1 marca 2018, czwartek
Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4
wstęp wolny

Jeśli nie podano inaczej, obrady konferencji odbywają się w Sali Kameralnej AM przy al. 1 Maja 4. Panele III i IV odbywają się jednocześnie w salach budynku AM przy al. 1 Maja 4.

godz. 9.00 – 9.45 | rejestracja uczestników konferencji

godz. 10.00 | Otwarcie Konferencji
JM Rektor Akademii Muzycznej prof. dr hab. Cezary Sanecki
Dziekan Wydziału I dr hab. Marcin Wolniewski

 
10.00 – 12.00 PANEL I

moderatorzy:
prof. dr hab. Agata Jarecka (AM Łódź)
dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, prof. nadzw. (WSA Bielsko-Biała)

 • Ewa Kumik (AM Łódź)
  Konferencja „Konteksty kształcenia muzycznego” w perspektywie minionego czasu 2010–2017
 • Zofia Konaszkiewicz (UMFC Warszawa)
  Pedagog muzyki w świecie wartości
 • Krystyna Ferenz (WSHE Brzeg)
  Edukacja artystyczna jako kształtowanie kompetencji odbiorcy. Paradygmaty badawcze
 • Jadwiga Uchyła-Zroski (WSA Bielsko-Biała)
  Cisza jako atrybut pedagogiczny i muzyczny

12.00 – 12.30 | dyskusja, przerwa kawowa

 
12.30 – 14.00 PANEL II

moderatorzy:
dr hab. Małgorzata Suświłło (UW-M Olsztyn)
dr hab. Rafał Majzner (AT-H Bielsko-Biała)

 • Mirosław Grusiewicz (UMCS Lublin)
  Edukacja muzyczna − w stronę współczesnej kultury
 • Agata Jarecka (AM Łódź)
  Przygotowanie utworu do wykonania scenicznego z perspektywy koncertującego artysty i pedagoga
 • Andrzej Mitas (PŚ Gliwice)
  Analiza formalna barwy głosu w kontekście antropometrycznym
 • Grzegorz Mania (SPMK Kraków)
  Wykorzystanie twórczości chronionej w dydaktyce – uwagi o dozwolonym użytku dydaktycznym
 • Rafał Ciesielski (UZ Zielona Góra)
  Szkolne koncerty edukacyjne – duchy przeszłości czy szansa na przyszłość?

14.00 – 16.00 | przerwa obiadowa

 
16.00 – 18.00 PANEL III | sala 3.30 (Budynek AM, al. 1 Maja 4)

moderatorzy:
prof. zw. dr hab. Krystyna Juszyńska (UMFC Warszawa)
dr Grzegorz Mania (Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów)

 • Krystyna Juszyńska (UMFC Warszawa)
  Walory dydaktyczne utworów fortepianowych dla dzieci Miłosza Magina (1929-1999)
 • Monika Gardoń-Preinl (AM Kraków), Grzegorz Mania (SM I st. Dobczyce)
  Czytanie a vista w szkole muzycznej II stopnia
 • Piotr Różański (AM Kraków)
  Rola fortepianu dodatkowego w procesie kształcenia artystycznego
 • Agnieszka Kościelak-Nadolska (AM Łódź)
  Problematyka pamięci mięśniowej w kontekście przygotowania utworu muzycznego
 • Krzysztof Suwald (AM Łódź)
  Wykorzystanie polskiego folkloru w kolejnych etapach procesu dydaktycznego nauki gry na fortepianie
 • Hubert Mitura (AM Łódź)
  Analiza podręcznika „Dziecko przy fortepianie” Idy Leszczyńskiej i Władimira Porockiego – przykład praktycznego zastosowania wskazówek zawartych w metodzie Chopina
 • Kamil Szulc (AM Łódź)
  Adaptacja w zawodzie nauczyciela gry na instrumencie
 • Alexandra Butor (OSM I st. Wrocław)
  Trema pozytywna – budowanie odpowiedniego nastawienia do publicznego występu jako jeden z elementów efektywnego kształcenia w szkole muzycznej
 
16.00 – 18.00 PANEL IV

moderatorzy:
prof. dr hab. Krystyna Ferenz (WSHE Brzeg)
dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. nadzw. (UZ Zielona Góra

 • Lidia Kataryńczuk-Mania (UZ Zielona Góra)
  Profesjogram nauczyciela
 • Bożena Wagner (AM Łódź)
  Edukacja muzyczna w Polsce na tle szkolnictwa innych krajów
 • Marcin Michalak (UW-M Olsztyn)
  Edukacja muzyczna w Finlandii – na przykładzie Uniwersytetu w Oulu
 • Aleksandra Jacukowicz (IMP Łódź)
  Dobre praktyki w zakresie wspierania zdrowia i samopoczucia studentów w edukacji muzycznej na przykładzie oferty Królewskiego Konserwatorium w Hadze
 • Monika Gubała (SM I st. Dobczyce)
  Znaczenie szkół muzycznych w środowisku społecznym
 • Rafał Sowik (AM Łódź)
  Porównanie programów nauczania muzyki w klasie trzeciej gimnazjum i klasie siódmej szkoły podstawowej oraz wybranych podręczników
 • Kinga Borowska (AM Łódź)
  Adaptacja młodego nauczyciela-wokalisty do pracy zawodowej
 • Mateusz Strzelecki (AM Łódź)
  Adaptacja początkującego nauczyciela w pracy zawodowej – refleksje skrzypka
 
18.30 – Koncert zespołu THE SINGING HEADS

dyrygent – Mariusz Lewy
Sala 12, Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32, wstęp wolny

program koncertu – kliknij

 

Program konferencji w piątek, 2 marca – kliknij

 

patronat honorowy:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

patronat medialny:

Wychowanie muzyczne

 

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu KONTEKSTY KSZTAŁCENIA MUZYCZNEGO