W związku ze znacznym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi zawiesza prowadzenie kursów p.n. „Młodzieżowa Akademia Muzyki” w I semestrze roku akademickiego 2020/2021.
W styczniu 2021 zostanie ogłoszona decyzja odnośnie wznowienia bądź dalszego zawieszenia kursów p.n. „Młodzieżowa Akademia Muzyki” w II semestrze roku akademickiego 2020/2021.

Rektor
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM