Announcements on the coronavirus epidemic

Kontakt z Akademią Muzyczną w Łodzi jest możliwy pod adresem e-mail: kancelaria@amuz.lodz.pl

 

Szczepienia przeciwko COVID-19 – szansa na powrót do normalności także dla kultury

Polska wchodzi w nową fazę walki z koronawirusem. W ramach największej od lat operacji logistycznej szczepionki będą mogły trafić do ok. 30 milionów obywateli. Szczepienia to również szansa na ponowne otwarcie i powrót publiczności do instytucji kultury. Nad szczepionką przez wiele miesięcy pracowali najlepsi specjaliści z całego świata. Następnie została dopuszczona do użytku przez Europejską Agencję Leków, a pierwsze szczepienia w Polsce odbyły się w poświąteczną niedzielę, 27 grudnia.

szczepimy się

Specjalna strona internetowa gov.pl/szczepimysie oraz całodobowa infolinia wyjaśniają wszelkie wątpliwości na temat szczepień przeciwko COVID-19. Portal będzie na bieżąco aktualizowany i uzupełniany o najświeższe oraz najważniejsze informacje dotyczące działań rządu, ale też oczywiście samego programu szczepień.
Na stronie dostępne są przydatne informacje na temat samej szczepionki, zestaw pytań i odpowiedzi, także ważne dane kontaktowe. Informacje na temat szczepień dostępne będą nie tylko w języku polskim, ale też angielskim, rosyjskim i ukraińskim.
Zainteresowani mogą kierować swoje pytania, dzwoniąc pod numer 989. Dla osób z zagranicy uruchomiony został numer 22 62 62 989.

Decydując się na szczepienia, w ciągu najbliższych kilku miesięcy możemy wygrać walkę z koronawirusem.

 

 • Dowiedz się, dlaczego warto zaszczepić się przeciwko COVID-19? zobacz
 • Poznaj procedurę szczepień krok po kroku zobacz

 

Rusza kampania #SzczepimySię

Dzięki szczepionce przeciw COVID-19 możemy szybciej wrócić do normalności – znanej z czasów sprzed pandemii. Ważne, aby zaszczepiło się jak najwięcej Polaków. Dlatego ruszamy z kampanią #SzczepimySię, w której przekonujemy, że warto się zaszczepić. Jeśli nie dla samego siebie, to dla innych.
A Ty dla kogo się zaszczepisz? Pytają bohaterowie spotu zachęcającego do szczepienia się przeciwko COVID-19. W filmie promującym szczepionki występują aktorzy – Stanisław Banasiuk i Mateusz Banasiuk - prawdziwy ojciec i prawdziwy syn. Panowie byli bohaterami kwietniowego spotu w ramach kampanii edukacyjnej „Profilaktyka zachowań w walce z chorobami wirusowymi” – wspólnej inicjatywy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wówczas promowali codzienne, ale ważne zachowania podczas zagrożenia epidemicznego. To mycie rąk przez 30 sekund, unikanie kontaktów z wieloma osobami czy kichanie w łokieć. Teraz zachęcają do szczepień.

Treść artykułu pochodzi ze strony Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Zajęcia dydaktyczne do realizacji w trybie hybrydowym od dnia 23 listopada 2020

 
Szanowni Państwo Pedagodzy i Studenci!

W nawiązaniu do Komunikatu Rektora z dnia 12 listopada 2020 r., informuję, że od dnia 23 listopada 2020 r. zostały wprowadzone niewielkie zmiany dotyczące wykazu zajęć przewidzianych do realizacji w trybie hybrydowym na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Zmiany te dotyczą głównie specjalności wokalno-aktorskiej, musicalu oraz wokalistyki estradowej. Proszę o zapoznanie się z uaktualnionym  wykazem zajęć.

Prorektor ds. nauki i dydaktyki
prof. dr hab. Agata Jarecka

 

 • Zajęcia dydaktyczne do realizacji w trybie hybrydowym
  od dnia 23 listopada do 31 grudnia 2020 r.
  pobierz plik .pdf

 

Komunikat Rektor z 12 listopada 2020

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz Statutu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 roku, wskazuje się, co następuje:
   
 1. Ograniczeniu ulegają praktyczne zajęcia stacjonarne na wszystkich Wydziałach Akademii do maksymalnie 10-ciu godzin dydaktycznych tygodniowo realizowanych w budynkach Akademii.
 2. Wykaz przedmiotów na poszczególnych kierunkach i specjalnościach, które mogą odbywać się w formie stacjonarnej w budynkach Akademii, zawiera załącznik do niniejszego Komunikatu.
 3. Zajęcia praktyczne, które nie są umieszczone w Załączniku do niniejszego Komunikatu, oraz wykłady teoretyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
 4. Zachowany zostaje harmonogram hybrydowej pracy Wydziałów.
 5. Zarówno pedagodzy, jak i studenci mogą wnioskować o realizację zajęć praktycznych, zamieszczonych w załączniku, w formie online. Wnioski należy składać do Dziekana Wydziału drogą mailową. Dotyczy wszystkich form studiów.
 6. Wydarzenia artystyczne i artystyczno-naukowe podlegają dalszemu ograniczeniu.
 7. Ogranicza się przebywanie nauczycieli akademickich i studentów na terenie Akademii, jedynie do odbycia zajęć oraz załatwienia niezbędnych spraw organizacyjno-administracyjnych.
 8. Istnieje możliwość korzystania z sal do ćwiczeń w miarę dostępności.
 9. Pracownicy administracji pozostają w trybie pracy hybrydowej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Uczelni.
 10. Administracja pracuje zdalnie w godzinach 8.15–15.45. Praca stacjonarna w poszczególnych działach odbywa się w godzinach 9.00–14.00.
 11. Załatwianie wszelkich spraw administracyjnych możliwe jest jedynie drogą mailową lub telefoniczną.
 12. Bufety mieszczące się przy ul. Gdańskiej 32 i ul. Żubardzkiej będą czynne w godz. 10.00–14.00.
 13. Należy stosować się do zaleceń wydawanych przez odpowiednie władze administracji państwowej dot. koronawirusa.
 14. Wszystkim studentom i pracownikom Akademii zaleca się rozważenie ograniczenia korzystania ze środków komunikacji publicznej, unikanie większych skupisk, a także rozważenie ograniczenia uczestnictwa w zorganizowanych imprezach okolicznościowych.
 15. Zmiany zasad prowadzenia działalności dydaktycznej, artystycznej i naukowej obowiązują w terminie 16 listopada – 20 grudnia 2020 r.
 16. Przerwa świąteczna obowiązywać będzie w terminie: 21 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021 r.

 
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 

 • Zajęcia dydaktyczne przewidziane do realizacji w trybie hybrydowym
  od dnia 16 listopada do 20 grudnia 2020 r. pobierz plik .pdf

 

ZARZĄDZENIE REKTOR

w sprawie sposobu realizacji zajęć w Akademii Muzycznej w Łodzi w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19
   
 • Zarządzenie nr 21/2020 JM Rektor z dnia 26 października 2020
  w sprawie sposobu realizacji zajęć w Akademii Muzycznej w Łodzi
  w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 pobierz

 

ZARZĄDZENIE REKTOR

w sprawie sposobu realizacji zajęć w Akademii Muzycznej w Łodzi w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19
   
 • Zarządzenie nr 20/2020 JM Rektor z dnia 19 października 2020
  w sprawie sposobu realizacji zajęć w Akademii Muzycznej
  w Łodzi w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 pobierz

 

KOMUNIKAT REKTOR

dot. pracy wykładowców i pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w  Łodzi, prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zasadach obowiązujących we wszystkich obiektach Akademii

 

W związku z wprowadzeniem od dnia 17 października 2020 roku ograniczeń związanych z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz obostrzeń dla strefy czerwonej, wskazuje się, co następuje:

 1. Praktyczne zajęcia dydaktyczne zachowują dotychczasową formę.
 2. Wykłady teoretyczne prowadzone są online.
 3. Na wniosek pedagoga prowadzącego przedmiot wszystkie zajęcia mogą być prowadzone online.
 4. Zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia.
 5. Nauczycieli akademickich zobowiązuje się, w miarę możliwości, do zastosowania kształcenia w trybie zdalnym oraz do przekazania studentom stosownych materiałów do podjęcia nauki w w/w trybie.
 6. Ograniczeniu podlegają wydarzenia artystyczne i artystyczno-naukowe.
 7. Ogranicza się przebywanie nauczycieli akademickich i studentów na terenie Akademii, jedynie do odbycia zajęć oraz załatwienia niezbędnych spraw organizacyjno-administracyjnych. Istnieje możliwość korzystania z sal do ćwiczeń w miarę dostępności.
 8. Pracownicy administracji pozostają w trybie pracy hybrydowej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Uczelni.
 9. Administracja pracuje zdalnie w godzinach 8.15–15.45. Praca stacjonarna w poszczególnych działach odbywa się w godzinach 9.00–14.00.
 10. Prosimy o załatwianie wszelkich spraw administracyjnych w miarę możliwości drogą mailową lub telefoniczną.
 11. Bufety mieszczące się przy ul. Gdańskiej 32 i  ul. Żubardzkiej będą czynne w godz. 10.00–14.00.
 12. Prosimy o stosowanie się do zaleceń wydawanych przez odpowiednie władze administracji państwowej dot. koronawirusa.
 13. Prosimy również wszystkich studentów i pracowników Akademii o rozważenie ograniczenia korzystania ze środków komunikacji publicznej, unikanie większych skupisk, a także rozważenie ograniczenia uczestnictwa w zorganizowanych imprezach okolicznościowych.
 14. Władze Uczelni proszą o wzięcie pod uwagę powyższych zaleceń i apelują o odpowiedzialną postawę i dbanie o wspólne dobro.

