VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

6 marca 2020, piątek
Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4

 
HARMONOGRAM

 
9.00-11.00 | PANEL V

moderatorzy:
dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM (UWM Olsztyn)
dr hab. Mirosław Grusiewicz (UMCS Lublin)

 • Elżbieta Aleksandrowicz
  Kształcenie muzyczne poprzez improwizację. Idea edukacji kreatywnej według metody Emila Jaques-Dalcroze’a
 • Alicja Kozłowska-Lewna
  Zbiorowa edukacja muzyczna w ujęciu Edwina Eliasa Gordona i Jeanne Bamberger
 • Romualda Ławrowska
  Pedagogika rytmu i ruchu w kontekście potrzeb współczesnej młodzieży
 • Katarzyna Jaracz
  Temperament w kształceniu artystycznym
 • Marcin Jaracz
  Czy warto badać kreatywność w kontekście predyspozycji do wykonywania zawodów artystycznych?
 
11.00-11.30 | dyskusja, przerwa kawowa
 
11.30-14.00 | PANEL VI

moderatorzy:
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM (AM Łódź)
dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, prof. AM (AM Gdańsk)

 • Milena Wiśniewska
  Edukacja muzyczna osób niewidomych – uwarunkowania i sugestie metodyczne
 • Aleksandra Pawłowska
  Specyfika pracy z dzieckiem z Alkoholowym Zespołem Płodowym na lekcji muzyki – aspekty psychologiczne
 • Maria Chełkowska-Zacharewicz
  Jakim muzykiem chcesz być? O wartościach, uważności i elastyczności psychologicznej w kształceniu muzycznym
 • Ayham Hammour
  System oceniania w szkole muzycznej, perspektywa młodego nauczyciela
 • Jakub Michał Hutek
  Błędy nauczyciela w procesie ewaluacji
 • Zofia Dynak
  Jak polubić fortepian obowiązkowy? Doświadczenia nauczyciela szkoły muzycznej II stopnia
  z udziałem uczniów PSM II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu:
  Macieja Mazura (kl. II, kontrabas), Heleny Szkwerko (kl. II, wiolonczela), Joanny Król (kl. III, perkusja)
  oraz PSM I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie:
  Natali Hakim (kl. II, klarnet)
 
14.00 | dyskusja
 
15.00 | zamknięcie obrad

 

 • Więcej informacji o Konferencji zobacz