8 maja 2021, sobota, godz. 18.00
Kościół ewangelicko-augsburski św. Mateusza w Łodzi, ul. Piotrkowska 283

Transmisja ONLINE
Kanał YouTube Akademii Muzycznej w Łodzi

 

 

wykonawcy:

  członkowie Organowego Koła Naukowego Akademii Muzycznej w Łodzi
 • Anna Chowaniec
 • Patrycja Olszewska
 • Hanna Zalewska
 • Piotr Dziewiecki
 • Tymoteusz Ekert
 • Józef Lach
 • Szymon Marzok
 • Łukasz Różyło
 • Karol Szutka

program:

 • Martyna NowakMultipreludium
  Łukasz Różyło – organy
 • Krzysztof SadeckiLustro
  Szymon Marzok – organy
 • Piotr GrzelakAdagio e allegro
  Karol Szutka – organy
 • Grzegorz ŻyłkaSwell Potente
  Tymoteusz Ekert – organy
 • Wiktor KunaToccata I
  Anna Chowaniec – organy
 • Piotr Mikaorghanella
  Hanna Zalewska – organy
 • Jakub JungCoeXisT
  Patrycja Olszewska – organy
 • Tymoteusz Karaś-TęczaImpresja na temat par-ti-ty
  Józef Lach – organy
 • Kosma SzustFuga podwójna
  Piotr Dziewiecki – organy

słowo o muzyce – Piotr Mika

 

Organowe Koło Naukowe

>Organowe Koło Naukowe Organowe Koło Naukowe działa przy Instytucie Fortepianu, Organów, Muzyki Kościelnej, Klawesynu i Instrumentów Dawnych zrzeszając studentów z klas organów oraz miłośników muzyki organowej. Celem działalności Organowego Koła Naukowego jest krzewienie wiedzy i pogłębianie zainteresowań związanych z muzyką organową oraz promocja dokonań studentów klas organów. Członkowie Koła biorą czynny udział w różnych koncertach, projektach artystycznych, a także organizują audycje, podczas których prezentują swoje umiejętności i wymieniają się doświadczeniami. Studenci, między innymi poprzez uczestnictwo w kursach i wycieczkach organologicznych integrują się także z członkami bliźniaczych kół naukowych uczelni muzycznych w Polsce i Europie.

   
 • opiekunowie – mgr Radosław Kuliberda, mgr Łukasz Mosur
 • przewodnicząca – Anna Chowaniec
 • wiceprzewodnicząca – Patrycja Olszewska
 • sekretarz – Szymon Marzok

 

Koło Naukowe Kompozycji i Teorii Muzyki

Koło Naukowe Kompozycji i Teorii Muzyki Koło Naukowe Kompozycji i Teorii Muzyki skupia swoją działalność głównie wokół badań teoretyczno-muzycznych i twórczości kompozytorskiej. Do działań Koła należą między innymi spotkania poświęcone twórczości poszczególnych kompozytorów, nurtów i zjawisk w muzyce XX i XXI wieku, a także organizacja koncertów, na których prezentowane są utwory młodych kompozytorów należących do Koła. Do najważniejszych dokonań ostatnich lat należy zaliczyć prezentacje podczas Muzycznego Forum Artystów i Naukowców: projekty Tramwaj nr 8 oraz Barwy, a także koncert Piętro Wyżej w ramach Konferencji MuzykaMedia Marketing. Doroczną tradycją jest organizacja Koncertu (teoretycznie) kompozytorskiego, podczas którego wykonywane są utwory powstałe na zajęciach z kontrapunktu i harmonii. Członkowie Koła uczestniczą również w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Innym, równie ważnym obszarem działalności Koła Naukowego Kompozycji i Teorii Muzyki jest udział jego członków w sesjach Musica Moderna. Studenci, dwa razy w roku, mają okazję wziąć udział w sesji jako kompozytorzy, wykonawcy i czynni odbiorcy – komentatorzy. W ramach pokoncertowych dyskusji studenci poznają podstawy krytyki muzycznej, ucząc się formułować opinie na temat usłyszanych utworów. Często mają również możliwość zadawania pytań autorom kompozycji. Członkami Koła Naukowego Kompozycji i Teorii Muzyki są studenci tych dwóch kierunków oraz studenci nowszych specjalności – kompozycji muzyki filmowej oraz muzyki w mediach. Formuła Koła jest otwarta – sympatycy wyrażający chęć uczestnictwa w spotkaniach są mile widziani.

   
 • opiekunowie – dr hab. Artur Zagajewski, prof. AM, mgr Maciej Kabza
 • przewodniczący – Jakub Jung
 • zastępca przewodniczącego – Wojciech Glądys
 • sekretarz – Piotr Mika

 

Partner – Parafia ewangelicko-augsburska św. Mateusza w Łodzi
Parafia ewangelicko-augsburska św. Mateusza w Łodzi

 

Koncert organowy – PRAWYKONANIA