Obowiązujące godziny w Domu Studenckim Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, przy ul. Żubardzkiej 2a (III piętro budynku)

Informujemy Państwa, że od dnia 13 października 2021 roku do odwołania, prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz korzystanie z sal do ćwiczeń w Domu Studenckim Akademii Muzycznej w Łodzi, przy ul. Żubardzkiej 2a (III piętro budynku) możliwe jest wyłącznie w godzinach 9.00-20.00.

Uprasza się wszystkich korzystających Państwa o przestrzeganie powyższych godzin.

Prorektor ds. nauki i dydaktyki
Prof. dr hab. Agata Jarecka