Szanowni Państwo P.T. Pedagodzy,

Uprzejmie proszę o wprowadzenie danych o swoich osiągnięciach artystycznych i naukowych za rok 2020 i 2021 w systemie „e-sprawozdanie” do dnia 15 września 2021 r.

Ci z Państwa, którzy już stosowne informacje wprowadzali na bieżąco proszeni są jedynie o ich sprawdzenie i ewentualne zatwierdzenie.

Prorektor ds. nauki i dydaktyki
Prof. dr hab. Agata Jarecka