Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej

 
Rekrutacja czerwcowa

 

 
Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego

 
Rekrutacja czerwcowa
 
Rekrutacja wrześniowa

 

 
Wydział Sztuk Scenicznych

 
Rekrutacja czerwcowa
 
Rekrutacja wrześniowa

 

 
Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

 
Rekrutacja czerwcowa
 
Rekrutacja wrześniowa