Dokumenty akademii
 

 • UWAGA! ABY POBRAĆ Z TEJ PODSTRONY PLIKI PDF
  PO KLIKNIĘCIU W LINK DO PLIKU NALEŻY PODAĆ LOGIN I HASŁO
 • Statut
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  tekst jednolity z dnia 24 lutego 2021 pobierz

Regulaminy

   
 • Regulamin organizacyjny
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin porządkowy
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Procedura przeciwdziałania dyskryminacji,
  molestowaniu seksualnemu, mobbingowi oraz stalkingowi

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin pracy
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin studiów 2021/2022
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin studiów podyplomowych
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz\
 • Regulamin studium pedagogicznego
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin Samorządu Studenckiego
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin Samorządu Doktorantów
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin Senackiej Komisji Wydawniczej
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów pobierz
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych
  obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
  oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
  wyników badań naukowych i prac rozwojowych

  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin Cyfrowego Archiwum Muzycznego
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin korzystania ze stanowisk studenckich
  w Pracowni Kształcenia Słuchu

  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin wykonywania nagłośnień i nagrań
  przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

  załącznik do zarządzenia Nr 26/2021 JM Rektor AM pobierz
 • Druk zlecenia wykonania nagrań pobierz
 • Regulamin
  Rady do spraw naukowo-artystycznych i kształcenia

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Regulamin
  organizowania wydarzeń i korzystania z sal koncertowych

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Regulamin
  Domu Studenckiego

  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
   
 • Regulamin
  potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów

  obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin przyznawania nagród rektorskich
  dla nauczycieli akademickich
  obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin przyznawania nagród rektorskich
  dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin korzystania z instrumentów
  w salach Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz

Uchwały Senatu Akademii Muzycznej w Łodzi

 