 

 • Aktualnie obowiązujące obostrzenia zobacz

 
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 

KOMUNIKAT REKTOR

dotyczący zasad zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19

 

Szanowni Państwo,

w związku ze znacznym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, zobowiązuję wszystkich pracowników i studentów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi do:

 1. zakrywania ust i nosa we wszystkich częściach wspólnych budynku w którym świadczymy pracę i pobieramy naukę (np. wyjście na korytarz, do drukarki, do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, korzystanie z windy),
 2. ograniczenia do niezbędnego minimum przemieszczania się po obiekcie oraz pomiędzy różnymi lokalizacjami,
 3. zachowania bezpiecznej odległości od innych osób, w szczególności od rozmówcy oraz innych osób znajdujących się w tym samym pomieszczeniu (minimum 1,5 metra),
 4. ograniczania bezpośrednich kontaktów, w szczególności:
  • ograniczania gromadzenia się pracowników i studentów w częściach wspólnych budynków (korytarze, windy, pomieszczenia socjalne, palarnie),
  • zastępowania bezpośrednich spotkań rozmową telefoniczną lub wiadomością mailową,
  • organizowania spotkań i narad wewnętrznych pracowników przy wykorzystaniu form elektronicznych; w przypadku braku takiej możliwości należy zachować minimum 1,5 m odległości pomiędzy osobami.

Przypominam również o podstawowych zasadach ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa, m.in.:

 • regularnym i dokładnym myciu rąk zgodnie z instrukcją dostępną we wszystkich jednostkach, a w przypadku braku takiej możliwości dezynfekowaniu rąk przy użyciu płynu na bazie alkoholu,
 • zakrywaniu podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie wyrzuceniu chusteczki do zamykanego pojemnika na odpady i umyciu rąk,
 • częstym wietrzeniu nieklimatyzowanych pomieszczeń,
 • pozostaniu w domu w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na zakażenie SARS-CoV-2 (zaleca się skorzystanie z pomocy medycznej).

Dodatkowo w ramach ,,dobrych praktyk” związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zwracam się z prośbą o tymczasowe zaprzestanie podawania dłoni na powitanie, które przez inspekcję sanitarną traktowane jest jako kontakt bezpośredni.

Pamiętajmy i stosujmy zasadę DDM – Dezynfekcja, Dystans, Maseczki!

 
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 

ZARZĄDZENIE REKTOR

w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w okresie pandemii COVID-19

 

 • Zarządzenie nr 16/2020 JM Rektor z dnia 30 września 2020
  w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w okresie pandemii COVID-19 pobierz

 
ZARZĄDZENIE REKTOR

w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w I semestrze roku akademickiego 2020/2021

 

 • Zarządzenie nr 15/2020 JM Rektor z dnia 30 września 2020
  w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 pobierz

 

ZARZĄDZENIE REKTOR

w sprawie Regulaminu organizacji wydarzeń artystyczno-naukowych w Sali Koncertowej i Sali Kameralnej z zachowaniem procedur sanitarnych

 

 • Zarządzenie nr 14/2020 JM Rektor z dnia 24 września 2020
  w sprawie Regulaminu organizacji wydarzeń artystyczno-naukowych
  w Sali Koncertowej i Sali Kameralnej z zachowaniem procedur sanitarnych pobierz

 

UCHYLONE | ZARZĄDZENIE REKTOR

w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w I semestrze roku akademickiego 2020/2021

 

 • UCHYLONE | Zarządzenie nr 13/2020 JM Rektor z dnia 15 września 2020
  w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 pobierz

 

KOMUNIKAT REKTORA

dot. zawieszenia działalności Uczelni, pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W nawiązaniu do wcześniejszych Komunikatów Rektora, wprowadzonego stanu epidemii w Polsce, oraz Rozporządzeniem MNiSW w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jak również w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju, zawieszenie funkcjonowania Uczelni zostaje przedłużone do dnia 30 września 2020 roku włącznie.

dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

   
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2020 pobierz plik .pdf

 

ZARZĄDZENIE REKTORA

nr 11/2020 w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych
   
 • Zarządzenie Rektora w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych pobierz plik .pdf

 

KOMUNIKAT REKTORA

dot. zawieszenia działalności Uczelni, pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w  Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W nawiązaniu do wcześniejszych Komunikatów Rektora, wprowadzonego stanu epidemii w Polsce, oraz Rozporządzeniem MNiSW w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jak również w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju, zawieszenie funkcjonowania Uczelni zostaje przedłużone do dnia 31 sierpnia 2020 roku włącznie.

prof. dr hab. Cezary Sanecki
Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

 

KOMUNIKAT REKTORA

dotyczący zasad korzystania z sal ćwiczeniowych przez Studentów roku dyplomowego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

W nawiązaniu do zarządzenia Rektora nr 8/2020 z dnia 18 maja 2020 roku, ustala się następujące zasady korzystania z sal ćwiczeniowych przez Studentów roku dyplomowego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi:

 1. Wnioski (podania) należy składać z tygodniowym wyprzedzeniem. Planowanie rozdziału sal ćwiczeniowych odbywa się w okresach tygodniowych.
 2. Student, który chce skorzystać z sal ćwiczeniowych, składa w formie elektronicznej wniosek do Rektora.
 3. Wnioski składa się do czwartku poprzedzającego planowany tydzień.
 4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.
 5. Zasady korzystania z sal ćwiczeniowych obowiązują:
  • od dnia 25 maja 2020 roku dla Studentów roku dyplomowego studiów pierwszego stopnia specjalności: organy, muzyka kościelna, klawesyn, kontrabas, perkusja, fortepian i harfa,
  • od dnia 1 czerwca 2020 roku dla Studentów roku dyplomowego pozostałych specjalności studiów licencjackich,
  • od dnia 8 czerwca 2020 roku dla Studentów roku dyplomowego studiów magisterskich.

 

KOMUNIKAT REKTORA

dotyczący zasad konsultacji Studentów roku dyplomowego z Pedagogami Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

W nawiązaniu do zarządzenia Rektora nr 8/2020 z dnia 18 maja 2020 roku, ustala się następujące zasady konsultacji z Pedagogami Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Studentów roku dyplomowego:

 1. Planowanie konsultacji odbywa się w okresach tygodniowych
 2. Student roku dyplomowego, który chce skorzystać z konsultacji z Pedagogami Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, składa w formie elektronicznej wniosek do Rektora, po uzyskaniu zgody pedagoga.
 3. Wnioski składa się do czwartku poprzedzającego planowany tydzień
 4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.
 5. Zasady korzystania z konsultacji z Pedagogami Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi obowiązują od dnia 1 czerwca 2020 roku dla Studentów lat dyplomowych.

 

Zarządzenie nr 8/2020 JM Rektora

w sprawie szczególnego przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi z wykorzystaniem technologii informatycznych.
   
 • Zarządzenie nr 8/2020 JM Rektora
  w sprawie szczególnego przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz

KOMUNIKAT | KONTA E-MAIL DLA STUDENTÓW

W związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID-19 oraz wynikającym z nich zarządzeniem Rektora z dnia 11 maja 2020 (Nr 7/2020) dla każdego studenta utworzone zostało konta e-mailowe. Zgodnie z ww. zarządzeniem cała korespondencja e-mailowa w Akademii będzie prowadzona na ww. konta.

W związku z powyższym KAŻDY STUDENT MA OBOWIĄZEK UZYSKANIA DOSTĘPU DO UTWORZONEGO DLA NIEGO KONTA DO DNIA 15 MAJA 2020.

Instrukcja uzyskania dostępu do konta znajduje się w linku poniżej.

Utworzone konta umożliwiają przesyłanie plików o dużych rozmiarach z nagraniami do prowadzących zajęcia, jak również umożliwiają udostępnianie plików przez prowadzących zajęcia wybranym studentom. Ma to Państwu ułatwić zdalne zaliczanie przedmiotów.

