26 października 2018, piątek, godz. 16.00
Sala 12, Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32
wstęp wolny

wykonawcy:

 • Mária Tomanová – sopran
 • Martin Popovič – baryton
 • Marta Nemcová – fortepian
 • Fakulta múzických umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, Slovakia

program:

 • Alexander Moyzes (1906-1984)
  V tej bystrickej bráne | W tej bystrzyckiej bramie (melodia ludowa)
 • Dezider Kardoš (1914-1991)
  Ej, ľuľu mi, ľuľu | Kołysanka (melodia ludowa)
 • Mikuláš Schneider Trnavský (1881-1958)
  Zaspievalo vtáča | Zaśpiewał ptak (melodia ludowa)
 • Šimon Jurovský (1912-1963)
  Povej vetrík, povej | Wiej wietrzyku, wiej (melodia ludowa)
 • Bartolomej Urbanec (1917-2001)
  Pri Prešporku verbujú | Przez Preszburg werbują (melodia ludowa)
 • Ján Cikker (1911-1989)
  Zoťali brezu | Ścięli brzozę (melodia ludowa)
 • Mikuláš Schneider Trnavský (1881-1958)
  Kukulienka kuká | Kukułeczka kuka
  Vtedy sa mi prisnejú | Będę śnił
 • Bartolomej Urbanec (1918-1983)
  Májová láska | Majowa miłość
 • Mikuláš Schneider Trnavský (1881-1958)
  Keby som bol vtáčkom | Gdybym był ptakiem
  Sedíme tu smutní | Siedzimy tu smutni
  Nôžka | Nóżka
 • Alexander Moyzes (1906-1984)
  O láske | O miłości
 • Dezider Kardoš (1914-1991)
  Stesk | Tęsknota
 • Šimon Jurovský (1912-1963)
  Šla vlnka | Popłynęła fala
 • Ivan Hrušovský (1927-2001)
  Jar | Wiosna
 • Tibor Andrašovan (1917-2001)
  Regrútske piesne | Pieśni rekruta
 • Bartolomej Urbanec (1918-1983)
  Nepíšeš… | Nie pisesz…
 • Tibor Frešo (1918-1987)
  Sen o čase | Sen o czasie
  Sen mimo seba | Sen nazewnątrz siebie
 • Igor Dibák (1947)
  Pijanská romanca | Pijańska romanca
  Keby… | Jeśli…
  Povozník | Woźnica
 • Tibor Andrašovan (1917-2001)
  Pusto je na stráňach | Pusto jest na stokach
 • Ilja Zeljenka (1932-2007)
  Largo
 • Víťazoslav Kubička (1953)
  Ave Maria
 • Jevgenij Iršai (1951)
  They Say That Time Assuges
  Each life
 • Ján Cikker (1911-1989)
  Šťastnú cestu som im zaželal – ária Coriolana z opery Coriolanus | Szczęśliwej podróży im życzyłem – aria Coriolana z opery Coriolanus
 • Eugen Suchoň (1908-1993)
  Žiale bôľne… – ária Katreny z opery Krútňava | Smutki bolesne… – aria Katreny z opery Krútňava
  Bačovské piesne | Pieśni bacy

 

Projekt współfinansowany ze środków publicznych przez Słowacką Radę Sztuki.
Supported using public funding by Slovak Arts Council.

 

MÁRIA TOMANOVÁ – sopran

Studiowała w Konserwatorium w Żylinie na Wydziale Śpiewu Solowego w klasie śpiewu Dity Gabajovej (1976-1982), a następnie na Wydziale Muzycznym Akademii Muzycznej i Teatralnej w Bratysławie. Studiowała śpiew operowy i koncertowy w klasie śpiewu Niny Hazuchovej (1983-1987).
Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę artystyczną jako solistka Państwowej Opery w Bańskiej Bystrzycy (1987-2003). Później występowała gościnnie w Teatrze Państwowym w Koszycach i Słowackim Teatrze Narodowym w Bratysławie.
Stworzyła wiele operowych i operetkowych postaci, z czego dużą ich część stanowiły sopranowe partie z oper Verdiego. Oprócz tego kreowała werystyczne i słowiańskie postaci operowe, jak również postaci z dzieł operowych XX wieku. W słowackich premierach dzieł Verdiego wykonała trudne sopranowe role - Aroldo (Mina), Ernani (Elvira), Attili (Odabella); z literatury opery werystycznej – Ruggero Leoncavalla Cyganie (Fleana), Pietro Mascagniego Silvano (Matilde) i postacie z dzieł autorstwa słowackich kompozytorów: Ilja Zeljenka –Bátoryčka (Elizabeth Batory), Vojtech Didi – Matka Niobé (Niobé).
Występowała na festiwalach muzycznych – Janacek Festival Hukvaldy, Bratysławski Festiwal Muzyczny, Muzyczne Dni Bańskiej Bystrzycy i Gry Zamkowe w Zwoleniu. Występowała również za granicą – na Węgrzech, w Austrii, Szwajcarii, Czechach, Cyprze, Japonii, Polsce, Finlandii, we Włoszech i na Litwie. Otrzymała kilka nagród – nagrodę za najlepszą interpretację piosenki sowieckiej (Ogólnokrajowy Konkurs Śpiewu im. Mikuláša Schneidera-Trnavskiego / 1988), nagrodę przyznawaną przez Słowacki Fundusz Literacki za rolę Cio-cio-San w operze Giacomo Pucciniego Madame Butterfly (1992), nagrodę przyznaną przez Słowacki Fundusz Literacki za najlepszy występ artystyczny w 1996 roku za rolę Elizabeth Batory w operze Ilja Zeljenka Batory (1996). Od 1997 roku uczy śpiewu operowego i koncertowego na Wydziale Muzycznym Akademii Sztuk w Bańskiej Bystrzycy, a od 2011 roku jest profesorem tej uczelni. Prowadziła także kursy mistrzowskie na zagranicznych uczelniach, miedzy innymi w Polsce, Islandii, Finlandii, Włoszech, na Litwie i Węgrzech. Była jurorem wielu międzynarodowych konkursów interpretacji wokalnej.

