• Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne
    obowiązujące w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi od 1.10.2015 r. pobierz
  • Opłaty za studia w roku akademickim 2019/2020 pobierz
  • Opłaty za studia dla cudzoziemców w roku akademickim 2019/2020 pobierz