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt z działem IT Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   
 • Zarządzenie nr 7/2020 JM Rektora
  w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń
  z wykorzystaniem technologii informatycznych pobierz
 • Załącznik do Zarządzenia nr 7/2020 JM Rektora
  Procedura uzyskania hasła do studenckiego konta pocztowego pobierz

 

KOMUNIKAT REKTORA

dot. zawieszenia działalności Uczelni, pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w  Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W nawiązaniu do wcześniejszych Komunikatów Rektora, wprowadzonego stanu epidemii w Polsce, oraz Rozporządzeniem MNiSW w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jak również w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju, zawieszenie funkcjonowania Uczelni zostaje przedłużone do dnia 24 maja 2020 roku włącznie.

prof. dr hab. Cezary Sanecki
Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

KOMUNIKAT

dot. zawieszenia działalności Uczelni, pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W związku z wydaniem w dniu 11 marca 2020 roku Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem MNiSW z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jak również zawieszeniem działalności uczelni, wyjaśnia się co następuje:

 1. Studentom studiów niestacjonarnych, którzy zgodnie z zawartymi umowami z Akademią mieliby dokonać płatności za naukę do dnia 15 kwietnia 2020 roku, termin ten zostaje przesunięty do dnia 31 maja 2020 roku, a termin płatności przypadający do dnia 15 maja 2020 roku zostaje przesunięty do dnia 30 czerwca 2020 roku.
 2. Opłaty już dokonane zostaną zaliczone zgodnie z obowiązującym harmonogramem zawartym w umowie.
 3. Jednocześnie przypomina się, że osoby będące na roku dyplomowym winny uiścić całość opłaty za studia przed przystąpieniem do pierwszego egzaminu dyplomowego.

KOMUNIKAT REKTORA

dot. zawieszenia działalności Uczelni, pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W nawiązaniu do wcześniejszych Komunikatów Rektora, wprowadzonego stanu epidemii w Polsce oraz zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 23 marca 2020 roku (ze zmianami) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jak również w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju, zawieszenie funkcjonowania Uczelni zostaje przedłużone do dnia 3 maja 2020 roku włącznie.

 
prof. dr hab. Cezary Sanecki
Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

KOMUNIKAT REKTORA

uszczegóławiający zasady rozliczania pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu Rektora i w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, oraz Rozporządzeniem MNiSW z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wyjaśnia się, co następuje:

 1. Zleceniobiorcy zobowiązani są do przedstawienia Akademii rachunku wystawionego do umowy zlecenia za czynności wykonane na podstawie tej umowy.
 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wysłania zeskanowanego rachunku z podpisem oryginalnym Zleceniobiorcy na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w wyjątkowych sytuacjach, gdy Zleceniobiorca ma ograniczenia techniczne związane z brakiem możliwości wydrukowania rachunku w celu jego podpisu i przesłania, Akademia dopuszcza możliwość wypełniania rachunku i przesłanie go wraz z podpisem komputerowym na wskazany adres.
 3. Akademia w wyjątkowych sytuacjach, związanych z brakiem możliwości zeskanowania dokumentu rachunku do umowy zlecenia, wynikających z ograniczeń technicznych Zleceniobiorcy, przyjmie od Zleceniobiorcy zdjęcie rachunku wystawionego do umowy zlecenia, przy zachowaniu zasad wskazanych w ust. 2, przesłanego na adres tam wskazany.
 4. Dział Kadr po otrzymaniu rachunku, o którym mowa w ust. 2 i 3 potwierdzi istnienie umowy uprawniającej do wystawienia rachunku oraz prześle rachunek do właściwego dziekana Akademii w celu potwierdzenia dokonania czynności przez Zleceniobiorcę.
 5. Zleceniobiorca do rachunku wystawionego do umowy zlecenia dołączy oświadczenie o dokonaniu czynności objętych umową zlecenia w trybie zdalnego nauczania lub o braku możliwości przeprowadzenia niektórych zajęć w ten sposób.
 6. Dziekani Akademii zobowiązani są do potwierdzenia dokonanych czynności przez Zleceniobiorcę w oparciu o zawartą umowę i przesłanie mailowo informacji w tym zakresie, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Dział Kadr po uzyskaniu zwrotnej informacji przekaże wydrukowany rachunek wraz z mailem potwierdzającym dokonanie czynności objętych rachunkiem do działu księgowości w celu dokonania wypłaty wynagrodzenia.
 8. Akademia zobowiązuje Zleceniobiorcę do dostarczenia oryginału rachunku wystawionego do umowy zlecenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończeniu okresu trybu przeprowadzania zajęć w formie pracy zdalnej.

 
prof. dr hab. Cezary Sanecki
Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

KOMUNIKAT REKTORA

dla Studentów Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w sprawie prowadzenia zajęć i ich rozliczania w okresie do dnia 14 kwietnia 2020 r.

