ROK AKADEMICKI 2019/2020

   
SEMESTR ZIMOWY  
Zajęcia dydaktyczne 1.10.2019 – 26.01.2020
Sesja zimowa egzaminacyjna 27.01 – 9.02.2020
Sesja poprawkowa egzaminacyjna 17.02 – 23.02.2020
Ferie zimowe 23.12.2019 – 05.01.2020
Przerwa semestralna 10.02 – 16.02.2020
Dni wolne od pracy
(święta kościelne i państwowe)
1.11.2019, 11.11.2019, 6.01.2020
   
SEMESTR LETNI  
Zajęcia dydaktyczne 17.02 – 31.05.2020
Sesja letnia egzaminacyjna 1.06 – 17.06.2020
Sesja dyplomowa do 5.07.2020
Sesja poprawkowa egzaminacyjna
Sesja dyplomowa
14.09 – 20.09.2020
Ferie wiosenne 9.04 – 14.04.2020
Dni wolne od pracy
(święta kościelne i państwowe)
1.05.2020, 3.05.2020, 11.06.2020

 

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 została opublikowana na podstawie Zarządzenia JM Rektora nr 4/2019 z dnia 30.01.2019 r.