WARSZTATY I WYKŁADY

27 kwietnia 2019, sobota, godz. 12.00
Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4

WYDARZENIE PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN