Spotkanie studentów I roku studiów I i II stopnia z Władzami Uczelni odbędzie się 1 października 2021 r. o godz. 10.00 w Sali Kameralnej w budynku ROKEiDM przy al. 1 Maja 4.
 
Spotkania z władzami Wydziałów odbędą się 1 października 2021 r. o godz. 11.30:
 • Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
  Dziekan dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM
  Sala 28 – Pałac przy ul. Gdańskiej 32
 • Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego
  Dziekan dr hab. Wojciech Kubica
  Sala Kameralna – budynek ROKEiDM przy al. 1 Maja 4
 • Wydział Sztuk Scenicznych
  Dziekan prof. dr hab. Beata Zawdzka-Kłos
  Sala 3.30 – budynek ROKEiDM przy al. 1 Maja 4
 • Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej
  Dziekan dr hab. Adam Manijak, prof. AM
  Sala 31 – Pałac przy ul. Gdańskiej 32