6 marca 2019 roku, środa, godz. 19.00
Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4
wstęp wolny

wykonawcy:

  Ensemble „Alta”
 • Agnieszka Obst-Chwała – fidel | viele
 • Tomasz Dobrzański – flet jednoręczny i bęben, dudy | tabor & pipe, bagpipe
 • Paweł Iwaszkiewicz – szałamaja, dudy | shawm, bagpipe

program:

 • Tańce francuskie z rękopisu Chansonnier du Roi, Paris, Bibl. Nationale, II połowa XIII wieku
  French Dances from the Mansuscript Chansonnier du Roi, Paris, Bibl. Nationale, 2nd half of the 13th c.
  • La Tierche Estampie Real
  • La Quinte Estampie Real
  • La Seste Estampie Real
  • La Uitime Estampie Real
 • Tańce włoskie z rękopisu Lo Add. 29987, London, British Library, przełom XIV i XV wieku
  Italian Dances from the Mansuscript Lo Add. 29987, London, British Library, the turn of the 14th c. and 15th c.
  • Trotto
  • In pro
  • Chominciamento di Gioia
  • Salterello
  • Ghaetta
  • Salterello

 

ZESPÓŁ ALTA

 
AGNIESZKA OBST-CHWAŁA

Agnieszka Obst-Chwała Skrzypaczka i fidelistka. Absolwentka UMFC w Warszawie. Jest założycielką i kierownikiem artystycznym działającego od 2004 r. zespołu muzyki dawnej Sabionetta, którego debiutancki album Podobieństwo żywota krześcijańskiego został nominowany w 2014 roku do nagrody Fryderyk. Od 1989 roku związana z Zamojskim Zespołem Muzyki Dawnej Capella all`Antico. Współpracuje z wieloma zespołami muzyki dawnej: Ars Cantus, Dekameron, La Tempesta, Ars Nova, Il Giardino d`Amore, Il Tempo, Klub św. Ludwika, Narol Baroque oraz z zespołami tańca dawnego. Występuje także z zespołami folklorystycznymi i folkowymi, m.in. Swoją Drogą i ZPiT Zamojszczyzna. Prowadzi kursy, audycje i zajęcia gry na dawnych instrumentach. Jest jednym z założycieli i członkiem zarządu Koła Muzyki Dawnej, działającego od 2010 roku przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w Warszawie.

 
TOMASZ DOBRZAŃSKI

Tomasz Dobrzański Ukończył Akademię Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie klarnetu prof. Mieczysława Stachury. Flet podłużny studiował pod kierunkiem Gabriela Garrido w Centrum Muzyki Dawnej przy Conservatoire Populaire w Genewie oraz u Michela Pigueta w bazylejskiej Schola Cantorum, gdzie kształcił się także w zakresie klarnetu historycznego pod kierunkiem Pierre’a­André Taillarda. Tomasz Dobrzański gra również na średniowiecznych instrumentach szarpanych, a także szałamajach, dudach i fletach jednoręcznych. Ponadto sam rekonstruuje dawne instrumenty muzyczne. Kieruje wrocławskim zespołem Ars Cantus, który ma w dorobku liczne nagrania nieznanej muzyki wrocławskiej i śląskiej. Jednocześnie zajmuje się dydaktyką i popularyzacją muzyki dawnej. We wrocławskiej Akademii Muzycznej oraz w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. R. Bukowskiego prowadzi klasy fletu podłużnego.

 
PAWEŁ IWASZKIEWICZ

Paweł Iwaszkiewicz Grę na flecie podłużnym i poprzecznym studiował u Michaela Meltzera w Jerozolimie. Umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich pod kierunkiem Ricardo Kanji i Roberta Ehrlicha. Współpracownik licznych zespołów muzyki dawnej (Ars Cantus, Klub Św. Ludwika, Ars Nova, Warszawska Opera Kameralna, Morgaine, Brevis Consort, Camerata Cracovia i inne) i tradycyjnej (Kapela Brodów, Projekt Arboretum, Open Folk), z którymi nagrał ponad 30 płyt. Wykonuje partie fletu podłużnego w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Oprócz muzyki barokowej gra również repertuar współczesny, renesansowy, średniowieczny i tradycyjny na fletach poprzecznych, szałamajach, dudach i dulcianach. Autor muzyki do spektakli teatralnych. Założyciel i kierownik muzyczny zespołów Dancerye, Open Folk, Orkiestra Czasu Zarazy, Yełdyryn. Współzałożyciel kwartetu renesansowych fletów poprzecznych Epithalamion. Uczestnik projektu Ścieżki Tańca (Path of Dance) ilustrującego wspólne korzenie polskiej i szwedzkiej muzyki tradycyjnej. Płyta CD Cantigas de Santa Maria nagrana wspólnie z rockowym pieśniarzem Maciejem Maleńczukiem otrzymała w 2006 roku status Złotej Płyty. Koncertował w całej Europie oraz w USA, Japonii i na Tajwanie. Prowadzi kursy mistrzowskie w dziedzinie gry na flecie podłużnym i średniowiecznych instrumentach stroikowych. Jest także absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

Ensemble ALTA – Francuska i włoska muzyka taneczna XIII i XIV wieku