 • Uchwała nr 2/2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie limitu przyjęć na studia stacjonarne w roku akademickim 2022/2023
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 1/2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie Regulaminu postępowania rekrutacyjnego
  na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, podyplomowe
  oraz Informatora dla kandydatów na studia w roku akademickim 2022/2023
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 33/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie opinii w zakresie Regulaminu Organizacyjnego
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 32/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie opinii w zakresie Regulaminu Samorządu Studenckiego
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 31/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie przyjęcia korekty Regulaminu wewnętrznego systemu
  zapewnienia jakości kształcenia
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 30/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie przyjęcia efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia
  na Wydziale Sztuk Scenicznych oraz Wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej
  obowiązujących od roku akademickiego 2021/2022 pobierz
 • Uchwała nr 29/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie przyjęcia korekty Planu rzeczowo-finansowego na rok finansowy 2021 pobierz
 • Uchwała nr 28/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z jakości kształcenia za rok akademicki 2020/2021
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 27/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie przyjęcia efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia
  na Wydziale Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
  oraz Wydziale Wykonawstwa Instrumentalnego
  obowiązujących od roku akademickiego 2021/2022 pobierz
 • Uchwała nr 26/2021 z dnia 27 października 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie wyrażenia opinii w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 25/2021 z dnia 27 października 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie zasad oceny okresowej nauczycieli akademickich
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 24/2021 z dnia 21 września 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie przyjęcia Procediry przeciwdziałaniu dyskryminacji,
  molestowaniu seksualnemu, mobingowi oraz stalkingowi
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 23/2021 z dnia 21 września 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie wyboru kandydata z Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
  do Rady głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2022-2025 pobierz
 • Uchwała nr 22/2021 z dnia 21 września 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie korekty programów kształcenia obowiązująch od roku akademickiego 2021/2022 pobierz
 • Uchwała nr 21/2021 z dnia 21 września 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie zatwierdzenia dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego pobierz
 • Uchwała nr 20/2021 z dnia 21 września 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie zatwierdzenia fakultetów ogólnych, humanistycznych i społecznych
  oraz fakultetów w jeżyku angielskim dla studiów pierwszego i drugiego stopnia
  obowiązujących w roku akademickim 2021/2022 pobierz
 • Uchwała nr 19/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie limitu przyjęć na studia stacjonarne w roku akademickim 2021/2022 pobierz
 • Uchwała nr 18/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie poprarcia wprowadzenia działań naprawczych
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 17/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2021 pobierz
 • Uchwała nr 16/2021 z dnia 26 maja 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Wyborczym
  wyborów na kadencję 1 września 2020 r. – 31 sierpnia 2024 r.
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 15/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie przyjęcia Kodeksu etyki nauczyciela akademickiego
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  oraz Wykazu dobrych praktyk pobierz
 • Uchwała nr 14/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Etyki pobierz
 • Uchwała nr 13/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie studiów na rok akademicki 2021/2022 pobierz
 • Uchwała nr 12/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie programu kształcenia i efektów uczenia się
  dla kierunku Sztuki sceniczne, specjalność Somatyka w tańcu i terapii
  na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia pobierz
 • Uchwała nr 11/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie przyjęcia zmian w programach nauczania studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
  na studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim i angielskim
  w roku akademickim 2021/2022 pobierz
 • Uchwała nr 10/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie przyjęcia korekty Regulaminu Studium Pedagogicznego pobierz
 • Uchwała nr 9/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie przeprowadzenia dodatkowych egzaminów wstępnych
  stanowiących podstawę do przyjęcia na studia w roku akademickim 2022/2023 pobierz
 • Uchwała nr 8/2021 z dnia 31 marca 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie korekty Informatora dla kandydatów na studia
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  na rok akademicki 2021/2022 pobierz
 • Uchwała nr 7/2021 z dnia 31 marca 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów na rok akademicki 2021/2022 pobierz
 • Uchwała nr 6/2021 z dnia 31 marca 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacyjnego Szkoły Doktorskiej
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 5/2021 z dnia 31 marca 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego pobierz
 • Uchwała nr 4/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie powołania kapituły Primus in atribus
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 3/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie zmian w Statucie
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 2/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie określenia wynagrodzeń członków Rady Uczelni
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 1/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie otwarcia Szkoły Doktorskiej
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 70/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie wniosku o nieczytanie protokołów z posiedzeń Senatu
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 69/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie otwarcia studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Sztki Sceniczne,
  specjalność Somatyka w tańcu i terapii i uruchomienia rekrutacji
  na studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Sztuki Sceniczne,
  specjalność Somatyka w tańvu i terapii od roku akademickiego 2021/2022 pobierz
 • Uchwała nr 68/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie Regulaminu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia,
  drugiego stopnia, podyplomowe na rok akademicki 2021/2022
  oraz Informatora dla kandydatów na studia w Akademii Muzycznej
  im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na rok akademicki 2021/2022 pobierz
 • Uchwała nr 67/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2020 pobierz
 • Uchwała nr 66/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie korekty nazwy specjalności Produkcja muzyczna pobierz
 • Uchwała nr 65/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie opinii o kandydatach na rzeczników dyscyplinarnych dla nauczycieli akademickich
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 64/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie uzupełnienia składu Komisji Wyborczej pobierz
 • Uchwała nr 63/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Uczelni
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 62/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie powołania członków Rady Uczelni
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 61/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich
  na kadencję 2020/2024 pobierz
 • Uchwała nr 60/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie zmian w Statucie pobierz
 • Uchwała nr 59/2020 z dnia 28 października 2020 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie uzupełnienia składu Koimsji Wyborczej pobierz
 • Uchwała nr 58/2020 z dnia 28 października 2020 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie Regulaminu Komisji ds. nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
  w zakresie sztuki w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 57/2020 z dnia 28 października 2020 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Komisji ds. etyki nauczycieli akademickich
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 56/2020 z dnia 28 października 2020 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie uchwalenia Strategii Akademii Muzycznej w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 55/2020 z dnia 29 września 2020 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2020-2024
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 54/2020 z dnia 29 września 2020 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie zmiany w Statucie Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 53/2020 z dnia 29 września 2020 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie zatwierdzenia listy fakultetów na rok akademicki 2020/2021
  dla studiów pierwszego i drugiego stopnia pobierz
 • Uchwała nr 52/2020 z dnia 17 września 2020 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie uchylenia uchwały nr 20/2018 z dnia 19 września 2018 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 51/2020 z dnia 17 września 2020 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie opinii o kandydacie na rzecznika dyscyplinarnego dla doktorantów
  Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 50/2020 z dnia 17 września 2020 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie opinii o kandydacie na rzecznika dyscyplinarnego dla studentów
  Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 49/2020 z dnia 17 września 2020 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie Komisji do spraw nadawania stopni
  doktora i doktora habilitowanego na kadencję 2020-2024 pobierz
 • Uchwała nr 48/2020 z dnia 17 września 2020 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2020-2024
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Uchwała nr 47/2020 z dnia 17 września 2020 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie powołania doraźnej komisji senackiej w celu opracowania, poprawy
  obowiązującego Statutu Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz

