Przypominamy, że w naszej Uczelni niezmiennie obowiązują wytyczne w sprawie bezpiecznego funkcjonowania uczelni zgodne z komunikatem JM Rektor dr hab. Elżbiety Aleksandrowicz, prof. AM z 15 września 2021 i stanowiskiem Ministerstwa Edukacji i Nauki, z którymi można zapoznać się bezpośrednio w poniższym artykule.

   
 • Wytyczne w sprawie bezpiecznego funkcjonowania uczelni kliknij

 

Ponadto prosimy o zapoznanie się z komunikatem JM Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2021:

 

KOMUNIKAT REKTOR

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 2177), niniejszym informuję o wpływie nowych regulacji na funkcjonowanie Uczelni, z uwzględnieniem harmonogramu wynikającego ze znowelizowanego rozporządzenia:

   
 1. od dnia 1 grudnia do dnia 17 grudnia 2021 r. przedłużone zostają dotychczasowe zasady związane z obowiązkiem zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach publicznych,
 2. zostają wprowadzone następuje zmiany w obowiązujących limitów:
  • w zakresie odbywania wydarzeń artystycznych, możliwe jest odbywanie wydarzeń artystycznych także z udziałem publiczności na otwartym powietrzu, pod warunkami:
   • udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 50 % (dotychczas 75%) liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób,
   • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w ustawie (nie dotyczy miejsc na otwartym powietrzu);
  • możliwe jest odbywanie wydarzeń artystycznych również z udziałem publiczności także w pomieszczeniach, pod warunkiem udostępnienia widzom nie więcej niż 50% (dotychczas 75%) liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami, a także zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa maseczkami.
  • Do limitów wskazanych w pkt 1) i 2) nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID, którzy posiadają ważny paszport covidowy. Okazanie paszportu jest dobrowolne.

 
Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

 

Jednocześnie zachęcamy do szczepień przeciw COVID-19, zarówno w przypadku osób jeszcze nieszczepionych, jak i tych, u których możliwa jest już trzecia dawka. Szczepienia to najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią, pozwalają uniknąć zachorowania na COVID-19 lub łagodnie przejść przez zakażenie. Skutecznie wzmacniają odporność organizmu przeciwko koronawirusowi.

 

Szczepienia rekomenduje również JM Rektor Akademii Muzycznej:

 

KOMUNIKAT REKTOR

Szanowni Państwo,
Pracownicy, Doktoranci i Studenci,

w związku z aktualną sytuacją epidemiczną rekomenduję pracownikom, studentom i doktorantom Uczelni poddanie się szczepieniu przeciwko SARS-CoV-2.
Szczepienia dają szansę bezpiecznego powrotu do normalności, bez ciągłej niepewności o jutro. W dobie pandemii, przy konieczności utrzymywania ścisłego reżimu sanitarnego, dbania nie tylko o siebie, ale i o innych, szczepienie to jedna z szans, by się skutecznie ochronić przed ciężką chorobą, powikłaniami czy śmiercią.
Pragnę podkreślić, że szczepionki to nie tylko skuteczna ochrona, ale także szansa na kontynuowanie nauki stacjonarnej przez cały rok akademicki, bez konieczności poddawania się kwarantannie w przypadku stwierdzenia zachorowania w najbliższym otoczeniu.
Dlatego też rekomenduję rozważenie poddania się szczepieniu przeciwko Covid-19, tylko nasze wspólne działanie może doprowadzić do ustabilizowania się istniejącej sytuacji.

 
Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

 

Ze szczegółowymi informacjami na temat szczepień można zapoznać się na poniższych stronach rządowych.

 

 

Trzecia dawka