W związku z koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji w budynkach uczelni: Pałacu przy ul. Gdańskiej 32 i Regionalnym Ośrodku Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej przy al. 1 Maja 4 obiekty te będą zamknięte w dniach 26 i 27 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE REKTOR

w sprawie Regulaminu organizacji wydarzeń artystyczno-naukowych w Sali Koncertowej i Sali Kameralnej z zachowaniem procedur sanitarnych
Szanowni Państwo Pedagodzy, Studenci i Doktoranci,

Informuję, że rok akademicki 2020/21 w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi rozpocznie się 1 października 2020 r.

w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w I semestrze roku akademickiego 2020/2021

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, iż rankiem 15 września 2020 roku w wieku 94 lat zmarł Maestro Jan Krenz, wybitny dyrygent i kompozytor, pierwszy absolwent dyrygentury Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi, wyróżniony tytułem doktora honoris causa łódzkiej Akademii Muzycznej w 2018 roku.

Ze względu na konieczność przeprowadzenia czynności dezynfekcyjnych Uczelnia będzie zamknięta w sobotę 12 września br. od godz. 16.00.

Ogłoszenie dotyczy Pałacu (ul. Gdańska 32) i Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej (al. 1 Maja 4).

Wszystkie budynki Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w dniach 1-7 września 2020 działają nadal w godz. 9.00-16.00.

Od 8 do 30 września 2020 wszystkie budynki Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi będą czynne w godzinach 9.00-20.00.

Nadal obowiązują wszystkie komunikaty w sprawie epidemii koronawirusa.

Osoby przygotowujące się do egzaminów w terminie wrześniowym bądź projektów artystyczno-naukowych i nagrań, chcące korzystać z sal ćwiczeniowych w budynkach Akademii Muzycznej proszone są o składanie, z tygodniowym wyprzedzeniem, podań do JM Rektor dr hab. Elżbiety Aleksandrowicz, prof. AM w rektoracie (Pałac AM, ul. Gdańska 32, sala 29).

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Bożeny Hundziak-Jankowskiej, pianistki związanej przez lata z Akademią Muzyczną w Łodzi.

Pogrzeb odbędzie się 4 sierpnia (wtorek) o godz. 12.30 na cmentarzu pw. św. Anny „Zarzew” przy ul. Lodowej 78 w Łodzi.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w wieku blisko 83 lat zmarł prof. dr hab. Tadeusz Błaszczyk – wybitny dyrygent, znakomity teoretyk muzyki, powszechnie szanowany i lubiany pedagog, wychowawca wielu pokoleń absolwentów w klasie dyrygowania, niezwykle oddany sprawom Uczelni, w której pracował czterdzieści siedem lat.

Wszystkie budynki Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w okresie wakacyjnym do 31 sierpnia 2020 roku działają w godz. 9.00-16.00. Nadal obowiązują wszystkie komunikaty JM Rektora prof. dr. hab. Cezarego Saneckiego w sprawie epidemii koronawirusa.

Osoby przygotowujące się do egzaminów w terminie wrześniowym bądź projektów artystyczno-naukowych i nagrań, chcące korzystać z sal ćwiczeniowych w budynkach Akademii Muzycznej proszone są o składanie podań do JM Rektora w rektoracie (Pałac AM, ul. Gdańska 32, sala 29).

W środę 8 lipca 2020 roku prof. AM dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz została wybrana na stanowisko rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na kadencję 2020-2024. W dwóch poprzednich kadencjach była prorektorem ds. dydaktyki, w ostatnim roku – nauki i dydaktyki. Nową funkcję obejmie 1 września.

Nagrodzony w tegorocznej edycji utwór to „Maszyna wiatrowa” na orkiestrę symfoniczną Wojciecha Glądysa (rok II studiów I stopnia) z klasy prof. dra hab. Sławomira Kaczorowskiego.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 lipca 2020 roku zmarł w wieku 81 lat ad. Stanisław Sojka – znakomity fagocista, wieloletni pedagog Akademii Muzycznej w Łodzi, w której prowadził klasę fagotu i wykładał w latach 1964-2005. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi w klasie fagotu doc. Benedykta Góreckiego. Przez dwadzieścia osiem lat związany był również z orkiestrą Teatru Wielkiego w Łodzi. Otrzymał m.in. indywidualną Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki (III stopnia) za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej. Wykształcił kilka pokoleń fagocistów.

w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych

W dniu 11 czerwca (Boże Ciało) oraz w niedzielę 14 czerwca Uczelnia będzie zamknięta.

W dniach 12 i 13 czerwca (piątek i sobota) Uczelnia będzie czynna w godzinach 9.00-20.00.

Stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie przesłuchań studentów Uniwersytetu Śląskiego

Z okazji Święta Uczelni 23 marca 2020 r. zostały przyznane Nagrody Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi I, II i III stopnia za rok 2019.

