W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022 oraz wznowieniem i intensyfikacją działalności koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zaleceniami i wytycznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Rekomendacje Ministerstwa Edukacji i Nauki z poprzedniego roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim są nadal aktualne. Bezpieczeństwo studentów, doktorantów, prowadzących zajęcia i pracowników administracyjnych są dla władz akademickich absolutnym priorytetem. Można zapoznać się z nimi na stronie MEiN:

   
 • Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim zobacz

 

We wrześniu 2021 roku w Akademii po przerwie wakacyjnej odbywają się koncerty symfoniczne i spektakle taneczne. Dlatego prosimy o zapoznanie się się z wytycznymi Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie zasad organizacji imprez kulturalnych. Najważniejsze z nich to zasady organizacji widowni w przestrzeniach zamkniętych:

 1. Udział uczestników w wydarzeniu jest dopuszczalny pod następującymi warunkami:
  • obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez uczestników za pomocą maseczki;
  • udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 75% liczby miejsc (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19), w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 jego powierzchni.
 2. Obowiązek zachowania odstępu między uczestnikami nie dotyczy:
  • osoby, która uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  • osoby uczestniczącej w wydarzeniu z  osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących

Z pozostałymi wytycznymi można zapoznać się na stronie MKDNiS:

   
 • Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych
  w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce
  zobacz

 

Przypominamy również, iż aktualne zasady i ograniczenia związane z pandemią koronawirusa są dostępne na stronie rządowej

   
 • Aktualne zasady i ograniczenia związane z pandemią koronawirusa zobacz