Stanowisko i apel KRASP z 30 października 2020 r.

30 października 2020 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium KRASP, podczas którego przyjęte zostało stanowisko Prezydium KRASP w sprawie aktualnej sytuacji społecznej w naszym kraju oraz apel Prezydium KRASP do wspólnot akademickich. Poniżej zamieszczamy opublikowane na stronie internetowej KRASP teksty.

 

 
Apel KRASP z 27 października 2020 r.
Szanowna Społeczności Akademicka,

w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. oraz reakcjami społecznymi na to orzeczenie, na stronie internetowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich został opublikowany wspólny apel rektorów, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do którego dołączyli przedstawiciele środowisk naukowych, m.in. Polskiej Akademii Nauk, Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej i Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz wybitni naukowcy apelują o działania mające na celu szybkie rozwiązanie konfliktu.

     
  • Apel na stronie internetowej KRASP zobacz

 

Apel KRASP