Wykład ilustrowany mgr. Dariusza Marciniszyna
w 100. rocznicę urodzin i 50. rocznicę śmierci pianisty

22 października 2018, poniedziałek, godz. 16.30
Sala 31, Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32
wstęp wolny

prelegent:
mgr Dariusz Marciniszyn (Uniwersytet Wrocławski)

 
Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej w Łodzi zaprasza na wykład Dariusza Marciniszyna pt. „Władysław Kędra – ambasador Łodzi”. Postać urodzonego w Łodzi pianisty, laureata Konkursu Chopinowskiego z 1949 roku, zostanie zaprezentowana z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy urodzin i 50. rocznicy śmierci artysty. Dariusz Marciniszyn przedstawi sylwetkę Władysława Kędry na tle informacji o polskiej szkole pianistycznej oraz w kontekście dokonań światowych pianistów jego generacji. Autor przedstawi szczegółowo charakterystykę stylu wykonawczego Władysława Kędry w oparciu o cztery kryteria pozwalające określić jego specyfikę. Będą to następujące elementy: estetyka dźwięku, agogika i frazowanie, technika pianistyczna i muzyczna ekspresja oraz forma (budowanie architektoniki). Wykład będzie ilustrowany nagraniami, które przed laty ukazały się na płytach winylowych.

 

WŁADYSŁAW KĘDRA (16 września 1918, Łódź – 26 listopada 1968, Warszawa)

Władysław Kędra Był wybitnym polskim pianistą i pedagogiem, laureatem V nagrody na IV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w roku 1949. W tym roku obchodzimy jego 100. rocznicę urodzin i 50. rocznicę śmierci.
Władysław Kędra urodził się w Łodzi i tutaj rozpoczął edukację muzyczną pod kierunkiem Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej. W 1933 roku został przyjęty do klasy fortepianu prof. Antoniego Dobkiewicza w łódzkim Konserwatorium Muzycznym. W tym samym roku, mając 15 lat, zadebiutował w Łodzi na koncercie z orkiestrą. Po ukończeniu z wyróżnieniem konserwatorium w roku 1937, wyjechał na studia do Paryża, do Conservatoire National de Musique. Do Polski powrócił przed wybuchem II wojny światowej. Po wojnie, Władysław Kędra krótko mieszkał w Łodzi, potem w Warszawie. Jego kariera artystyczna rozwijała się bardzo intensywnie, między innymi dzięki sukcesom odniesionym na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w roku 1946, w Genewie, gdzie uzyskał medal finalisty i na Konkursie Chopinowskim w Warszawie, gdzie zdobył V nagrodę. Każdego roku grał kilkadziesiąt koncertów w Europie i Stanach Zjednoczonych. Repertuar artysty obejmował blisko 300 utworów, między innymi dzieła Franciszka Liszta, Claude’a Debussy’ego, Dymitra Szostakowicza, George’a Gershwina i niemal wszystkie kompozycje Fryderyka Chopina. W latach 40-tych i 60-tych Władysław Kędra wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi – dzisiejszej Akademii Muzycznej. Uczył krótko w uczelniach w Poznaniu i Warszawie, a w latach 1957-1964 prowadził klasę fortepianu w Akademie für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu. Był jurorem międzynarodowych konkursów. Nagrał wiele płyt, jako solista i solista z orkiestrą. W ostatnich latach życia zajmował się również działalnością edytorską. Zmarł na chorobę nowotworową, mając 50 lat.

 

DARIUSZ MARCINISZYN

Ukończył w 2015 roku magisterskie studia muzykologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich na tej samej uczelni. Przedmiotem jego badań naukowych są szeroko rozumiane zagadnienia związane z historią pianistyki, tematem narodowych szkół pianistycznych oraz analizą fonograficznych źródeł związanych z zapomnianymi dziś pianistami. Poza działalnością naukową zajmuje się recenzowaniem koncertów i płyt oraz pisaniem artykułów poświęconych sylwetkom wybitnych mistrzów klawiatury.