Jury 6. Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Grażyny Bacewicz obradowało w Akademii Muzycznej w Łodzi w dniach 3–5 września 2019 roku w składzie: Zygmunt Krauze – przewodniczący (Polska), Paweł Przytocki (Polska), Dan Dediu (Rumunia), Joel Hoffman (Stany Zjednoczone). Nagrodzone utwory zostały wyłonione spośród 53 partytur nadesłanych na konkurs.

 
WYNIKI KONKURSU

Jury dokonało podziału nagród:

 • I nagroda (21 750 zł)
  SATOSHI OHMAE (Japonia)
  utwór „The Landscape” for orchestra
 • II nagroda (13 050 zł)
  NICHOLAS GOTCH (Wielka Brytania)
  utwór „Earthise”
 • III nagroda (8 700 zł)
  ANDREA NOSARI (Włochy)
  utwór „Whale, Il canto del mare”. Symphonic poem in three movements based on Whale intonation

Utwory uhonorowane I i II nagrodą zostaną wykonane podczas koncertu w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina 29 listopada 2019 roku. Utwór, który otrzymał III nagrodę, zabrzmi w ramach Sesji Musica Moderna w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi 3 grudnia 2019 roku.

 

Konkurs organizowany jest przez Katedrę Kompozycji Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz Filharmonię Łódzką im. Artura Rubinsteina. Odbywa się co trzy lata: pierwszy miał miejsce w 2003 roku, drugi – w 2006, trzeci – w 2009, czwarty – w 2012, a piąty w 2015. Do 2009 roku jego adresatami byli studenci i absolwenci polskich akademii muzycznych i odpowiednich uczelni zagranicznych, których wiek nie przekraczał 35 lat. Począwszy od czwartej edycji, do Konkursu mogą przystąpić kompozytorzy wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku.

Szósta edycja konkursu wpisuje się w tegoroczne obchody 110. rocznicy urodzin i 50. rocznicy śmierci Grażyny Bacewicz (1909–1969) – patronki łódzkiej Akademii Muzycznej, wielkiej kompozytorki i skrzypaczki urodzonej w Łodzi. Konkurs jest częścią zorganizowanego z tej okazji przez uczelnię Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Grażyny Bacewicz. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

 • Więcej informacji o konkursie zobacz

 

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego