Uwaga!
Uchwałą Senatu Akademii Muzycznej w Łodzi nr 20/2018 z dnia 19 września 2018 r., obowiązuje podział zajęć określonych w planach zajęć semestralnych na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia poprzez wydzielenie z ogólnej liczby godzin zajęć godzin stanowiących 20% ogólnej liczby zajęć semestralnych z przeznaczeniem na zajęcia dot. projektów, kursów, seminariów, warsztatów, konsultacji, itp, według następującego wzoru:

  • 45 godz. = 36 godz.(godziny dydaktyczne) + 9 godz. (godziny przeznaczone na konsultacje, projekty, kursy)
  • 30 godz. = 24 godz. + 6 godz. jw.
  • 15 godz. = 12 godz. + 3 godz. jw.
  • 7,5 godz. = 6 godz. + 1,5 godz. jw.

Wydzielone zajęcia nie są wliczone do pensum nauczyciela akademickiego.

 

  • UWAGA! ABY POBRAĆ Z TEJ PODSTRONY PLIKI PDF
    PO KLIKNIĘCIU W LINK DO PLIKU NALEŻY PODAĆ LOGIN I HASŁO


STUDIA I STOPNIA


STUDIA II STOPNIA


STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

 

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE TEORII I KRYTYKI TAŃCA


Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych
Wydział Instrumentalny
Wydział Wokalno-Aktorski