8 marca 2021, poniedziałek, godz. 18.15

Transmisja ONLINE
Kanał YouTube Akademii Muzycznej w Łodzi 

 

wykonawcy:

 • studenci specjalności choreografia i techniki tańca oraz choreografia:
  • Weronika Ambrozik, Emilia Cichoń, Małgorzata Daroch, Marelina Kostecka, Oliwia Obrębska, Oliwia Ołdziejewska, Weronika Owczarz, Daria Resztak, Monika Szymańska– I rok studiów stacjonarnych I stopnia
  • Katarzyna Leszek – I rok studiów stacjonarnych II stopnia
  • Magdalena Dolata, Monika Grzelak, Łukasz Kin, Anna Kukulska, Przemysław Kwaśniewski, Ada Steinke, Beata Wierzchołowska, Damian Zatoński – II rok studiów stacjonarnych II stopnia
 • studenci specjalności taniec nowoczesny:
  • Martyna Kazimierczuk, Justyna Kuś – II rok studiów niestacjonarnych I stopnia
 • gościnnie:
  • Zofia Gut, Klaudia Kaczmarczyk, Paulina Tomkiewicz, Filip Zaród
  • Dagmara Karandys – instrumenty perkusyjne
  • Magdalena Grzybowska – koncepcja przestrzeni wizualnej
  • Bożena Remelska – recytacja

przygotowanie wydarzenia – Agnieszka Łuczyńska, Anna Wytych-Wierzgacz

 
program:

Lady Makbet
   Etiuda inspirowana fragmentami dramatu
Makbet
  Williama Szekspira powstała w ramach przedmiotu Choreografia w dużych zespołach wykonawczych, jako połączenie pracy artystów różnych dziedzin.
 • koncepcja przestrzeni wizualnej: Magdalena Grzybowska (Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)
 • koncepcja choreograficzna: Anna Wytych-Wierzgacz (Wydział Sztuk Scenicznych Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi)
 • interpretacja tekstu: Bożena Remelska (Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu)
 • instrumenty perkusyjne: Dagmara Karandys (Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi)
 • taniec: Magdalena Dolata, Monika Grzelak, Łukasz Kin, Anna Kukulska, Przemysław Kwaśniewski, Ada Steinke, Beata Wierzchołowska, Damian Zatoński
Muzyka kamieni
  Praca zrealizowana w ramach zajęć Interpretacji ruchowych form muzycznych. Jest wynikiem procesu poszukiwania rozwiązań przestrzenno-ruchowych inspirowanych muzyką Zygmunta Krauze oraz techniką drzeworytu japońskiego.
 • muzyka: Zygmunt KrauzeStone music
 • choreografia i taniec: Katarzyna Leszek
 • opieka artystyczna: dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Duet „Manchester”
  Kompozycja powstała w ramach zajęć z Kontakt improwizacji.
 • muzyka: This Is the KitEarthquake
 • taniec: Ada Steinke, Łukasz Kin
 • opieka artystyczna: mgr Michał Ratajski
Senna rzeczywistość
   Etiuda solowa zrealizowana jako zadanie z przedmiotu Analiza form scenicznych, inspirowana choreografią
Popołudnie Fauna
  Wacława Niżyńskiego.
 • muzyka: NuagesDreams
 • choreografia i taniec: Martyna Kazimierczuk
Nimfy (fragmenty spektaklu)
   Projekt powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem MusicALL z Rudy Śląskiej, wspierającym osoby uzdolnione artystycznie. Choreografia inspirowana podaniami o nimfach (rusałkach) oraz wierszem
Nimfa
  Kazimiery Zawistowskiej.
 • muzyka: WoodkidOtto, TautumeitasRaganu Nakts, Daiqing TanaOngmanibamai
 • choreografia: Daria Resztak
 • taniec: Klaudia Kaczmarczyk, Paulina Tomkiewicz, Zofia Gut, Daria Resztak, Filip Zaród
Dom pełen chmur – p e r f o r m a n c e k o o p e r a t y w n y
 • muzyka i przygotowanie wideo: Marta Kazimierczak
 • choreografia i taniec: Łukasz Kin
Matrix PRLizacja
   Miał być Matrix, wyszedł PRL... Czy to sen? Czy jawa? Czy śnisz to Ty? Czy widzę to ja? Jestem kobietą, Ty mężczyzną, to coś więcej niż gra. To coś więcej niż świat. Jesteśmy tu. Jesteśmy? Byliśmy?

  Wideo zostało zrealizowane w ramach egzaminu z przedmiotu Struktury choreograficzne.
 • muzyka: Bad Boys BlueYou’re a Woman
 • choreografia, reżyseria, taniec: Magdalena Dolata, Monika Grzelak, Łukasz Kin, Anna Kukulska, Przemysław Kwaśniewski, Ada Steinke, Beata Wierzchołowska, Damian Zatoński
 • opieka artystyczna: mgr Elżbieta Chowaniec
Ja – Ty – Świat
   Ja jako istota natury, stworzona z natury, połączona z naturą odkrywam swoje instynkty i instynkty ukryte w świecie. Kieruje mną ciekawość i pewnego rodzaju naturalna pożądliwość. Pożądliwość do siebie, do drugiego człowieka i do świata. Pragnę poznać cieleśnie, zmysłowo i naturalnie otaczającą mnie rzeczywistość. Poznanie rozumowe świata musi mieć swój początek w dotyku.

   Etiuda solowa zrealizowana jako zadanie z przedmiotu Analiza form scenicznych, inspirowana choreografią
Popołudnie Fauna
  Wacława Niżyńskiego.
 • muzyka: Claude DebussyPrélude à l’Après-midi d’un faune
 • choreografia i taniec: Justyna Kuś
nie uciekaj
  Kompozycja powstała w ramach przedmiotu Elementy techniki Marthy Graham. Stanowi połączenie elementów z lekcji pod choreograficzną opieką nauczyciela.
 • muzyka: Zazie – Qui m’aime me fuit
 • taniec: Weronika Ambrozik, Emilia Cichoń, Małgorzata Daroch, Marelina Kostecka, Daria Resztak, Oliwia Obrębska, Oliwia Ołdziejewska, Weronika Owczarz, Monika Szymańska
 • opieka artystyczna: mgr Anna Wytych-Wierzgacz

 
prowadzenie – Juliusz Grzybowski

 

 

Wieczór taneczny KIERUNEK –> CHOREOGRAFIA