W nawiązaniu do wcześniejszych zarządzeń i komunikatów Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, poleca się, co następuje:

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczelnia pracuje, w tym w szczególności prowadzi działalność dydaktyczną, zdalnie.
 2. Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do realizacji zajęć dydaktycznych oraz pracy w możliwie najszerszym zakresie, wykorzystując wszystkie dostępne narzędzia, metody i techniki pracy i kształcenia na odległość, a studenci zobowiązani są do uczestniczenia w tych zajęciach.
 3. Studentów obowiązuje praca zdalna, konsultacje z pedagogami, jak również praca własna. W razie braku kontaktu ze strony pedagogów, studenci obowiązani są do inicjowania takiego kontaktu.
 4. Studenci, którym nie uda się uzyskać wymaganej liczby punktów ECTS z przyczyn niezawinionych przez studenta, będą mogli uzupełnić braki w kolejnym semestrze lub roku akademickim bez konsekwencji tzw. zaliczenia warunkowego.
 5. Dziekani, kierownicy instytutów i katedr będą wydawać komunikaty dotyczące szczegółów realizacji dydaktyki, organizacji pracy i konieczności pracy własnej studenta.
 6. Studenci będą informowani o terminach zaliczeń i egzaminów w miarę rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce.
 7. Prowadzenie działalności dydaktycznej wyłącznie w sposób zdalny obowiązuje do dnia 14 kwietnia 2020 r., z możliwością przedłużenia do dnia 30 września 2020 r.

 
prof. dr hab. Cezary Sanecki
Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

[aktualizacja 1 kwietnia 2020 - punkt 3. komunikatu]

Uszczegóławiający zasady pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (dalej zwanej również Akademią) oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie do dnia 14 kwietnia 2020 r.

W nawiązaniu do wcześniejszych zarządzeń i komunikatów Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi poleca się, co następuje:

 1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie pracowników dydaktycznych, badawczych i badawczo-dydaktycznych zobowiązani są do realizacji zajęć dydaktycznych oraz pracy w możliwie najszerszym zakresie, wykorzystując wszystkie dostępne narzędzia, metody i techniki pracy i kształcenia na odległość.
 2. W ramach komunikacji wewnętrznej, w tym realizacji zajęć dydaktycznych, nauczyciele akademiccy zobowiązani są do korzystania z systemu wewnętrznej poczty elektronicznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 3. W celu umożliwienia Akademii kontroli przebiegu i weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestracji, nauczyciele akademiccy zobowiązani są do dokumentowania realizacji zajęć dydaktycznych i informowania przełożonych o ich realizacji, składając w ostatnim dniu danego miesiąca oświadczenie o zrealizowaniu zajęć sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu. Pedagodzy zatrudnieni na umowy zlecenia składają oświadczenie razem z rachunkiem, a zatrudnieni na umowy o pracę składają oświadczenie po zakończeniu okresu trybu przeprowadzania zajęć w formie pracy zdalnej.
 4. Nauczyciele akademiccy, którzy z przyczyn technicznych lub ze względu na specyfikę przedmiotu nie mogą realizować zajęć, zobligowani są do uzupełnienia programu kształcenia, zgodnie z zakładanymi efektami uczenia się dla kierunku lub specjalności, do końca roku akademickiego 2019/2020. Zgodę na realizację przedmiotu w kolejnym roku akademickim 2020/2021 może wyrazić Dziekan Wydziału.
 5. Studenci, którym nie uda się uzyskać wymaganej liczby punktów ECTS z przyczyn nie zawinionych przez studenta, będą mogli uzupełnić braki w kolejnym semestrze lub roku akademickim bez konsekwencji tzw. zaliczenia warunkowego.
 6. Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do sprawowania nadzoru nad realizacją obowiązków, o którym mowa wyżej.
 7. Pracę pracowników niebędących nauczycielami akademickimi należy zorganizować w sposób zapewniający ciągłość pracy Akademii w zakresie obsługi Administracyjnej i Technicznej. Obowiązki pracownicze wykonywane powinny być w sposób zdalny, a za koordynację, prawidłową organizację pracy i ciągłość działania odpowiedzialny jest kierownik danej jednostki organizacyjnej Akademii. Pracownicy mogą korzystać z urlopów wypoczynkowych, za zgodą kierownika danej jednostki organizacyjnej. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do codziennego monitorowania służbowych skrzynek pocztowych i bycia w gotowości na ewentualne dyspozycje bezpośrednio od przełożonego.
 8. Kanclerz jest zobowiązany do nadzoru nad ciągłością obsługi administracyjnej i technicznej Akademii, jak również za bezpieczeństwo na terenie Akademii, w tym w jej budynkach. Kanclerz jest wyłącznie uprawniony do wyrażania zgody na przebywanie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na terenie Akademii, która to zgoda może być wyrażona wyjątkowo, w sytuacji gdy nie jest możliwe realizowanie ciągłości obsługi Akademii w sposób zdalny.
 9. Kwestor jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości obsługi finansowo-księgowej, realizacji płatności i innych zobowiązań Akademii.
 10. Komunikat wchodzi w życie z dniem 27 marca 2020 r. i obowiązuje do dnia 14 kwietnia 2020 r., chyba że ograniczenia określone w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostaną przedłużone na dalszy okres.

