dot. pracy wykładowców i pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zasadach obowiązujących we wszystkich obiektach Akademii

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2020 JM Rektor z dnia 26 października 2020 w sprawie sposobu realizacji zajęć w Akademii Muzycznej w Łodzi w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19
 • od dnia 26 października 2020 roku do 31 października 2020 roku wszystkie zajęcia realizowane na Wydziałach II i IV Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, w tym zajęcia ćwiczeniowe, odbywać się będą w formie zdalnej, zgodnie z harmonogramem zajęć podanym w załączniku do Zarządzenia Rektora nr 15 z dnia 30 września 2020 roku.
 • w tym okresie zawieszona jest na wszystkich Wydziałach możliwość z korzystania sal do ćwiczeń.

 

W związku z wprowadzeniem od dnia 17 października 2020 roku ograniczeń związanych z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz obostrzeń dla strefy czerwonej, wskazuje się, co następuje:
 1. Praktyczne zajęcia dydaktyczne zachowują dotychczasową formę.
 2. Wykłady teoretyczne prowadzone są online.
 3. Na wniosek pedagoga prowadzącego przedmiot wszystkie zajęcia mogą być prowadzone online.
 4. Zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia.
 5. Nauczycieli akademickich zobowiązuje się, w miarę możliwości, do zastosowania kształcenia w trybie zdalnym oraz do przekazania studentom stosownych materiałów do podjęcia nauki w w/w trybie.
 6. Ograniczeniu podlegają wydarzenia artystyczne i artystyczno-naukowe.
 7. Ogranicza się przebywanie nauczycieli akademickich i studentów na terenie Akademii, jedynie do odbycia zajęć oraz załatwienia niezbędnych spraw organizacyjno-administracyjnych. Istnieje możliwość korzystania z sal do ćwiczeń w miarę dostępności.
 8. Pracownicy administracji pozostają w trybie pracy hybrydowej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Uczelni.
 9. Administracja pracuje zdalnie w godzinach 8.15–15.45. Praca stacjonarna w poszczególnych działach odbywa się w godzinach 9.00–14.00.
 10. Prosimy o załatwianie wszelkich spraw administracyjnych w miarę możliwości drogą mailową lub telefoniczną.
 11. Bufety mieszczące się przy ul. Gdańskiej 32 i  ul. Żubardzkiej będą czynne w godz. 10.00–14.00.
 12. Prosimy o stosowanie się do zaleceń wydawanych przez odpowiednie władze administracji państwowej dot. koronawirusa.
 13. Prosimy również wszystkich studentów i pracowników Akademii o rozważenie ograniczenia korzystania ze środków komunikacji publicznej, unikanie większych skupisk, a także rozważenie ograniczenia uczestnictwa w zorganizowanych imprezach okolicznościowych.
 14. Władze Uczelni proszą o wzięcie pod uwagę powyższych zaleceń i apelują o odpowiedzialną postawę i dbanie o wspólne dobro.

 

 • Aktualnie obowiązujące obostrzenia zobacz

 
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi