Spośród 26 prac nadesłanych na konkurs, którego przedmiotem był muzyczny motyw przewodni Europejskich Igrzysk Akademickich European Universities Games (EUSA) 2022 w Łodzi, wyłoniono kompozycję Bartosza Grzelaka, studenta specjalności klarnet. Jury wybrało również dwa dżingle Igrzysk, które stworzyli: Wiktor Kuna (specjalność kompozycja muzyki filmowej) oraz, ponownie, Bartosz Grzelak.

Komisja konkursowa obradowała w składzie: dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM (przewodnicząca), prof. dr hab. Urszula Kryger, prof. dr hab. Marcin Stańczyk, dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ oraz inż. Dominik Leżański. Wyniki ogłoszono 10 stycznia 2022 roku.

 

Akademia Muzyczna w Łodzi EUSA Łódź 2022 Politechnika Łódzka