Egzaminy wstępne (online) w terminie wrześniowym
odbędą się między 14 a 26 września.
Rejestracja online kandydatów będzie trwać od 1 do 31 sierpnia.
Szczegółowy harmonogram egzaminów online ukaże się na naszej stronie około 10 września 2020.

 

WSZELKIE PYTANIA ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ
PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES E-MAIL
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ

 
UWAGA!
Kandydaci obowiązani są dokonywać rejestracji drogą internetową.

 

 

W związku z trwającą sytuacja epidemiczną w kraju,
kandydaci na studia zobowiązani są dokonać rejestracji on-line na wybrane studia
i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skany następujących dokumentów:

NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ KANDYDACI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 1. Podpisane podanie o przyjęcie na studia (możliwe do pobrania po zakończeniu rejestracji on-line).
 2. Świadectwo maturalne lub dla tegorocznych maturzystów: zaświadczenie wystawione przez szkołę o planowanym (zadeklarowanym) przystąpieniu do matury w czerwcu 2020 roku.
 3. Potwierdzenie wykonania opłaty rekrutacyjnej.
 4. Program na egzamin wstępny (zgodnie z kierunkiem i specjalnością):
  • muzyka w mediach – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • produkcja muzyczna – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • realizacja dźwięku – program egzaminu z instrumentu, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia pozytywnego wyniku badania audiometrycznego tonalnego;
  • kompozycja – partytury własnych utworów;
  • kompozycja muzyki filmowej – partytury własnych utworów;
  • teoria muzyki – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • dyrygentura chóralna – program egzaminu z dyrygentury, program egzaminu z emisji głosu, program egzaminu z fortepianu;
  • dyrygentura symfoniczna – program egzaminu z dyrygentury, program egzaminu z fortepianu i/lub instrumentu dodatkowego (jeśli dotyczy);
  • rytmika – program egzaminu z fortepianu;
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – program egzaminu z fortepianu oraz program egzaminu z gry na wybranym instrumencie (jeśli dotyczy);
  • muzykoterapia – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • wszystkie instrumenty – program egzaminu z instrumentu;
  • wokalistyka estradowa – program egzaminu z predyspozycji wokalnych;
  • specjalność wokalno-aktorska – program egzaminu ze śpiewu;
  • musical – program egzaminu z predyspozycji wokalnych tj. imię i nazwisko kompozytora, tytuł utworu. W przypadku songów musicalowych należy podać nazwisko kompozytora, tytuł utworu, tytuł musicalu z którego pochodzi oraz postać, która ten song w danym musicalu wykonuje; teksty (w formacie pdf) do egzaminu badanie predyspozycji aktorskich;
  • choreografia i techniki tańca – brak wymagań dodatkowych dokumentów.

NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ KANDYDACI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

 1. Podpisane podanie o przyjęcie na studia (możliwe do pobrania po zakończeniu rejestracji on-line).
 2. Świadectwo maturalne.
 3. Dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie o planowanej dacie egzaminu dyplomowego (dla tegorocznych dyplomantów) – planowana data ukończenia studiów musi być wcześńiejsza niż data rozpoczęcia egzaminów wstępnych do Akademii Muzycznej w Łodzi..
 4. Potwierdzenie wykonania opłaty rekrutacyjnej.
 5. Program na egzamin wstępny (zgodnie z kierunkiem i specjalnością):
  • kompozycja – partytury własnych utworów;
  • muzyka w mediach – własne teksty o muzyce w formie pisemnej lub nagrania autorskich audycji o tematyce muzycznej (audio lub video);
  • produkcja muzyczna – projekt organizacji produkcji muzycznej: opis wraz z kosztorysem i harmonogramem działań;
  • realizacja dźwięku – autorskie nagrania (wraz z partyturami, jeśli są dostępne); kandydat jest zobowiązany do przedstawienia pozytywnego wyniku badania audiometrycznego tonalnego;
  • kompozycja muzyki filmowej – partytury własnych kompozycji oraz nagrania audio lub wideo własnych kompozycji muzyki filmowej;
  • teoria muzyki – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • dyrygentura chóralna – program egzaminu z dyrygentury oraz program egzaminu z emisji głosu;
  • dyrygentura symfoniczno-operowa – program egzaminu z dyrygentury;
  • rytmika w edukacji i profilaktyce zdrowia – brak wymagań dodatkowych dokumentów;
  • edukacja i animacja muzyczna – program egzaminu z zakresu dyrygowania i program egzaminu z zakresu emisji głosu;
  • wszystkie instrumenty – program egzaminu z instrumentu;
  • wokalistyka estradowa – program na egzamin z predyspozycji wokalnych;
  • specjalność wokalno-aktorska – program egzaminu ze śpiewu;
  • musical – program egzaminu z predyspozycji wokalnych tj. imię i nazwisko kompozytora, tytuł utworu. W przypadku songów musicalowych należy podać nazwisko kompozytora, tytuł utworu, tytuł musicalu z którego pochodzi oraz postać, która ten song w danym musicalu wykonuje;
  • choreografia – wykaz osiągnięć tanecznych i choreograficznych;
  • somatyka w tańcu i terapii – brak wymagań dodatkowych dokumentów.