 

 
[aktualizacja 30 marca 2020]

Oświadczenie stanowiące treść Załącznika nr 1 do komunikatu Rektora z dnia 27 marca 2020 roku należy, po wypełnieniu, przesłać na adres mailowy:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

oraz na adres mailowy właściwego dziekana:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KOMUNIKAT REKTORA

dotyczący pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu Rektora i w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, oraz Rozporządzeniem MNiSW z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które wejdzie w życie z dniem 26 marca 2020 roku, funkcjonowanie Uczelni zostanie zawieszone do dnia 14 kwietnia 2020 roku włącznie.

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że jest to zawieszenie funkcjonowania uczelni, a nie jej zamknięcie, co oznacza i wymaga podkreślenia, że obecnie obowiązkowa jest już tylko praca online. Obowiązek ten dotyczy dydaktyki studenckiej, studiów podyplomowych, studiów zaocznych i kształcenia doktorantów.

Zgodnie z wydanym Rozporządzeniem weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie danego kształcenia może odbywać się poza siedzibą uczelni lub poza jej filią albo poza siedzibą innego podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację.
Rozporządzenie daje również Uczelni, która w okresie zawieszenia kształcenia na studiach prowadziła zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, możliwość kontynuowania prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tych metod i technik po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r.

prof. dr hab. Cezary Sanecki
Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

KOMUNIKAT | WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju oraz zamknięciem Uczelni, uprzejmie informujemy Studentów i Pracowników Akademii, że istnieje możliwość uzyskania fachowej porady psychologicznej. Wszystkie osoby, które potrzebują szczególnego wsparcia psychologicznego, mogą zwrócić się o pomoc, pisząc na adresy mailowe:

 • mgr Aleksandra Pawłowska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Marta Kozińska-Lipińska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KOMUNIKAT

W związku z faktem, że w ostatnich dniach w środowisku akademickim i w jego otoczeniu zostały stwierdzone przypadki koronawirusa, rekomenduje się Studentom i Pracownikom Akademii zachowanie szczególnych środków ostrożności zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz komunikatami wydawanymi przez organy administracji państwowej.
Jednocześnie prosimy, by osoby, które zaobserwowały u siebie wzrost temperatury utrzymującej się powyżej 37,5 C oraz duszności i suchy kaszel, kontaktowały się ze Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi w miejscu zamieszkania (bądź przebywania).
Zwracamy również szczególną uwagę na konieczność zastosowania się do proponowanej przez organy państwa i stacje epidemiologiczne kwarantanny domowej, by nie dochodziło do ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa.

[aktualizacja 13 marca 2020]

dot. wszystkich obiektów Akademii (Pałac AM i Budynek Kordegardy przy ul. Gdańskiej 32, ROKEiDM przy al. 1 Maja 4, Sala Koncertowa przy ul. Żubardzkiej 2a)

 
W nawiązaniu do zarządzenia z dnia 11 marca 2020 roku dotyczącego odwołania zajęć w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz komunikatu WHO o ogłoszeniu pandemii związanej z koronawirusem Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów zostaje zamknięta do dnia 29 marca 2020 roku.
O dalszych krokach związanych z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju i sytuacją w Akademii będziemy informować na stronie internetowej Uczelni oraz na social mediach.
Dodatkowo ze względu na długi okres zamknięcia Uczelni i rozwijającą się sytuację związaną z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa rekomenduje się wszystkim studentom zamieszkałym podczas roku akademickiego w Domu Studenckim AM w Łodzi powrót do domów.

Jednocześnie prosimy, by osoby, które zaobserwowały u siebie wzrost temperatury powyżej 37,5 C oraz duszności i suchy kaszel, skontaktowały się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną pod numerem:

 • ul. Przybyszewskiego 10, 93-189 Łódź, tel. 42 253 99 00
 • ul. Pomorska 96, 91-402 Łódź, tel. 42 253 90 00

BEZPŁATNA INFOLINIA KORONAWIRUS 800 190 590

W kwestii zastosowania kwarantanny u naszych studentów i pracowników oraz członków ich rodzin, którzy podejrzewają, że mogli mieć kontakt z osobami zarażonymi koronawirusem, prosimy również o bezpośredni kontakt pod wskazanymi powyżej numerami telefonów.

