• Uchwała nr 24/2020 Senatu Akademii Muzycznej w Łodzi
  w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne
  obowiązujących w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  od 1 października 2020 r. pobierz
 • Decyzja z dnia 1 października 2021 Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
  w sprawie odpłatności za Studium Pedagogiczne (Somatyka w tańcu i terapii) pobierz
 • Decyzja z dnia 17 września 2021 Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
  w sprawie ustalenia odpłatności za niektóre zajęcia dydaktyczne
  w roku akademickim 2021/2022 pobierz
 • Decyzja z dnia 17 września 2021 Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
  w sprawie ponoszenia odpłatności za studia przez cudzoziemców
  rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 pobierz
 • Decyzja z dnia 17 września 2020 Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
  w sprawie ustalenia odpłatności za niektóre zajęcia dydaktyczne
  w roku akademickim 2020/2021 pobierz
 • Decyzja z dnia 17 września 2020 Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
  w sprawie ponoszenia odpłatności za studia przez cudzoziemców
  rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021 pobierz