dotyczący zasad zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19

 

Szanowni Państwo,

w związku ze znacznym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, zobowiązuję wszystkich pracowników i studentów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi do:

 1. zakrywania ust i nosa we wszystkich częściach wspólnych budynku w którym świadczymy pracę i pobieramy naukę (np. wyjście na korytarz, do drukarki, do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, korzystanie z windy),
 2. ograniczenia do niezbędnego minimum przemieszczania się po obiekcie oraz pomiędzy różnymi lokalizacjami,
 3. zachowania bezpiecznej odległości od innych osób, w szczególności od rozmówcy oraz innych osób znajdujących się w tym samym pomieszczeniu (minimum 1,5 metra),
 4. ograniczania bezpośrednich kontaktów, w szczególności:
  • ograniczania gromadzenia się pracowników i studentów w częściach wspólnych budynków (korytarze, windy, pomieszczenia socjalne, palarnie),
  • zastępowania bezpośrednich spotkań rozmową telefoniczną lub wiadomością mailową,
  • organizowania spotkań i narad wewnętrznych pracowników przy wykorzystaniu form elektronicznych; w przypadku braku takiej możliwości należy zachować minimum 1,5 m odległości pomiędzy osobami.

Przypominam również o podstawowych zasadach ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa, m.in.:

 • regularnym i dokładnym myciu rąk zgodnie z instrukcją dostępną we wszystkich jednostkach, a w przypadku braku takiej możliwości dezynfekowaniu rąk przy użyciu płynu na bazie alkoholu,
 • zakrywaniu podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie wyrzuceniu chusteczki do zamykanego pojemnika na odpady i umyciu rąk,
 • częstym wietrzeniu nieklimatyzowanych pomieszczeń,
 • pozostaniu w domu w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na zakażenie SARS-CoV-2 (zaleca się skorzystanie z pomocy medycznej).

Dodatkowo w ramach ,,dobrych praktyk” związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zwracam się z prośbą o tymczasowe zaprzestanie podawania dłoni na powitanie, które przez inspekcję sanitarną traktowane jest jako kontakt bezpośredni.

Pamiętajmy i stosujmy zasadę DDM – Dezynfekcja, Dystans, Maseczki!

 
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi