WSZELKIE PYTANIA ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ
PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES E-MAIL
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
UWAGA!
Kandydaci obowiązani są dokonywać rejestracji drogą internetową.
Rejestracja dla kandydatów zostanie uruchomiona 7-8 czerwca 2021 roku.
HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ
 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW – do 10 września 2021 roku
 
WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

 

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 2021/2022*
 1. Instrumentalistyka (instrumenty dęte, instrumenty dawne, harfa) – etap II i etap III
  Wtorek – 21.09.2021 r. (od godz. 14:00) – s. 12 i 28 w Pałacu AM, ul. Gdańska 32
 2. Instrumentalistyka (fortepian, skrzypce) – etap II i etap III
  Środa – 22.09.2021 r. (od godz. 9:00) – s. 12 w Pałacu AM, ul. Gdańska 32
 3. Wokalistyka (specjalność wokalno-aktorska, musical) – etap II i etap III
  Środa – 22.09.2021 r. (od godz. 10:00) – s. 31 w Pałacu AM, ul. Gdańska 32
 4. Dyrygentura, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, kompozycja – etap II i etap III
  Środa – 22.09.2021 r. (od godz. 9:30) – s. 4 w Pałacu AM, ul. Gdańska 32
 5. Wokalistyka estradowa i specjalności jazzowe – etap II i etap III
  Czwartek – 23.09.2021 r. (od godz. 10:00) – Sala koncertowa, ul. Żubardzka 2a

Egzaminy w II i III etapie rekrutacji prowadzone będą w języku polskim.
Planowane jest przeprowadzenie egzaminów w II i III etapie rekrutacji w formie stacjonarnej.

Ogłoszenie listy kandydatów dopuszczonych do III etapu rekrutacji nastąpi po zakończeniu II etapu.

Akademia nie zapewnia kandydatom akompaniatorów.

 

Tryb rekrutacji w drodze konkursu do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej w Łodzi został zawarty w Regulaminie rekrutacyjnym Szkoły Doktorskiej zamieszczonym poniżej oraz w zakładce Struktura – Szkoła Doktorska.

W roku akademickim 2021/2022 limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej
Akademii Muzycznej w Łodzi wynosi – 3 miejsca.
 
OPŁATA REKRUTACYJNA

Rekrutacja do SDAMŁ wiąże się z wniesieniem jednorazowej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej
w wysokości 150 zł.
Wpłat dokonuje się na konto:
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, 90–361 Łódź
97 1240 3028 1111 0000 2822 1999

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną w kraju, kandydaci Do Szkoły Doktorskiej zobowiązani są dokonać rejestracji on-line i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skany następujących dokumentów:

  do weryfikacji formalnej:
 • wydrukowanego i podpisanego podania o przyjęcie do SDAMŁ (po ukończeniu rejestracji online),
 • dyplomu magistra sztuki lub równorzędnego lub zgodnie z §2 Regulaminu rekrutacyjnego,
 • certyfikatu znajomości nowożytnego języka obcego zgodnie z §2 Regulaminu rekrutacyjnego,
 • życiorysu ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki kształcenia i prowadzonej działalności,
 • jednej aktualnej fotografii zgodnej z wymogami przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej do SDAMŁ;
 • do weryfikacji merytorycznej:
 • spisu dokonań artystycznych/naukowych wraz z dokumentami poświadczającymi ten dorobek oraz ewentualnymi rekomendacjami, a także krótkiej informacji o dalszym kierunku rozwoju i tematyce planowanej pracy doktorskiej.
 • Dodatkowo dla specjalności:
  • muzyka w mediach: minimum 4 teksty dziennikarskie lub 2 teksty i 1 audycja (audio, video) wraz z dokumentacją ich publikacji / prezentacji w mediach;
  • zarządzanie produkcją muzyczną: opis zrealizowanego projektu (organizacja bądź współorganizacja) wraz z dokumentacją;
  • realizacja dźwięku: 6-8 nagrań o zróżnicowanym instrumentarium (w tym jedno o większym składzie); maksymalnie 3 nagrania można zastąpić prezentacjami audiowizualnymi lub słuchowiskami.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacyjnym Kandydat do SDAMŁ przed rejestracją w systemie rekrutacyjnym AM w Łodzi obowiązany jest zapoznać się z listą promotorów ogłoszoną na stronie internetowej AM w Łodzi. Funkcję promotora może pełnić również osoba spoza listy, współpracująca z Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz spełniająca warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, ze zm.) i Regulaminie Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej. 

 
DO POBRANIA
 • Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej pobierz
 • Lista potencjalnych promotorów pobierz
 • Regulamin rekrutacyjny Szkoły Doktorskiej pobierz