KOMUNIKAT REKTORA

dot. wszystkich obiektów Akademii (Pałac AM i Budynek Kordegardy przy ul. Gdańskiej 32, ROKEiDM przy al. 1 Maja 4, Sala Koncertowa przy ul. Żubardzkiej 2a)

W związku z wydaniem w dniu 11 marca 2020 roku zarządzenia Rektora dot. odwołania zajęć w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi od dnia 12 marca do dnia 29 marca 2020 roku w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, wyjaśnia się co następuje:

 1. Odwołuje się wszystkie zajęcia dydaktyczne (grupowe i indywidualne) na okres wskazany w Zarządzeniu.
 2. Odwołuje się wszystkie imprezy organizowane na terenie Akademii (dot. także planowanych sesji nagraniowych na terenie całej Akademii) na okres wskazany w Zarządzeniu.
 3. Zakazuje się ćwiczenie w salach przez studentów jak i nauczycieli akademickich na okres wskazany w Zarządzeniu.
 4. Ogranicza się przebywanie nauczycieli akademickich i studentów na terenie Akademii, jedynie do załatwienia niezbędnych spraw organizacyjno-administracyjnych.
  [aktualizacja: 12 marca 2020, punkt traci ważność w związku z całkowitym zamknięciem Akademii]
 5. Godziny pracy administracji zostają ograniczone do godz. 9-14, i w poszczególnych działach będą pełnione dyżury, jednocześnie Bufety mieszczące się przy ul. Gdańskiej 32 i przy ul. Żubardzkiej będą nieczynne.
  [aktualizacja: 12 marca 2020, punkt traci ważność w związku z całkowitym zamknięciem Akademii]
 6. Studenci przebywający w Akademiku mają zakaz wstępu na teren Sali Koncertowej i Sal Dydaktycznych przy Sali Koncertowej.
 7. Prosimy o stosowanie się do zaleceń wydawanych przez odpowiednie władze administracji państwowej dot. koronawirusa.
 8. Prosi się wszystkich pracowników Akademii oraz studentów Akademii o rozważenie ograniczenia korzystania ze środków komunikacji publicznej, unikanie większych skupisk oraz rozważenie ograniczenia uczestnictwa w zorganizowanych imprezach okolicznościowych.
 9. Władze Uczelni proszę o wzięcie pod uwagę powyższych zaleceń i apelują o odpowiedzialną postawę i dbanie o wspólne dobro.
 10. Prosimy o załatwianie wszelkich spraw administracyjnych, w miarę możliwości, drogą mailową i telefoniczną.

Ponadto do 14 kwietnia 2020 odwołuje się wszystkie imprezy artystyczne i naukowe, organizowane na terenie Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

prof. dr hab. Cezary Sanecki
Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

 

Indywidualne konsultacje z pedagogami dla kandydatów na studia są odwołane w dniach 11-29 marca 2020. Więcej informacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zaplanowane w tym okresie wydarzenia odbędą się w późniejszym niż początkowo planowany terminie, zostaną zorganizowane w innej formie lub z powodu obiektywnych względów organizacyjnych będą odwołane.

Kasa biletowa w dniach 12-29 marca 2020 będzie nieczynna.

   
 • Zarządzenie nr 6/2020 JM Rektora
  w sprawie odwołania zajęć w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa pobierz
   
 • Zarządzenie nr 5/2020 JM Rektora
  w sprawie wstrzymania zagranicznych wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników AM w Łodzi pobierz

Komunikat Rektora w sprawie odwołania wydarzeń

Komunikat Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie odwołania koncertów, uroczystości i imprez o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa:

 1. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z ryzykiem zachorowań na COVID-19 – zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2 odwołuję uroczystości, zgromadzenia, które miały mieć miejsce od dnia 5 marca 2020 roku do dnia 15 marca 2020 roku włącznie.
 2. O dalszych krokach związanych z wydarzeniami odbywającymi się w Akademii, informować będę na bieżąco przy uwzględnianiu sytuacji epidemiologicznej w kraju.

prof. dr hab. Cezary Sanecki
Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

 
Zaplanowane w tym okresie wydarzenia odbędą się w późniejszym niż początkowo planowanym terminie, zostaną zorganizowane w innej formie lub z powodu obiektywnych względów organizacyjnych będą odwołane.

Informacja w sprawie zakupionych biletów: 42 662 17 50, 42 662 17 10 (w godz. 8.00-15.00)

W dniach 5-15 marca kasa czynna od wtorku do piątku w godz. 14.00-17.00.