Siatki godzin i informacje o przedmiotach (sylabusy)

dla osób, które rozpoczęły naukę na I roku studiów I stopnia, II stopnia lub III stopnia w roku akademickim 2020/2021

 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI, EDUKACJI I PRODUKCJI MUZYCZNEJ

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 

WYDZIAŁ WYKONAWSTWA INSTRUMENTALNEGO

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 

WYDZIAŁ SZTUK SCENICZNYCH

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia podyplomowe

 

WYDZIAŁ JAZZU I MUZYKI ESTRADOWEJ

Studia I stopnia

Studia II stopnia