prowadzenie:
Leila Schayegh – skrzypce barokowe

27 marca, wtorek
Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32

 
WYDARZENIE PRZEŁOŻONE NA MAJ 2018

 

Seminarium Leili Schayegh nie odbędzie się w dniach 26-27 marca 2018 roku.
Artystka poprowadzi kurs mistrzowski w Akademii Muzycznej w Łodzi w dniach 10-11 maja 2018.