Uwaga!
Uchwałą Senatu Akademii Muzycznej w Łodzi nr 20/2018 z dnia 19 września 2018 r., obowiązuje podział zajęć określonych w planach zajęć semestralnych na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia poprzez wydzielenie z ogólnej liczby godzin zajęć godzin stanowiących 20% ogólnej liczby zajęć semestralnych z przeznaczeniem na zajęcia dot. projektów, kursów, seminariów, warsztatów, konsultacji, itp, według następującego wzoru:

   
 • 45 godz. = 36 godz.(godziny dydaktyczne) + 9 godz. (godziny przeznaczone na konsultacje, projekty, kursy)
 • 30 godz. = 24 godz. + 6 godz. jw.
 • 15 godz. = 12 godz. + 3 godz. jw.
 • 7,5 godz. = 6 godz. + 1,5 godz. jw.

Wydzielone zajęcia nie są wliczone do pensum nauczyciela akademickiego.

 

 • UWAGA! ABY POBRAĆ Z TEJ PODSTRONY PLIKI PDF
  PO KLIKNIĘCIU W LINK DO PLIKU NALEŻY PODAĆ LOGIN I HASŁO
 
Siatki godzin i informacje o przedmiotach (sylabusy)

dla osób, które rozpoczęły naukę na I roku studiów I stopnia, II stopnia lub III stopnia w roku akademickim 2018/2019

Aktualne informacje o przedmiotach (sylabusy) obowiązujące dla osób, które rozpoczęły naukę na I roku studiów I stopnia, II stopnia lub III stopnia w roku akademickim 2018/2019 są dostępne w zakładce PROGRAMY STUDIÓW 2016/17

 

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 

Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 

Wydział Instrumentalny

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia podyplomowe

 • Podyplomowe studia w zakresie wykonawstwa muzyki współczesnej siatki godzin
 • podyplomowe studia w zakresie studiów orkiestrowych siatki godzin

 

Wydział Wokalno-Aktorski

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 

Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu
Wydział Instrumentalny
Wydział Wokalno-Aktorski

Studia III stopnia i studia podyplomowe