wykład mgra Petera Špiláka

Fakulta múzických umení, Akadémia umení, Banská Bystrica, Slovakia

26 października 2018, piątek, godz. 14.00
Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32
wstęp wolny

 

Projekt współfinansowany ze środków publicznych przez Słowacką Radę Sztuki.
Supported using public funding by Slovak Arts Council.

 

PETER ŠPILÁK

Peter Špilák urodził się 20 października 1979 r. w Bańskiej Bystrzycy. Jest absolwentem tamtejszego liceum sztuk (obecnie Gimnazjum im. M. Kováča). Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia na kierunku Muzyki i Estetycznej Edukacji w Katedrze Muzyki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Ukończył studia w 2002 roku i kontynuował studia doktoranckie, które ukończył w 2006 roku. W tym samym czasie studiował kompozycję na Wydziale Sztuk Muzycznych Akademii Sztuk w Bańskiej Bystrzycy. Był studentem prof. Vojtecha Didi i prof. Ladislava Burlasa. W 2017 r. ukończył studia doktoranckie na Wydziale Sztuk Muzycznych Akademii Sztuk u prof. Vojtecha Didi.
Podczas studiów w Akademii Sztuk (2004) brał udział w międzynarodowych warsztatach we Florencji (Young Musician we Florencji), gdzie zaprezentował własną kompozycję na fortepian solo – La creatura bella che di sol vestita na koncercie Concerto Internazionale. W grudniu 2007 roku jego utwór na fortepian E. Es był zagrany po raz pierwszy przez Evę Cáhovą w Małym Studiu Koncertowym w Bratysławie w Słowackim Radio. Eva Cáhová wykonywała tę kompozycję na wielu scenach krajowych i zagranicznych. Zagrała również jego inne kompozycje na fortepian (Listy z kompozytorami .. z Franzem Lisztem, Senza adieau ... Tango pre klavír sólo, Siedem preludiów w C). W 2012 roku odbyła się premiera Concertino na fortepian i orkiestrę smyczkową z solistką Ewą Cáhovą na koncercie inauguracyjnym Międzynarodowego Forum Pianistycznego Bieszczady bez granic w Sanoku (Polska).
Concertino było wykonane na Muzycznej Wiośnie w Trnawie w 2014 roku przez pianistkę Lucię Ševečkovą i Orkiestrę Kameralną z Trnawy pod dyrygenturą Štefana Sedlicky. Potem utwór ten został ponownie zaprezentowany w Operze Narodowej w Bańskiej Bystrzycy. Wykonawcami byli Eva Cáhová i Orkiestra Opery Narodowej w Bańskiej Bystrzycy, a dyrygentem był Marián Vach. Należy wspomnieć o kolejnym dziele fortepianowym Nokturno pre klavír, którego premiera odbyła się w Miszkolcu (Węgry) w wykonaniu Jany Škvarkovej, której dedykowana była ta kompozycja.
Na kompozycje Petera Špiláka składają się niemal wszystkie formy i gatunki. Jest autorem kompozycji kameralnych, większych utworów koncertowych, kompozycji instrumentalnych dla dzieci oraz utworów na chór. Już podczas studiów na Akademii Sztuk Peter Špilák zdobył III nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Chórów Akademickich, Akademická Bańska Bystrzyca 2003, za kompozycję Dies Irae na chór mieszany. W 2002 r. otrzymał dyplom uznania za kompozycję Postscriptum na osiem instrumentów w konkursie ORFEUS – organizowanym przez Wyższą Szkołę Sztuk Scenicznych w Bratysławie. W październiku 2005 jego kompozycja Kde si bola na chór mieszany miała premierę na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Trnavské zborové dni (obecnie kompozycja ta znajduje się w repertuarze kilku chórów słowackich i zagranicznych). W 2006 i 2013 r. został zaproszony przez Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Chórów Akademickich, Akademická Bańska Bystrzyca, do napisania predefiniowanej kompozycji do jednej z festiwalowych kategorii. Efektem tego życzenia w 2006 roku była kompozycja Impression dla chóru kobiecego, a w 2013 roku kompozycja Ave Maria na chór mieszany. Druga kompozycja została wykonana na XVII. Festiwalu Młodych Organistów i Wokalistów Krzysztofa Drzewieckiego w Bydgoszczy. W 2010 roku wielki sukces na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Neuchatel (Szwajcaria) odniosła kompozycja Dies Irae na chór męski. Utwór został skomponowany dla chóru Spevácky zbor slovenských učiteľov (Chór słowackich nauczycieli) i miał premierę na festiwalu, gdzie chór otrzymał nagrodę za swoją interpretację. Kompozycje napisane przez Peter Špiláka (Išeu Macek, Na košickej turni, Keď ma srdce bolí i inne) znalazły się na płycie nagranej przez ten chór. W 2015 roku Sulovenská Suita miała swoją premierę w Domu Sztuki Fatra w Żylinie. Wykonała je Państwowa Orkiestra Kameralna Žilina wraz z kilkoma chórami. Spośród większych dzieł warto wymienić kompozycję na tenor i orkiestrę smyczkową Nunc Dimittis.
Peter Špilák pracował przez kilka lat jako nauczyciel w Szkole Muzycznej Jána Cikkera w Bańskiej Bystrzycy. W tym czasie stworzył kompozycje fortepianowe dla dzieci (V mravenisku, Tri koledy pre 6 ručný klavír, Joy to the world na dziecięcą orkiestrę smyczkową i klawiaturę).
Obecnie Peter Špilák pracuje na Wydziale Sztuki Muzycznej Akademii Sztuk w Bańskiej Bystrzycy. Jest kierownikiem Katedry Kompozycji i Dyrygentury Chóralnej oraz prodziekanem ds. Działań edukacyjnych, stosunków międzynarodowych i programu Erasmus +. Uczy kompozycji w Konserwatorium w Żylinie.

 

 

Wykład mgra Petera Špiláka