• Zarządzenie nr 16/2020 JM Rektor z dnia 30 września 2020
    w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w okresie pandemii COVID-19 pobierz