8 października 2018, poniedziałek, godz. 18.15
Sala 12, Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32
wstęp wolny

wykonawcy:

  • Kinga Firlej-Kubica – fortepian
  • Katarzyna Kling – fortepian
  • Wojciech Kubica – fortepian

w programie:

  • Franz SchubertFantazja f-moll na 4 ręce D 940
  • Franz SchubertRondo A-dur na 4 ręce D 951
    Kinga Firlej-Kubica, Wojciech Kubica – fortepian
  • Franz SchubertSonata B-dur D 960
    Katarzyna Kling – fortepian

 

KINGA FIRLEJ-KUBICA

Kinga Firlej-Kubica Urodziła się w Łodzi w rodzinie o tradycjach muzycznych. W roku 2002 ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej w Łodzi pod kierunkiem prof. Tadeusza Chmielewskiego. W latach 2007–2011 była asystentką w klasie fortepianu prof. Marii Koreckiej-Soszkowskiej. Obecnie – ze stopniem doktora – jest adiunktem w Katedrze Fortepianu rodzimej uczelni.
Wśród jej licznych sukcesów odniesionych na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach są m.in. I nagroda zdobyta na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Wilnie (1999) oraz wyróżnienie XXXIV Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (2002), a także nagrody konkursów muzyki kameralnej, m.in. I nagroda w kategorii duetów oraz II nagroda w kategorii triów fortepianowych Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej w Łodzi (1998, 2001).
Doświadczenie i wiedza pianistyczna zdobyta na wielu mistrzowskich kursach poprzez kontakt z takimi artystami, jak: Bernard Ringeissen, Lazar Berman, Rudolf Buchbinder, Wiktor Mierżanow, Halina Czerny-Stefańska, Aleksiej Orłowiecki, Jean-Paul Sevilla czy Brenno Ambrosini, zaowocowały ożywioną działalnością koncertową. Pianistka regularnie występuje w Polsce w salach Filharmonii Łódzkiej, Świętokrzyskiej, Olsztyńskiej, Łomżyńskiej, Płockiej, Białostockiej i w wielu innych znamienitych miejscach oraz we Francji, Niemczech, Holandii, na Litwie i w Chinach (gdzie dokonała również nagrań telewizyjnych).
Współpracowała z artystami tej rangi, co Jan Miłosz Zarzycki, Eduard Ambartsumyan, Janusz Przybylski, Janos Balint, Antoni Wierzbiński, Ewelina Zawiślak, Moshe Aron Epstain, Carlos Brunel, Carlo Jans, Stanisław Firlej, Łukasz Błaszczyk.
W roli pianistki-kameralistki brała udział w międzynarodowych kursach w Krzyżowej, Zamościu i Myśliborzu, w klasach Ulfa Tischbirka, Tomasza Strahla, Andrzeja Wróbla, Andrzeja Mysińskiego, Roberta Duzia, Janosa Balinta, Antoniego Wierzbińskiego, Moshe Arona Epstaina i Eweliny Zawiślak oraz w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, wielokrotnie otrzymując wyróżnienie za akompaniament.
W roku 2002 płyta z utworami kameralnymi R. Schumanna i J. Brahmsa, którą Kinga Firlej-Kubica nagrała wspólnie z wiolonczelistą Dominikiem Połońskim dla firmy fonograficznej DUX, otrzymała nominację do nagrody fonograficznej Fryderyk.
W roku 2015 Kinga Firlej-Kubica nagrała płytę z flecistką Olgą Leonkiewicz (DUX, Taffanel: Fantaisies), a w 2016 – płytę z utworami na dwa flety i fortepian wraz z flecistami Eweliną Zawiślak i Janosem Balintem (Ars Sonora, Flash Flutes), z którymi współpracuje od 2006 roku. Od roku 2007 występuje w duecie fortepianowym wraz z pianistą Wojciechem Kubicą.