2019 – Zarządzenia JM Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi

 • Zarządzenie nr 21/2019 JM Rektora
  w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Zarządzenie nr 22/2019 JM Rektora
  w sprawie powołania jednostek organizacyjnych naukowo-dydaktycznych
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Zarządzenie nr 23/2019 JM Rektora
  w sprawie powołania Rad Instytutów
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Zarządzenie nr 24/2019 JM Rektora
  w sprawie powołania Rad Instytutów
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Zarządzenie nr 25/2019 JM Rektora
  w Regulamin pracy pedagogów akompaniatorów
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Zarządzenie nr 27/2019 JM Rektora
  w sprawie powołania członków Rady do spraw naukowo-artystycznych i kształcenia
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Zarządzenie nr 28/2019 JM Rektora
  w sprawie Regulaminu Rady do spraw naukowo-artystycznych i kształcenia
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Zarządzenie nr 29/2019 JM Rektora
  w sprawie Regulaminu organizowania wydarzeń i korzystania z sal koncertowych
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Zarządzenie nr 32/2019 JM Rektora
  w sprawie aktualizacji Regulaminu Domu Studenckiego
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz

2020 – Zarządzenia JM Rektora / JM Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi

 • Zarządzenie nr 4/2020 JM Rektora
  w sprawie zmiany zarządzenia na 10/2019
  (powołanie Zespołu ds. ewaluacji jednostek) pobierz
 • Zarządzenie nr 5/2020 JM Rektora
  w sprawie wstrzymania zagranicznych wyjazdów i przyjazdów
  studentów, doktorantów i pracowników AM w Łodzi pobierz
 • Załącznik do Zarządzenia nr 7/2020 JM Rektora
  Procedura uzyskania hasła do studenckiego konta pocztowego pobierz
 • Zarządzenie nr 10/2020 JM Rektora
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 12/2020 JM Rektor
  w sprawie powołania jednostek organizacyjnych naukowo-dydaktycznych
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 18/2020 JM Rektor z dnia 5 października 2020
  w sprawie wprowadzenia regulaminu porządkowego
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 19/2020 JM Rektor z dnia 12 października 2020
  w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z przenośnego sprzętu audio
  przez studentów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 22/2020 JM Rektor z dnia 29 października 2020
  w sprawie Misji, Wizji i Strategii Rozwoju
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 26/2020 JM Rektor z dnia 18 grudnia 2020
  w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
  obowiązującego w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 27/2020 JM Rektor z dnia 18 grudnia 2020
  w sprawie Regulaminu Biura Karier Akademii Muzycznej w Łodzi pobierz

