13 kwietnia 2018, piątek, godz. 12.00
Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32

 
Seminarium odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2018