ROK AKADEMICKI 2019/2020

   
SEMESTR ZIMOWY  
Zajęcia dydaktyczne 1.10.2019 – 26.01.2020
Sesja zimowa egzaminacyjna 27.01 – 9.02.2020
Sesja poprawkowa egzaminacyjna 17.02 – 23.02.2020
Ferie zimowe 23.12.2019 – 05.01.2020
Przerwa semestralna 10.02 – 16.02.2020
Dni wolne od pracy
(święta kościelne i państwowe)
1.11.2019, 11.11.2019, 6.01.2020
   
SEMESTR LETNI  
Zajęcia dydaktyczne 17.02 – 31.05.2020
Sesja letnia egzaminacyjna 1.06 – 10.07.2020
Sesja dyplomowa do 15.07.2020
Ferie wiosenne 9.04 – 14.04.2020
Dni wolne od pracy
(święta kościelne i państwowe)
1.05.2020, 3.05.2020, 11.06.2020
Egzaminy wstępne
(studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)
18.06 – 15.07.2020
Egzaminy wstępne
(studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
oraz studia podyplomowe)
14–26.09.2020
Sesja dyplomowa 14–30.09.2020
Sesja letnia egzaminacyjna (ciąg dalszy)
Sesja poprawkowa egzaminacyjna
7–23.09.2020

 

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 została opublikowana na podstawie Zarządzenia JM Rektora nr 6/2020 z dnia 27.04.2020 r.