2 marca 2018, piątek
Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4
wstęp wolny

Jeśli nie podano inaczej, obrady konferencji odbywają się w Sali Kameralnej AM przy al. 1 Maja 4. Panele VI i VII odbywają się jednocześnie w salach budynku AM przy al. 1 Maja 4.

 
9.00 – 11.00 PANEL V

moderatorzy:
prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak (AM Łódź)
dr Aleksandra Zeman (UŚ Katowice)

 • Beata Cywińska (AM Łódź)
  Edukacja muzyczna młodzieży wobec oczekiwań współczesnego społeczeństwa
 • Elżbieta Szubertowska (UKW Bydgoszcz)
  Zespołowe muzykowanie młodzieży szkół średnich (tendencje i dynamika przemian)
 • Alicja Delecka-Bury (ASz Szczecin)
  „Repertuar kulturalnego człowieka” – utopia ustawodawcy. Rozważania o podstawie programowej z muzyki
 • Joanna Glenc (UŚ Katowice)
  Śpiew chóralny w szkolnictwie ogólnokształcącym jako czynna forma uprawiania muzyki i sposób jej upowszechnienia
 • Aleksandra Zeman (UŚ Katowice – Cieszyn)
  Komunikacja między wykonawcą a słuchaczem podczas koncertu chóralnego
 • Jakub Kozik, Kamil Laszuk, Ida Laszuk (Warszawa)
  Prezentacja urządzenia dydaktycznego MUSICON

11.00 – 11.30 | dyskusja, przerwa kawowa

 
11.30 – 14.00 PANEL VI

moderatorzy:
prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz (UMFC Warszawa)
dr hab. Mirosław Grusiewicz (UMCS Lublin)

 • Małgorzata Suświłło (UW-M Olsztyn)
  Zaangażowanie w muzykę jako determinanta rozwoju muzykalności dziecka
 • Beata Bonna (UKW Bydgoszcz)
  Wspieranie rozwoju muzycznego dziecka w okresie prenatalnym przez matki dawniej i obecnie
 • Magdalena Gąsior, Anna Kłos (AM Łódź)
  Jak ukształtować profesjonalnego artystę muzyka? Metody zachęcania dzieci i młodzieży do kreatywnego i profesjonalnego podejścia do muzyki
 • Dominika Lenska (AM Katowice)
  Śpiewy dziecięce jako odrębna warstwa stylistyczna
 • Natalie Moreno-Kamińska (UŁ Łódź)
  Muzyka a zabawa – edukacja muzyczna w społeczeństwie ponowoczesnym
 • Ewa Kochanowska (AT-H Bielsko-Biała)
  Wiedza dzieci rozpoczynających naukę w szkole na temat wybranych pojęć muzycznych
 • Milena Wiśniewska (AM Gdańsk)
  Badania nad zdolnością do słyszenia absolutnego u osób niewidomych
 • Elżbieta Nowicka (Poznań)
  Arteterapia – jako narzędzie do odnajdywania tożsamości człowieka
 • Emilia Kuligowska (UZ Zielona Góra)
  Nauczyciel-dziecko-rodzice w procesie edukacji muzycznej
 
11.30 – 14.00 PANEL VII | sala 3.30 (Budynek AM, al. 1 Maja 4)

moderatorzy:
dr hab. Elżbieta Szubertowska (UKW Bydgoszcz)
dr Alicja Delecka-Bury (ASz Szczecin)

 • Małgorzata Kaniowska (UŚ Katowice)
  Dyrygent – artysta, mentor, lider
 • Elżbieta Aleksandrowicz (AM Łódź)
  Muzyka Krzysztofa Komedy inspiracją do tworzenia improwizowanych i skomponowanych etiud ruchowych
 • Rafał Majzner (AT-H Bielsko-Biała)
  Problemy techniczne w wykonawstwie wczesnych opusów wokalnych Karola Szymanowskiego
 • Tadeusz Formela (AP Słupsk)
  Problemy wykonawcze w dawnej muzyce chóralnej
 • Jakub Neske (UMFC Warszawa)
  Konfrontacja i poddanie się ocenie jako element profesjonalnego kształcenia – znaczenie konkursów muzycznych
 • Aleksandra Pawłowska (AM Łódź)
  Czy twórczości można (się) nauczyć?
 • Tomasz Król (AM Łódź)
  Kształtowanie frazy muzycznej jako składowa procesu uczenia gry na instrumentach smyczkowych 
 •  
 • Anna Andruchowycz (NIFC Warszawa)
  Działalność edukacyjna Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina skierowana do nauczycieli
 • Stella Kaczmarek (AM Łódź)
  Trening mentalny i wyobrażeniowy studentów wydziału instrumentalnego i wokalnego

14.00 – 15.00 | dyskusja, przerwa kawowa

 
15.00 – 16.30 PANEL VIII

moderatorzy:
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM (AM Łódź)
dr Ewa Kumik (AM Łódź)

 • Ilona Dulisz (UW-M Olsztyn)
  Projekty edukacyjne w Roku Feliksa Nowowiejskiego
 • Piotr Baron (PWSZ Nysa)
  Zasoby współczesnego nauczyciela muzyki
 • Karina Marszałek (AMR Gdynia)
  Interdyscyplinarny charakter pracy nauczyciela muzyki w szkole podstawowej
 • Marcin Wolniewski, Stella Kaczmarek (AM Łódź)
  Osobowościowe, emocjonalne i społeczne uwarunkowania profesjonalnych muzyków
 • Martyna Romanowicz (UŁ Łódź)
  Wzmożona pobudliwość psychiczna wśród osób uzdolnionych muzycznie

16.30 | dyskusja

17.00 | zamknięcie obrad

 

Program konferencji w czwartek, 1 marca – kliknij

 

patronat honorowy:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

patronat medialny:

Wychowanie muzyczne

 

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu KONTEKSTY KSZTAŁCENIA MUZYCZNEGO