 

MARTIN POPOVIČ – baryton

Pochodzi z Levoczy na Słowacji. Studiował tam nauczanie w Szkole Pedagogicznej. Potem podjął studia śpiewu operowego w Konserwatorium im. J. L. Belli w Bańskiej Bystrzycy (1995-1999) w klasie Dagmary Rohovej-Boksovej, wieloletniej solistki Państwowej Opery w Bańskiej Bystrzycy. Kontynuował studia śpiewu operowego w Wyższej Szkole Sztuk Scenicznych w klasie wybitnego śpiewaka operowego, profesora Petera Mikuláša.
Zaczął osiągać pierwsze sukcesy już w trakcie studiów w Konserwatorium. Przykładem tego jest trzecia nagroda w Międzynarodowym Konkursie im. Imricha Godina w Vráble. Występował w Studiu Operowym Wyższej Szkoły Sztuk Scenicznych, jego partią dyplomową był Figaro w Cyruliku sewilskim Rossiniego. Brał udział w koncertach na Słowacji, w Austrii, Czechach, Niemczech i Holandii. Uczestniczył w przygotowaniach Czeskiej Mszy Świątecznej Jana Jakuba Ryby z Orkiestrą Bohdana Warchala.
W trakcie ostatniego roku studiów wystąpił w Operze Państwowej w Bańskiej Bystrzycy jako Morales w Carmen Bizeta. Od sierpnia 2004 roku jest solistą (baryton) Państwowej Opery. Od tamtego czasu wystąpił w partiach: Antonia (G. Dionizetti: Linda di Chamounix), Figaro (G. Rossini: Cyrulik sewilski), Germonta (G. Verdi: La Traviata), Paolo (G. Verdi: Simon Boccanegra), Schaunarda i Marcello (G. Puccini: La Boheme), Króla (C. Orff: Mądra) i Coriolanusa (J. Cikker: Coriolanus). Za tę ostatnią rolę był nominowany w 2011 roku do nagrody Komitetu Teatralnego.
Aktualnie Martin Popovič występuje w operach Verdiego w partiach tytułowych: Rigoletto i Nabucco. Oprócz tego można go podziwiać jako: Lorda Guglielmo Cecila w Marii Stuarda Donizettiego, Zurga w Poławiaczu pereł Bizeta, Gajowego w Rusałce Dvoraka, Kalmana Zsupana w Cygańskim baronie, Gaspara Dzbankarza w Hrnciarsky bal Dusika, Uhorcika w Janosiku Cikkera i Zakrystianina w Tosce Pucciniego.
W latach 2013, 2016 i 2017 brał udział w tournée koncertowym po Japonii i śpiewał partie operowe w Czechach i w Polsce. Gościnnie występował w operach w Kosicach i Bratysławie, ostatnio jako Nabucco w Słowackim Teatrze Narodowym.
Od roku 2013 naucza w klasach śpiewu solowego w Konserwatorium J. L. Belli w Bańskiej Bystrzycy. W 2016 roku został studentem studiów doktoranckich. w Akademii Sztuk w Bańskiej Bystrzycy w klasie profesor Marii Tomanovej.

 

MARTA NEMCOVA – fortepian

Studiowała grę na fortepianie w Konserwatorium w Koszycach. Kontynuowała studia na Wydziale Muzyki i Tańca Wyższej Szkoły Sztuk Scenicznych w Bratysławie, tytuł doktora otrzymała na Akademii Sztuk w Bańskiej Bystrzycy.
Brała udział w kilku konkursach podczas studiów. W roku 1996 zajęła trzecie miejsce w Konkursie Pianistycznym im. L. Beethovena, który odbył się w miejscowości Hradec nad Moravici i drugie miejsce w Konkursie Pianistycznym w Hradec Králové. W 2002 roku wystąpiła z Orkiestrą Kameralną Żylina, z którą wykonała koncert fortepianowy Wolfganga Amadeusza Mozarta. Jej występy w roli akompaniatora na konkursach muzycznych cieszą się dużym uznaniem.
Od 2015 roku jest akompaniatorem na Wydziale Interpretacji Wokalnej oraz na Wydziale Instrumentów Orkiestrowych Akademii Sztuk w Bańskiej Bystrzycy. Zajmuje się również działalnością pedagogiczną.
Lubi pracować z kameralnymi zespołami muzycznymi, które dają możliwość wzajemnej współpracy, kreatywności i odkrywania nowych możliwości.

 

 

Koncert artystów z Bańskiej Bystrzycy