KOMUNIKAT REKTORA

dot. zawieszenia działalności Uczelni, pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w  Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Osoby, które w terminie do 30 czerwca 2020 r. nie zwróciły biletów na odwołane od marca imprezy w Sali Koncertowej przy ul. Żubardzkiej 2a, będą mogły zamienić je na bilety na inne wydarzenia organizowane w nowym sezonie artystycznym.

w sprawie szczególnego przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi z wykorzystaniem technologii informatycznych.

W związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID-19 oraz wynikającym z nich zarządzeniem Rektora z dnia 11 maja 2020 (Nr 7/2020) dla każdego studenta utworzone zostało konta e-mailowe. Zgodnie z ww. zarządzeniem cała korespondencja e-mailowa w Akademii będzie prowadzona na ww. konta.

W związku z powyższym KAŻDY STUDENT MA OBOWIĄZEK UZYSKANIA DOSTĘPU DO UTWORZONEGO DLA NIEGO KONTA DO DNIA 15 MAJA 2020.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 1 maja 2020 roku zmarł w wieku 82 lat prof. Zdzisław Krzywicki – wybitny śpiewak, wieloletni pedagog Akademii Muzycznej w Łodzi, w której prowadził klasę śpiewu solowego, pełnił funkcję prodziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego oraz kierownika Katedry Wokalistyki.

Nabożeństwo żałobne w intencji Profesora odbędzie się w piątek 8 maja 2020 roku o godz. 11.00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Krótkiej w Aleksandrowie Łódzkim.

W nawiązaniu do wcześniejszych Komunikatów Rektora, wprowadzonego stanu epidemii w Polsce oraz zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 23 marca 2020 roku (ze zmianami) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jak również w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju, zawieszenie funkcjonowania Uczelni zostaje przedłużone do dnia 3 maja 2020 roku włącznie.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz pomyślności. Niech ten wyjątkowy czas, mimo trudnych okoliczności, będzie okazją do utrwalenia więzi rodzinnych i przyjacielskich.

Szczególne pozdrowienia kieruję do Społeczności Akademii Muzycznej w Łodzi. Oby zbliżające się świąteczne dni były czasem wytchnienia, refleksji, a także poszukiwania nowych inspiracji artystycznych.

prof. dr hab. Cezary Sanecki
Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

uszczegóławiający zasady rozliczania pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC), którego nasza Uczelnia jest członkiem, przygotowało przewodnik z narzędziami i sugestiami odnośnie nauczania online w uczelniach muzycznych.

dla Studentów Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w sprawie prowadzenia zajęć i ich rozliczania w okresie do dnia 14 kwietnia 2020 r.
pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (dalej zwanej również Akademią) oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie do dnia 14 kwietnia 2020 r.

U studentów, którzy dokonali płatności za Dom Studencki do dnia 10 marca 2020 roku, a którzy z przyczyn zamknięcia Akademii do dnia 14 kwietnia 2020 roku nie przebywają w nim, opłata wniesiona za miesiąc marzec zostanie rozliczona w taki sposób, iż jej część zostanie zaliczona na miesiąc marzec 2020 roku, a nadpłata powstała z tej płatności zostanie zaliczona na płatność za miesiąc kwiecień 2020 roku. W związku z powyższym Studenci nieprzebywający w Domu Studenckim proszeni są o niedokonywanie opłat za miesiąc kwiecień 2020 roku.

dot. pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Drodzy Studenci,

ze względu na brak możliwości prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym, na wszystkich formach i poziomach kształcenia, Uczelnia uruchomiła zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego system pracy zdalnej.

w związku z przygotowaniem koncertu pt. „Karnawał z musicalem”, który odbył się w Sali Koncertowej Uczelni we wtorek 25 lutego 2020 roku.

Z żalem zawiadamiamy, iż 25 lutego 2020 roku w wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat zmarł Jan Targowski, wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi, krytyk muzyczny, publicysta, dziennikarz Radia Łódź. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Współpracował z rozgłośniami Polskiego Radia i czasopismami, takimi jak Jazz Forum czy Kalejdoskop. Uhonorowany między innymi nagrodą Grand Prix Jazz Melomani w kategorii "Krytyk Dziennikarz Roku 2001".

Począwszy od 17 lutego 2020 roku pracownicy Akademii Muzycznej w Łodzi mogą odbierać rozliczenia PIT-11 za rok 2019 w dziale płac (pokój 72, Kordegarda).

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Rektora Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w związku z napływającymi informacjami dotyczącymi zakażenia koronawirusem:

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, iż 3 lutego 2020 roku w wieku siedemdziesięciu dwóch lat zmarła mecenas mgr Ryszarda Siewierska, radca prawny Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w latach 2005-2020.

Zwycięzcą tegorocznej edycji Uczelnianego Konkursu na wykonanie koncertu lub cyklu pieśni z orkiestrą został Maksymilian Piasecki – student z klasy fortepianu dra hab. Michała Drewnowskiego.

do 54. edycji International Vocal Competition OPERA/ORATORIO 's-Hertogenbosch

Najświeższe wiadomości oraz aktualny informator koncertowy