plik .pdf
 • Załącznik 1.
  Oświadczenie studenta
  (dla studenta) pobierz plik .pdf
 • Załącznik 2.
  Informacja o uznaniu pisemnej pracy dyplomowej (magisterskiej, licencjackiej) za plagiat
  (dla promotora) pobierz plik .pdf
 • Załącznik 3.
  Informacja o popełnieniu plagiatu
  (dla Dziekana | Kierownika Instytutu) pobierz plik .pdf

 

LINKI ZEWNĘTRZNE
 • Informacje ogólne i podręcznik użytkownika JSA zobacz
 • Film instruktażowy zobacz