VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

5 marca 2020, czwartek
Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4

 
HARMONOGRAM

 
9.00-9.45 | rejestracja uczestników konferencji
 
10.00 | otwarcie konferencji

JM Rektor Akademii Muzycznej prof. dr hab. Cezary Sanecki
Dziekan Wydziału I dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM

 
9.00-11.00 | PANEL I

moderatorzy:
dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, prof. WSA (WSA Bielsko-Biała)
dr Ewa Kumik, prof. AM (AM Łódź)

 • Mirosław Grusiewicz
  Współczesne wyzwania edukacji muzycznej. Przemiany na świecie a polska praktyka
 • Lidia Kataryńczuk-Mania
  Działania terapeutyczne w edukacji muzycznej
 • Małgorzata Suświłło
  Estetyczne inspiracje Marii Przychodzińskiej – między estetyką a praksjalizmem we wczesnej edukacji muzycznej
 
11.30-12.00 | dyskusja, przerwa kawowa
 
12.00-14.00 | PANEL II

moderatorzy:
dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ (UZ Zielona Góra)
dr hab. Rafał Majzner, prof. ATH (ATH Bielsko-Biała)

 • Jadwiga Uchyła-Zroski
  Rola zajęć pozaszkolnych w upowszechnianiu kultury muzycznej i rozwoju zainteresowań własnych
 • Maciej Kołodziejski
  Wokół wczesnej edukacji muzycznej w szkole ogólnokształcącej: realizacja, krytyka i rekomendacje
 • Magdalena Owczarek
  Improwizacja jako technika wykorzystywana w pracy pedagogicznej
 • Marcin Michalak
  Studia nad muzyką popularną i popkulturowa edukacja muzyczna
 • Grzegorz Mania
  Jesteś twórcą, masz prawo”, czyli po co i jak uczyć w szkołach o prawie autorskim
 
14.00-15.30 | przerwa obiadowa
 
15.30-18.00 | PANEL III

moderatorzy:
dr Magdalena Owczarek (AM Łódź)
dr hab. Grzegorz Mania (SPMK Kraków)

 • Jarosław Domagała
  System szkolnictwa muzycznego w Polsce – historia i współczesność
 • Elżbieta Hoffman
  Nauka umiejętności odczytania kodu zapisu muzycznego – podstawowym obowiązkiem nauczyciela instrumentalisty
 • Adam Porębski
  Nauczanie kompozycji w szkole muzycznej – wyzwania i perspektywy
 • Anna Pawelec
  Koncerty uczniowskie w szkole muzycznej I stopnia – nie tylko dla solistów
 • Rafał Majzner i Monika Świostek
  Wykorzystanie pieśni Franciszka Maklakiewicza w kształceniu wokalnym
 • Ziemowit Wojtczak
  Od Vaccai’a do Verdiego. Zastosowanie wokalnej literatury pedagogicznej w kształceniu zawodowym młodego śpiewaka
 
15.30-18.00 | PANEL IV (Sala 3.30 ROKEiDM)

moderatorzy:
dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. UMK (UMK Toruń)
dr Marcin Michalak (UWM Olsztyn)

 • Grażyna Darłak
  Zagrajmy razem! O walorach muzykowania zespołowego
 • Ewa Kochanowska
  Potencjał oddziaływań muzycznych w pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania
 • Stella Kaczmarek
  Trening mentalny uczniów szkół muzycznych w Polsce i w Niemczech. Studia porównawcze. Wyniki badań jakościowych i ilościowych
 • Danuta Pietraszewska
  Powszechna edukacja muzyczna wczoraj i dziś – ujęcie komparatystyczne
 • Agnieszka Łuczyńska
  Zajęcia grupowe a kształtowanie indywidualności studentów specjalności choreografia i musical
 • Magda Bałajewicz
  Pedagogiczne aspekty działalności wybitnego kompozytora i dramaturga Bogusława Schaeffera
 • Katarzyna Pietroń
  Pedagogika muzyczna Ludwika Wawrzynowicza w Częstochowie
 
18.15 | KONCERT

 

 • Harmonogram drugiego dnia konferencji zobacz
 • Więcej informacji o Konferencji zobacz