 

KATARZYNA KLING

Katarzyna Kling Pianistka urodzona w Łodzi. W roku 1993 uzyskała dyplom z wyróżnieniem w tutejszej Akademii Muzycznej w klasie prof. Anny Wesołowskiej-Firlej. W czasie studiów pracowała także pod kierunkiem wybitnych kameralistów: prof. Bronisława Hajna i prof. Kiejstuta Bacewicza. Po studiach nad jej talentem czuwali profesorowie: Alicja Paleta-Bugaj i Rudolf Buchbinder (Austria).
Katarzyna Kling jest stypendystką Stiftung für Internationale Meisterkurse für Musik Zürich oraz Ministra Kultury i Sztuki (1993–94). Wraz z siostrą Magdaleną Kling-Fender (skrzypce) i Robertem Fenderem (wiolonczela) od roku 1997 tworzą formację Vivo Trio. Wszyscy troje prowadzą bogatą działalności koncertową w kraju i za granicą, poświęcając się jednocześnie pracy dydaktycznej.
Katarzyna Kling dokonała szeregu rejestracji radiowych, a jej interpretacje muzyki współczesnej i klasycznej znalazły się na płytach CD wydanych przez łódzką Akademię Muzyczną. Rok 2012 przyniósł jej wydaną przez firmę DUX płytę z muzyką kameralną – utworami Johannesa Brahmsa i Antona Areńskiego.
Artystka jest laureatką konkursów pianistycznych w Polsce i za granicą, m.in. Konkursu Mozartowskiego (1991, II nagroda) i Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza (1992, wyróżnienie).
Od roku 2011 ze stopniem doktora habilitowanego pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii Muzycznej w Łodzi.

 

WOJCIECH KUBICA

Wojciech Kubica Urodził się w 1980 roku w Krakowie. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 8 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Goleniowie w klasie mgr Magdaleny Kochan. W 1999 r. ukończył Państwowe Liceum Muzyczne w Szczecinie w klasie dr Mikołaja Szczęsnego. Od 2004 r. jest absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. Joanny Domańskiej. W roku 2005 ukończył z wynikiem celującym Mistrzowskie Studia Podyplomowe w klasie prof. Grzegorza Kurzyńskiego w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.
W latach 2005–2007 współpracował z Akademią Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach, od 2005 r. jest pracownikiem Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a od 2008 r. asystentem w klasie fortepianu prof. Cezarego Saneckiego w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. W roku 2014 uzyskał stopień doktora sztuki Akademii muzycznej w Łodzi.
W wieku 12 lat po raz pierwszy wystąpił z orkiestrą. Jako solista i kameralista koncertował na terenie całej Polski (m.in. Wrocław, Szczecin, Wałbrzych, Łódź, Lublin, Olsztyn, Płock, Łomża, Poznań, Kraków, Warszawa, Zakopane) i poza nią (Białoruś, Belgia, Hiszpania, Jordania, Niemcy, Rosja, Włochy, Ukraina).
Jest laureatem wielu nagród na konkursach krajowych i zagranicznych, m.in. I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Kijowie (2003), IV nagrody oraz nagrody specjalnej za wykonanie sonaty C. Francka na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej ‚Val Tidone’ we Włoszech (2004) oraz II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. K. Bacewiczów w Łodzi (2013). We wrześniu 2004 r. wystąpił na Estradzie Młodych Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. W roku 2005 brał udział w eliminacjach do XV Międzynarodowego Konkursu im F. Chopina w Warszawie. W roku 2007 na Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. D. Danczowskiego otrzymał dyplom dla pianisty „za szczególny wkład w artystyczną wartość wykonań konkursowych”. Podobne wyróżnienia otrzymał również na konkursach wiolonczelowych w Pabianicach i Warszawie.
Wojciech Kubica od 2008 roku współpracuje również jako pianista-kameralista z Letnią Akademią Muzyczną w Żaganiu, z Mistrzowskimi Kursami Muzycznymi w Szamotułach oraz Europejskim Centrum im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.
Swoje umiejętności doskonalił pod kierunkiem takich pedagogów, jak: Karl-Heinz Kammerling, Kevin Kenner, Vladimir Krainev czy Vladimir Viardo.
Bogaty repertuar artysty obejmuje utwory od baroku po muzykę współczesną. W 2003 roku podczas recitalu w „Atmie” na Festiwalu im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem dokonał prawykonania Kyrie Jana Wincentego Hawela.

 

 

Wieczór muzyczny WIECZÓR Z SCHUBERTEM