2021 – Zarządzenia JM Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi

 • Zarządzenie nr 1/2021 JM Rektor z dnia 20 stycznia 2021
  w sprawie Regulaminu przyznawania nagród rektorskich dla nauczycieli akademickich
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 2/2021 JM Rektor z dnia 20 stycznia 2021
  w sprawie aktualizacji Regulaminu przyznawania nagród rektorskich dla pracowników
  niebędących nauczycielami akademickimi
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 5/2021 JM Rektor z dnia 1 lutego 2021
  w sprawie realizacji projektu "Akademia Muzyczna w Łodzi uczelnią dostępną!"
  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pobierz
 • Zarządzenie nr 6/2021 JM Rektor z dnia 2 lutego 2021
  w sprawie przeprowadzania nostryfikacji
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 7/2021 JM Rektor z dnia 2 lutego 2021
  w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 8/2021 JM Rektor z dnia 15 lutego 2021
  w sprawie powołania Rad Instytutów
  w ramach Wydziału Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej pobierz
 • UCHYLONE | Zarządzenie nr 9/2021 JM Rektor z dnia 15 lutego 2021
  w sprawie powołania Rady Instytutu
  w ramach Wydziału Sztuk Scenicznych pobierz
 • Zarządzenie nr 13/2021 JM Rektor z dnia 10 maja 2021
  w sprawie Regulaminu przyznawania Dyplomów "Primus in artibus" pobierz
 • Zarządzenie nr 14/2021 JM Rektor z dnia 1 czerwca 2021
  w sprawie powołania Pracowni w ramach Instytutu Choreografii i Technik Tańca pobierz
 • Zarządzenie nr 15/2021 JM Rektor z dnia 10 czerwca 2021
  w sprawie aktualizacji zasad naboru oraz realizacji mobilności studentów i pracowników
  w ramach Programu Erasmus+
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 16/2021 JM Rektor z dnia 18 czerwca 2021
  w sprawie wyłączenia poszczególnych sal do ćwiczeń w budynku ROKEiDM
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 17/2021 JM Rektor z dnia 24 czerwca 2021
  w sprawie zawieszenia przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora
  oraz w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
  oraz zawieszenia finansowania postępowań o nadanie tytułu profesora pobierz
 • Zarządzenie nr 18/2021 JM Rektor z dnia 24 czerwca 2021
  w sprawie rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli akademickich pobierz
 • Zarządzenie nr 21/2021 JM Rektor z dnia 30 czerwca 2021
  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej
  zawieszenia przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora
  oraz w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
  oraz zawieszenia finansowania postępowań o nadanie tytułu profesora pobierz
 • Zarządzenie nr 24/2021 JM Rektor z dnia 8 lipca 2021
  w sprawie wprowadzenia odpłatności za korzystanie z sal ćwiczeniowych
  dla osób spoza Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 25/2021 JM Rektor z dnia 15 września 2021
  w sprawie ustalenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
  w roku akademickim 2021/2022 pobierz
 • Zarządzenie nr 26/2021 JM Rektor
  w sprawie Regulaminu wykonywania nagłośnień i nagrań
  pobierz
 • UCHYLONE | Zarządzenie nr 28/2021 JM Rektor z dnia 6 października 2021
  w sprawie powołania zespołu ds. fortepianów
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 32/2021 JM Rektor z dnia 28 października 2021
  w sprawie zasad oceny okresowej nauczycieli akademickich
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 33/2021 JM Rektor z dnia 28 października 2021
  w sprawie powołania wydziałowych komisji oceniających
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 34/2021 JM Rektor z dnia 28 października 2021
  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 37/2021 JM Rektor z dnia 30 listopada 2021
  w sprawie powołania zespołu ds. fortepianów
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 38/2021 JM Rektor z dnia 30 listopada 2021
  w sprawie powołania Rady Instytutu Wokalno-Aktorskiego
  w ramach Wydziału Sztuk Scenicznych pobierz
 • Zarządzenie nr 39/2021 JM Rektor z dnia 6 grudnia 2021
  w sprawie wprowadzeni regulaminu korzystania z instrumentów
  w salach Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 41/2021 JM Rektor z dnia 16 grudnia 2021
  w sprawie wprowadzeni korekty Regulaminu Organizacyjnego
  Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz

Zarządzenia JM Rektora / JM Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi w związku z pandemią COVID

