Szanowni Państwo,
informuję,że w związku z brakiem możliwości odbywania zajęć przez Studentów Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego i Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej w dniach 26-31.10 2020 r. oraz planowanym zamknięciem Uczelni w dniach 21-23 grudnia 2020 r., nastąpi zmiana harmonogramu zajęć odbywanych stacjonarnie w styczniu 2021 r.:

  • W dniach 4–17 stycznia 2021 r. w zajęciach na terenie Uczelni będą uczestniczyć studenci Wydziału II i IV.
  • Od 18 stycznia 2021 r. do rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej w zajęcia na terenie Uczelni mogą uczestniczyć wszyscy Studenci Wydziałów I, II, III i IV.

Wg powyższego harmonogramu na terenie Uczelni w styczniu 2021 r. mogą odbywać się tylko zajęcia dydaktyczne, które zostały ujęte w wykazie zajęć dydaktycznych w trybie hybrydowych z dnia 23 listopada 2020 r. (wykaz w załączeniu). Pozostałe zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym.
Zajęcia na studiach niestacjonarnych w styczniu 2021 r. będą odbywać się bez zmian, zgodnie harmonogramem ustalonym na początku października 2020 r.

Prof.dr hab. Agata Jarecka
Prorektor ds.nauki i dydaktyki

     
  • Zajęcia dydaktyczne do realizacji w trybie hybrydowym
    uaktualniono 7 grudnia 2020 r. pobierz plik .pdf