Zgodnie z decyzją Jego Magnificencji prof. dra hab. Cezarego Saneckiego, Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi, budynki Uczelni w okresie świątecznym będą otwarte stosownie do poniżej podanych informacji:

  • w dniach 18.04. (czwartek), 19.04. (piątek) oraz 23.04. (wtorek) Uczelnia czynna będzie w godzinach 8.00–18.00.
  • w sobotę 20.04. Uczelnia czynna będzie w godzinach 9.00–14.00
    (ćwiczenie w salach wyłącznie za zgodą JM Rektora).
  • w dni świąteczne uczelnia będzie nieczynna.

29 i 30 kwietnia 2019 roku są dniami rektorskimi.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę wiary, nadziei i miłości, ciepłej i rodzinnej atmosfery oraz wiosennych nastrojów w sercu.

Niech ten szczególny okres będzie czasem spokoju, wypoczynku i prawdziwej miłości.

8 kwietnia 2019 roku w foyer Sali Koncertowej przy ulicy Żubardzkiej otwarto wystawę towarzyszącą uroczystej inauguracji XIX Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. Wystawa jest prezentacją prac studentów Zakładu Rzeźby Instytutu Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej z lat 2010 – 2015, przygotowanych pod kierunkiem zespołu naukowo-dydaktycznego w składzie: prof. Andrzej Jocz, dr Przemysław Druszcz, Ś.P. dr Piotr Krzyżanowski.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 21 marca 2019 roku zmarł prof. Zbigniew Frieman – wybitny altowiolista, absolwent i pedagog Akademii Muzycznej w Łodzi, prodziekan Wydziału Instrumentalnego (1971-1978) i kierownik Katedry Muzyki Kameralnej (1978-1979), który prowadził bogatą działalność artystyczną jako solista, kameralista i dyrygent.

Msza święta w intencji Profesora odbędzie się 30 marca 2019 roku (sobota) o godz. 11.00 w Parafii św. Anny przy al. Śmigłego-Rydza 24/26 w Łodzi. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji i nieprzynoszenie kwiatów.

Pogrzeb odbędzie się 2 kwietnia o godzinie 13.00 na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Młynarskiej 54/56 w Warszawie.

Foyer Sali Koncertowej Akademii Muzycznej
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, ul. Żubardzka 2a
czas trwania wystawy: 15 marca – 8 kwietnia 2019

które odbyły się 21 lutego 2019 roku w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Pracownicy Akademii mogą odebrać PIT-11 za rok 2018 w dziale płac (pokój 72, Kordegarda).

 

    W dniu 25 lutego 2019 w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu AM obowiązują następujące godziny rektorskie:
  • 11.00-14.00 – w grupie stanowisk: adiunkci doktorzy, asystenci, starsi wykładowcy i wykładowcy;
  • 13.00-17.00 – w grupie pracowników samodzielnych.

Wybory dotyczą pracowników zatrudnionych na pełen etat, których pierwszym miejscem pracy jest Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

Wybory uzupełniające do Senatu Akademii Muzycznej w Łodzi w grupie stanowisk: adiunkci doktorzy, asystenci, starsi wykładowcy i wykładowcy, odbędą się 25 lutego 2019 roku o godz. 12.00 w Sali Senatu AM (nr 11). Wybory dotyczą pracowników zatrudnionych na pełen etat, których pierwszym miejscem pracy jest Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

Wybory uzupełniające do Senatu Akademii Muzycznej w Łodzi w grupie pracowników samodzielnych odbędą się 25 lutego 2019 roku o godz. 14.00 w Sali Senatu AM (nr 11).

Decyzją JM Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi w okresie ferii, czyli w dniach 11 – 14 lutego 2019 roku, Uczelnia będzie otwarta w godz. 9.00 – 14.00.
W piątek 15 lutego 2019 roku, ze względu na zjazd studiów niestacjonarnych, Uczelnia będzie działać w stałych godzinach otwarcia.

W sprawie służbowych adresów mailowych

Z żalem zawiadamiamy, że 21 stycznia 2019 roku w wieku 75 lat zmarł Jan Pniak, muzyk tubista w latach 1976–1980 związany jako pedagog z naszą Uczelnią. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 25 stycznia 2019 roku o godz. 13.30 na cmentarzu pw. św. Antoniego przy ul. Solec 11 w Łodzi (Mania).

Z żalem zawiadamiamy, że w wieku 72 lat zmarł Franciszek Zbigniew Młynarski, długoletni wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi, artysta muzyk, waltornista. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 11 stycznia 2019 roku, o godzinie 13.15 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. Św. Józefa w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 39.

Najświeższe wiadomości oraz aktualny informator koncertowy