Szanowni Pedagodzy i Pracownicy Akademii Muzycznej w Łodzi!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu swoim i Kolegium Rektorskiego, składam Państwu życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym – naukowym i artystycznym. Życzę Państwu, by codzienny trud działalności pedagogicznej owocował zadowoleniem i uznaniem dla Państwa pracy. Życzę także, by podejmowane przez Państwa działania artystyczne były satysfakcjonujące i zwieńczone sukcesami.

Dzień Edukacji Narodowej to szczególna okazja, by podziękować Pedagogom za kształtowanie talentów, pasji, wiedzy i poglądów młodszych pokoleń. To dzięki Państwa doświadczeniu i powołaniu ta misja może być realizowana z powodzeniem. Dziękuję także pracownikom administracji i obsługi – także dzięki Państwa zaangażowaniu i profesjonalizmowi możliwe są rozwój Uczelni oraz utrzymywanie wysokiego poziomu dydaktycznego i artystycznego.

Życzę wszystkim Państwu nieustającego entuzjazmu i sił do dalszej pracy. Zdrowia, radości i wytrwałości, samych pogodnych dni w roku akademickim 2021/2022.

dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi