Przypominamy, że zgodnie z Komunikatem Rektor z dnia 15 września 2021, w związku z istniejącą sytuacją epidemiczną oraz ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19, zobowiązuje się wszystkich studentów i doktorantów, jak również pracowników Akademii Muzycznej w Łodzi we wszystkich obiektach Akademii do:

  1. stosowania się do zaleceń wydawanych przez odpowiednie władze administracji państwowej dot. COVID-19,
  2. dezynfekcji rąk,
  3. zakrywania ust w przestrzeniach wspólnych,
  4. wietrzenia pomieszczeń przed zajęciami i zaraz po nich.
     
  • Komunika Rektor z dnia 15 września 2021 zobacz

 
Wytyczne MEiN

Ponadto polecamy zapoznać się z wytycznymi bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii opublikowanymi 30 września 2021 przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.