 • Zarządzenie nr 6/2020 JM Rektora
  w sprawie odwołania zajęć w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa pobierz
 • Zarządzenie nr 7/2020 JM Rektora
  w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń
  z wykorzystaniem technologii informatycznych pobierz
 • Zarządzenie nr 8/2020 JM Rektora
  w sprawie szczególnego przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 11/2020 JM Rektora
  w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • UCHYLONE | Zarządzenie nr 13/2020 JM Rektor z dnia 15 września 2020
  w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 pobierz
 • Zarządzenie nr 14/2020 JM Rektor z dnia 24 września 2020
  w sprawie Regulaminu organizacji wydarzeń artystyczno-naukowych
  w Sali Koncertowej i Sali Kameralnej z zachowaniem procedur sanitarnych pobierz
 • Zarządzenie nr 15/2020 JM Rektor z dnia 30 września 2020
  w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 pobierz
 • Zarządzenie nr 16/2020 JM Rektor z dnia 30 września 2020
  w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w okresie pandemii COVID-19 pobierz
 • Zarządzenie nr 20/2020 JM Rektor z dnia 19 października 2020
  w sprawie sposobu realizacji zajęć w Akademii Muzycznej
  w Łodzi w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 pobierz
 • Zarządzenie nr 21/2020 JM Rektor z dnia 26 października 2020
  w sprawie sposobu realizacji zajęć w Akademii Muzycznej
  w Łodzi w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 pobierz
 • Zarządzenie nr 3/2021 JM Rektor z dnia 20 stycznia 2021
  w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2021/2022
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Zarządzenie nr 4/2021 JM Rektor z dnia 1 lutego 2021
  w sprawie sposobu realizacji zajęć w II semestrze roku akademickiego 2020/2021
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 pobierz
 • Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w II semestrze roku akademickiego 2020/2021 pobierz
 • Harmonogram zajęć w trybie hybrydowym
  dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
  w II semestrze roku akademickiego 2020/2021 pobierz

Zarządzenia inne

 • Zarządzenia JM Rektora
  w sprawie zachowania wymogu finansowania wydarzeń artystycznych
  z pozyskanych na ten cel środków pobierz
 • Zarządzenie JM Rektora
  w sprawie należności przysługujących z tytułu podróży służbowych pobierz
 • Zarządzenie JM Rektora
  w sprawie obiegu informacji na terenie Akademii
  i rozpowszechniania informacji o Uczelni pobierz

Wzory dyplomów ukończenia studiów

   
 • Uchwała nr 23/2020 Senatu
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  z dnia 17 czerwca 2020 roku
  w sprawie wzoru dyplomu ukończenia studiów pobierz
 • Wzór dyplomu ukończenia studiów I stopnia
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
   
  Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego oraz data rozpoczęcia wydawania wzoru: 1.10.2020 r.
  Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo
  Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru:
   
 • Wzór dyplomu ukończenia studiów II stopnia
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
   
  Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego oraz data rozpoczęcia wydawania wzoru: 1.10.2020 r.
  Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo
  Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru:
   
 • Wzór dyplomu ukończenia studiów I stopnia – druk w języku angielskim
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
   
  Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego oraz data rozpoczęcia wydawania wzoru: 1.10.2020 r.
  Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo
  Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru:
   
 • Wzór dyplomu ukończenia studiów II stopnia – druk w języku angielskim
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
   
  Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego oraz data rozpoczęcia wydawania wzoru: 1.10.2020 r.
  Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo
  Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru:
   
 • Plik graficzny
  przedstawiający elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem
  przeznaczony do weryfikacji autentyczności dyplomu pobierz

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora oraz postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

   
 • Uchwała Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów
  z dn. 20 września 2019 r. ze zmianą z dn. 13 listopada 2019 r.,
  dotyczącą postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
  oraz postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego pobierz plik .pdf
 • Regulamin Komisji ds. nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
  w zakresie sztuki Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz plik .pdf
 • Wzór podania ws. wyznaczenia promotora, promotorów
  lub promotora pomocniczego pobierz plik .pdf
 • Koncepcja pracy doktorskiej pobierz plik .pdf