Listy kandydatów, którzy nie zdali egzaminów wstępnych zostaną opublikowane po zakończeniu wszystkich egzaminów na całym Wydziale.

 

 
Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej

 

 
Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego

 

 
Wydział Sztuk Scenicznych

 

 
Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej