Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna

28-29 marca 2019, czwartek – piątek
Sala 12, Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32

FOUR DECADES OF ACCORDION STUDIES AT THE ACADEMY OF MUSIC IN LODZ – A RETROSPECTIVE, PRESENT STATE, STRATEGIES OF CONTINUATION
International Scholarly-Artistic Conference

March 28th – 29th, 2019, Thursday – Friday
Concert hall (No. 12), Palace of the Academy of Music in Lodz, 32 Gdanska St.

 
PLAN KONFERENCJI

 
29 marca 2019, piątek
 
LEKCJE MISTRZOWSKIE, godz 9.00 – 13.30, 14.30 – 16.00

Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32
wstęp wolny dla uczestników biernych

     
  • doc. Andreas Nebl | Hochschule Osnabrück, University of Applied Sciences (Niemcy)
  • prof. Marie-Andrée Joerger | Haute Ecole des Arts du Rhin, Académie Supérieure de musique (Francja)
  • prof. Boris Lenko | Vysoká škola múzických umení v Bratislave (Słowacja)
  • doc. Raimondas Sviackevičius | Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija (Litwa)
 
JUBILEUSZ 50-LECIA DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ
PROF. DRA HAB. BOGDANA DOWLASZA, godz. 16.30

Sala 12, Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32
wstęp wolny

 

 

CZTERY DEKADY AKORDEONISTYKI W AKADEMII MUZYCZNEJ W ŁODZI – RETROSPEKTYWA, STAN AKTUALNY, STRATEGIE KONTYNUACJI