Biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną, zbliżającą się sesję egzaminacyjną oraz zaplanowane projekty artystyczne, zajęcia prowadzone w ramach Studium Pedagogicznego (z wyłączeniem metodyk), Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu do końca semestru zimowego będą realizowane online.
Chóry, ogólnouczelniany oraz kameralny, pracują według harmonogramu ustalonego przez pedagogów prowadzących.

Pozostałe przedmioty bez zmian.