NA STUDIA PODYPLOMOWE

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ KANDYDACI NA STUDIA PODYPLOMOWE

 
UWAGA!
Kandydaci obowiązani są dokonywać rejestracji drogą internetową, przez stronę www.amuz.lodz.pl, z wyjątkiem kandydatów na Europejskie Podyplomowe Studia Operowe.
Rekrutacja na Europejskie Podyplomowe Studia Operowe odbywa się drogą internetową przez stronę www.europeanopera.academy

 

 1. Podpisane podanie o przyjęcie na studia (możliwe do pobrania po zakończeniu rejestracji on-line).
 2. Życiorys.
 3. Dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie o planowanej dacie egzaminu dyplomowego (dla tegorocznych dyplomantów) – planowana data ukończenia studiów musi być wcześniejsza niż data rozpoczęcia egzaminów wstępnych do Akademii Muzycznej w Łodzi.
 4. Kopia suplementu do dyplomu (tylko jeśli stanowi część B dyplomu).
 5. Program (spis) wykonywanych utworów na egzamin wstępny.
 6. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

EGZAMINY WSTĘPNE - informacje dodatkowe (w tym opłaty za egzamin wstępny)

 
OPŁATY ZA EGZAMIN WSTĘPNY

Za egzamin wstępny obowiązuje opłata w wysokości ustalonej przez władze Uczelni (zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i wynosi 150 zł dla wszystkich rodzajów i kierunków studiów.

Wpłat dokonuje się na konto:
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, 90–361 Łódź
97 1240 3028 1111 0000 2822 1999

 
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

 1. Wszystkie egzaminy mają charakter konkursowy.
 2. We wszystkich egzaminach stosowany jest system punktowy.
 3. Laureaci ogólnopolskich konkursów muzycznych w zakresie instrumentalistyki (nagrody I, II i III) oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych mogą być zwolnieni z egzaminów w danej specjalności na studia pierwszego i drugiego stopnia.
 4. Ostateczne wyniki egzaminów wstępnych ogłaszają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

 
PROSIMY WSZYSTKICH KANDYDATÓW O PRZESYŁANIE KAŻDEGO DOKUMENTU JAKO OSOBNEGO PLIKU NAJLEPIEJ W FORMACIE PDF LUB JPG/JPEG, o nazwie nadanej według poniższego schematu:
Jan_Kowalski_numerkandydata_podanie.pdf
Jan_Kowalski_numerkandydata_potwierdzenie opłaty.pdf
Jan_Kowalski_numerkandydata_świadectwo/zaświadczenie.pdf
Jan_Kowalski_numerkandydata_program.pdf

 
DOKUMENTY NALEŻY WYSŁAĆ W PAKIECIE – WSZYSTKIE ZGODNIE Z WYKAZEM.
BRAK DOKUMENTU SPOWODUJE ANULOWANIE ZGŁOSZENIA.
 
WYSYŁAJĄC ZESKANOWANE DOKUMENTY NALEŻY W TYTULE WIADOMOŚCI PODAĆ
IMIĘ, NAZWISKO I NUMER KANDYDATA
(zostaje nadany po zakończeniu rejestracji on-line).

 

DO POBRANIA